Bestuursrecht2021-02-04T13:42:40+01:00

Advocaat bestuursrecht

Onze overheid heeft op een flink aantal punten een duidelijke vinger in de pap. Grote kans dat je daar als ondernemer mee te maken krijgt. En wie zaken doet met de overheid en onenigheid krijgt, kan ook te maken krijgen met de bestuursrechter.

Juridisch advies over bestuursrecht

De advocaten van Van Zandvoort Legal adviseren en procederen namens verschillende MKB ondernemers over onderwerpen als:

  • handhaving
  • bezwaar en beroep
  • bestemmingsplan
  • bouwvergunning
  • vergunningsaanvragen
  • omgevingsvergunningen
  • horecavergunning
  • dwangsom aanschrijving
  • milieuvergunningen

Heb je een bestuursrechtelijk probleem of wil je vrijblijvend kennismaken?

Neem dan contact op met ons team!

Onze
Abonnementen

De zekerheid van volledige
juridische dienstverlening

Lees verder
Ontmoet ons team
Neem contact op

Artikelen in deze categorie

Praktische tips, speciaal
voor MKB-ondernemers!