About Loe van Erp

Ik ben sinds september 2018 werkzaam bij van Zandvoort Legal. Met mijn 20 jaar ervaring als advocaat ben ik er van overtuigd dat juridische geschillen voorkomen altijd beter is. Bedrijven en ondernemers ontzorgen op juridisch gebied zodat zij zich kunnen concentreren op hun onderneming, dat is wat ik doe. Mijn aandachtsgebieden liggen op het terrein van het arbeidsrecht, contractrecht, ondernemingsrecht en ICT recht. Mailt u mij gerust lvanerp@zandvoort-legal.nl
11 07, 2019

2019-07-11T15:04:33+02:00By |Ondernemingsrecht|

Risky business

Bent u bestuurder van een onderneming? Weet u welke risico’s u loopt met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid? Dan is dit artikel voor u. Als bestuurder van een onderneming bestaat namelijk de kans dat u aansprakelijk wordt gehouden voor beslissingen die u neemt. Daarbij loopt u het risico met uw volledige privévermogen aansprakelijk te zijn voor de schade die u daarmee

8 07, 2019

2019-07-08T15:46:47+02:00By |Van Zandvoort Legal|

Een rechter is net een mens

Overpeinzingen uit de advocatenpraktijk... De afgelopen periode is er politiek veel te doen geweest over de bezuinigingen binnen de rechtspraak. Niet alleen de rechtbanken dienden met minder geld hetzelfde of meer te doen. Ook de vergoedingen voor de gefinancierde rechtshulp stonden onder druk. Met name was er aandacht voor die – foei – advocaten die maar nodeloos procedeerden op

16 05, 2019

2019-06-06T11:13:51+02:00By |Ondernemingsrecht, Van Zandvoort Legal|

Haalt u alles uit uw aandeelhoudersovereenkomst?

In zijn blog van 15 november 2018 heeft mijn collega Daan Blokland geschreven over de flexibiliteit van de aandeelhoudersovereenkomst. In dit blog ga ik in op de mogelijkheden van een maatwerk overeenkomst. Dit is een overeenkomst die toegesneden is op uw situatie. Zoals een maatwerk kostuum. Op maat, speciaal voor u! De maatwerkovereenkomst biedt meer mogelijkheden ten opzichte van

18 04, 2019

2019-04-25T13:39:38+02:00By |Preventie tips, Van Zandvoort Legal|

Kent u het voordeel van uw belang i.p.v. uw standpunt?

Als het antwoord op bovenstaande vraag ‘NEE’ is, is dat niet alleen erg jammer, maar doet u uzelf als ondernemer ook tekort. Als u namelijk goed het onderscheid weet te maken tussen beiden, is de kans een stuk groter dat u eventuele geschillen sneller oplost met een voor u beter resultaat. Standpunt Dit is een mening waar u niet

25 03, 2019

2019-04-08T15:11:23+02:00By |Ondernemingsrecht, Preventie tips|

Help, ik wil mijn bedrijf verkopen!

Stel, u hebt een mooi, goed lopend bedrijf en dat wilt u verkopen. U vindt dat het tijd wordt voor iets nieuws of omdat u met pensioen wil, bijvoorbeeld. U hebt geen opvolger en ook in het bedrijf zelf is er geen geschikte overnamekandidaat. U moet dus verkopen aan een derde, maar … hoe bereid u dat voor en

1 02, 2019

2019-02-19T16:25:56+02:00By |Contractrecht, Ondernemingsrecht|

De 403-verklaring: de voor- en nadelen op een rij

Regelmatig wordt in concernverband een zogenoemde 403-verklaring afgegeven, ook wel aansprakelijkheidsverklaring genoemd. Niet alleen maken grote concerns (bijvoorbeeld Philips, Shell en Akzo Nobel) hier gebruik van; ook binnen kleine en middelgrote ondernemingen wordt een 403-verklaring afgegeven als bedrijfsactiviteiten vanuit verschillende vennootschappen verricht worden. Er zitten echter voor- en nadelen aan zo’n verklaring. Ik belicht kort wat een 403-verklaring inhoudt

31 01, 2019

2019-03-25T11:43:57+02:00By |Contractrecht, Ondernemingsrecht, Preventie tips|

De geheimhoudingsovereenkomst (NDA): 8 praktische do’s en don’ts

Een geheimhoudingsovereenkomst, ook wel geheimhoudingscontract of non-disclosure agreement (NDA) genoemd, komt veelvuldig voor in het bedrijfsleven. Zowel tussen ondernemingen (extern) als binnen de onderneming (intern) gebruikt men deze overeenkomst. Dit artikel richt zich op de externe geheimhoudingsovereenkomst, waarbij u vertrouwelijke informatie verstrekt of uitwisselt met een andere partij. Wanneer gebruikt u de geheimhoudingsovereenkomst en waar dient u rekening mee

26 11, 2018

2018-11-26T14:17:04+02:00By |Arbeidsrecht|

Werkgever: “houd nu al rekening met de aanstaande wijzigingen in het arbeidsrecht”!

Aandachtspunten voor strategische keuzes in de nabije toekomst In november 2018 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingediend bij de Tweede Kamer. Daarover is in de media al het nodige te doen geweest omdat Raad van State en een aantal andere partijen, waaronder vakbonden en werkgevers, zich zeer kritisch

8 11, 2018

2018-11-12T11:00:25+02:00By |Bestuursrecht, Contractrecht|

Strijdig gebruik bedrijfsruimte door huurder is ook een risico voor u als verhuurder

De meeste, zo niet alle, eigenaren/verhuurders van bedrijfsmatig onroerend goed verplichten hun huurders om het gehuurde te gebruiken in overeenstemming met het bestemmingsplan en verbieden daarmee strijdig gebruik. Toch loop je als verhuurder een risico als de huurder deze verplichting aan zijn laars lapt. In dit blog leg ik u uit hoe dit zit. Bij de verhuur

1 10, 2018

2018-10-01T15:25:10+02:00By |Arbeidsrecht|

Let op werkgevers; deeltijdontslag wordt duurder

De Wet Werk en Zekerheid kennen we alweer vanaf 2015. De transitievergoeding is één van de grote wijzigingen geweest. Een recente uitspraak van de Hoge Raad geeft nu ook meer duidelijkheid over het betalen van de transitievergoeding aan werknemers die gedeeltelijk ontslag krijgen. Gedeeltelijk ontslag wordt hiermee duurder voor werkgevers. Leest u even mee zodat u weet hoe het

Praktische tips, speciaal
voor MKB-ondernemers!