Op 21 februari mochten we een groep van 70 personen verwelkomen in de CSE Lounge van het FC Oss stadion. De middag stond in het teken van enkele vragen die spelen bij de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  • Wat is privacy?
  • Wat is een persoonsgegeven?
  • Wanneer mag u een persoonsgegeven verwerken?

Op 25 mei treedt deze wet in werking en moet iedere ondernemer zich houden aan deze nieuwe regels.

Er werden volop vragen gesteld en gediscussieerd of iets nu wel of niet een persoonsgegeven is.

Iedereen is weer huiswaarts gegaan met de VZL Checklist voor de volgende sessie. In deze tweede workshop behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
  • De rechten van betrokkene
  • De meldplicht datalekken
  • Privacyverklaring
  • Gegevensbeschermingsbeleid
  • Register van verwerkingsactiviteiten
  • Verwerkersovereenkomsten

Onderwerpen waarvan het belangrijk is om op de hoogte te zijn. Wilt u de 2e sessie bijwonen op woensdag 18 april? Dat kan, er zijn nog plaatsen beschikbaar. Heeft u de 1e sessie niet bijgewoond maar wilt u toch aan de 2e sessie deelnemen? Geen probleem! U kunt zich via onze website aanmelden.  https://zandvoort-legal.nl/vitamine/

Met bijgaande VZL Checklist kunt u binnen uw organisatie in kaart brengen waar persoonsgegevens worden verwerkt en/of wie deze gegevens verwerkt.

Lees ook onze whitepaper over datalekken.

Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!