Stel, u verkoopt koel- en vriessystemen aan supermarkten. U hebt twee jaar geleden een mooi standaardmodel algemene voorwaarden gevonden op internet en neemt een kijkje in die van de concurrent. De voor uw onderneming relevante bepalingen hebt u geknipt en geplakt, zodat de voorwaarden aansluiten bij uw branche en product. Helaas krijgt een van de koelsystemen te maken met een storing, waardoor het gehele systeem in een van de supermarkten uitvalt. U wilt uw klant graag goed van dienst zijn en komt direct naar de supermarkt toe om het probleem op te lossen. De systemen blijken compleet afgeschreven te zijn door de storing en dienen allemaal vervangen te worden. U stelt voor alle systemen met korting te vervangen. De supermarkt neemt hier geen genoegen mee. Het duurt een week voor de nieuwe vitrines geïnstalleerd kunnen worden en de schade is enorm nu er een week lang geen gekoelde producten verkocht kunnen worden. Naast de vervangingskosten stelt de supermarkt u aansprakelijk voor de winstderving en overweegt gerechtelijke stappen indien u niet opdraait voor de kosten. Is dit indirecte risico wel beperkt in uw algemene voorwaarden? Zijn uw algemene voorwaarden wel rechtsgeldig? Wat beslist de rechter nu de wetgeving de afgelopen jaren razendsnel is veranderd, maar uw voorwaarden niet?

Algemene voorwaarden: wat staat erin en hoe maakt u ze passend?

De lijst aan mogelijkheden wat u in uw algemene voorwaarden kunt opnemen is als een 7-gangen juridische menukaart. De mogelijkheden zijn oneindig, maar goed kiezen kan lastig zijn. Veel voorkomende bepalingen gaan over het regelen van aansprakelijkheid, betalingen, leverings- en transportvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud, garantie, contractduur, beëindiging/opzegging, overmacht en geschillen. Het is belangrijk dat de algemene voorwaarden passend zijn voor uw onderneming. U loopt het risico belangrijke zaken te vergeten, niet meer aan te sluiten bij de huidige wetgeving of bepalingen op te nemen die niet rechtsgeldig zijn. De vraag rijst wat dan wel met passend wordt bedoeld? U kunt een aantal checkpunten gebruiken om te bepalen wat voor uw onderneming belangrijk is:

  1. Zijn uw klanten consumenten of niet-consumenten?
  2. Levert u diensten of producten?
  3. Heeft u een normale winkel of webwinkel?
  4. Gelden er voor uw branche- en/of beroepsvereniging standaard voorwaarden?

Daarnaast is het van belang dat uw algemene voorwaarden uw juridische risico’s zo klein mogelijk maken en ze aansluiten bij de verzekeringen van de onderneming. Het is ook van belang dat de bepalingen niet in strijd zijn met de wet, de zogeheten zwarte en grijze lijst. Weet u wat daarin staat? Niets zo vervelend als tijd en energie steken in het opstellen van algemene voorwaarden waar u per saldo niet op terug kunt vallen, omdat ze niet passend, niet rechtsgeldig of onvolledig blijken te zijn. Ons advies: laat een gespecialiseerde jurist of advocaat uw algemene voorwaarden opstellen of controleren.

Hoe gebruikt u de algemene voorwaarden?

Het is belangrijk dat uw algemene voorwaarden tijdig van toepassing worden verklaard op de overeenkomst die u sluit, omdat u zich hier anders niet op kunt beroepen. U hebt een informatieplicht tegenover de klant, wat inhoudt dat uw klant de gelegenheid heeft om, voor het aangaan van de overeenkomst, de algemene voorwaarden in te zien. U kunt ze deponeren bij de KvK of de rechtbank en/of ter hand stellen bij de offerte.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de advocaten van Van Zandvoort Legal.  Zij zijn allen dagelijks bezig met het passend maken van algemene voorwaarden voor hun relaties in het MKB.

Lees ook: https://zandvoort-legal.nl/telefonische-opdrachten-en-algemene-voorwaarden/

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!