Over Elke Lucius

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Elke Lucius has created 49 blog entries.
8 09, 2022

2022-09-08T16:44:57+02:00Door |Blog, Preventie tips|

Compliance; gedrag en uitstraling van jouw onderneming!

Omgaan met morele dilemma’s is een thema waarbij steeds meer bewustwording en argumentatie wordt gevraagd. Situaties op de werkvloer waarbij de leidinggevende vraagt om cijfers aan te passen om een rooskleuriger rapport op te leveren of waarbij die ene werknemer niet wordt aangesproken op ongepast gedrag, omdat hij nou eenmaal goed werk aflevert. Hoe dient te worden omgegaan met deze

14 07, 2022

2022-07-14T11:30:29+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Preventie tips|

Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022

Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022; wat betekent dit voor jouw onderneming? In dit blog vertel ik hier meer over. I Studiekostenbeding Op basis van de nieuwe wet is het per 1 augustus 2022 niet meer toegestaan om voor alle studies die je jouw werknemers laat volgen, een studiekostenbeding overeen te komen. Wanneer is het dan nog wel toegestaan? Als

14 07, 2022

2022-07-14T10:11:38+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Preventie tips|

Nevenwerkzaamhedenbeding; mag dit nog na 1 augustus?

Is een nevenwerkzaamhedenbeding nog wel toegestaan na 1 augustus a.s.? Het antwoord hierop is kort gezegd ja, maar de voorwaarden waaronder een nevenwerkzaamhedenbeding is toegestaan in een arbeidsovereenkomst wijzigen per 1 augustus 2022. Het doel van deze wijziging is meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden te krijgen. De wijziging in het nevenwerkzaamhedenbeding zal ik in dit blog kort toelichten. Nevenwerkzaamhedenbeding Een

21 06, 2022

2022-06-21T16:45:43+02:00Door |Blog, Ondernemingsrecht, Preventie tips|

Het belang van een up-to-date RI&E

Arbowet Op grond van artikel 5 van de Arbowet ben je als ondernemer verplicht een RI&E op te stellen. In de RI&E zijn de risico’s tijdens de werkzaamheden en de kans op mogelijke arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen terug te vinden. In de RI&E zijn vervolgens maatregelen opgenomen om deze risico’s tot het minimale te beperken. De RI&E bestaat uit een

20 04, 2022

2022-04-20T15:36:42+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Preventie tips|

Verval van vakantiedagen; dit moet je weten!

Wettelijke vakantiedagen vervallen binnen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Voor bovenwettelijke dagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Dat betekent dat wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2021 heeft opgebouwd, per juli 2022 komen te vervallen. In het blog: https://zandvoort-legal.nl/vakantiedagen-werkgevers-hoe-zit-het-ook-alweer/ hebben wij dit nader uitgewerkt. de Uitspraak In een uitspraak van het Gerechtshof Den

18 01, 2022

2022-02-08T11:51:12+01:00Door |Arbeidsrecht, Blog|

Niet-verlengen arbeidsovereenkomst zieke werknemer: bezint eer ge begint!

Update 18 januari 2022: Ik heb dit blog aangepast zodat de informatie weer up-to-date is. Niet-verlengen arbeidsovereenkomst zieke werknemer: bezint eer ge begint! Om een aantal redenen kan het financieel erg ongunstig zijn de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer niet te verlengen. Ook door de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2020 door invoering van de Wet Arbeidsmarkt

21 09, 2021

2021-12-15T16:47:40+01:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Corona crisis|

Werknemers die niet gevaccineerd zijn, beperkingen opleggen, mag dat?

Zoals jullie weten hebben werkgevers de plicht een veilige werkplek te realiseren en te behouden. Deze plicht is tijdens de coronacrisis meerdere malen op gespannen voet komen te staan. De privacy en onaantastbaarheid van het lichaam, hebben een aantal dilemma’s met zich meegebracht. Arbeidsrecht en vaccineren Mijn collega heeft in zijn blog ‘arbeidsrecht en vaccineren’, de meest gestelde vragen

27 01, 2021

2021-04-26T11:28:02+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog|

Arbeidsovereenkomst; wanneer komt die tot stand?

Arbeidsovereenkomst; wanneer komt die tot stand? Tussen werkgever en werknemer ontstaat nog wel eens de discussie of er daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Dit is terug te zien in verschillende uitspraken van rechters. In dit blog behandel ik daarom een aantal situaties waar voorgaande discussie speelt. Ik neem jullie mee in een uitspraak waarin een werknemer twee

Praktische tips, speciaal
voor MKB-ondernemers!