In veel organisaties staat het einde van het jaar in het teken van beoordelen en de beoordelingsgesprekken. In ons HR portaal is hierover een een themapagina te vinden.

Juist nu met het vele thuiswerken is het belangrijk om met je werknemer in gesprek te blijven. In dit blog aandacht voor het voeren van een beoordelingsgesprek, de nieuwe manier van beoordelen en ik geef je tien tips!

Uitstellen van een beoordelingsgesprek vanwege corona. Het ligt voor de hand maar toch zijn er veel redenen om juist nu beoordelingsgesprekken te voeren.

Zeker als werknemers al lang thuiswerken. In gesprek blijven is juist nu extra belangrijk. Kijk met extra aandacht en zorg hoe het met jouw werknemers gaat. Besteed extra aandacht aan de bijzondere werksituatie, geef aan waar de prioriteiten voor jou als leidinggevende liggen de komende tijd en spreek over en weer verwachtingen uit.

Ik adviseer je om het gesprek als het niet live op de werkplek gevoerd kan worden, een 1 op 1 in een videogesprek te voeren, in elk geval niet telefonisch.

Aandachtspunten beoordelingsgesprek

Het is belangrijk om niet te veel nadruk te leggen op wat minder goed gaat. Spreek je waardering uit aan je medewerker, dat is belangrijk voor zijn / haar motivatie. Een medewerker heeft immers behoefte aan herkenning en erkenning in zijn werk.

Een belangrijk doel van de beoordeling is het leereffect en het vergroten van het zelfsturend vermogen van de werknemer. Geef concreet aan hoe het anders of beter kan.

Zorg er daarnaast voor dat een negatieve beoordeling niet zomaar uit de lucht komt vallen; verbeterpunten moeten eerder al besproken zijn tijdens het functionerings- en voortgangsgesprek.

En geef je kritiek, ga dan samen met je medewerker op zoek naar mogelijkheden voor een oplossing.

Het nieuwe beoordelen

Het vaste beoordelingsgesprek voldoet niet altijd meer. In een groeiend aantal organisaties verschuift de jaarlijkse beoordeling naar een proces van permanente feedback. Dit ‘nieuwe beoordelen’ hangt nauw samen met jouw rol als coachende leider. Bij het nieuwe beoordelen richt je je op het doorlopend coachen en faciliteren van de medewerker. Je maakt afspraken over de ontwikkeling van competenties en talenten van de medewerker. Hierbij speelt het geven en ontvangen van feedback een grote rol.

Het geven van feedback en de manieren waarop dit kan wordt mooi uitgelegd in bijgaande video van Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie.

Tien tips voor een beoordelingsgesprek

  1. Geef per resultaatafspraak aan of deze is gerealiseerd.
  2. Geef per competentie aan of de werknemer deze beheerst.
  3. Spreek jouw waardering uit over wat goed gaat.
  4. Gebruik opbouwende kritiek om aan te geven wat niet goed gaat en hoe het beter kan.
  5. Geef een eindoordeel over het gehele functioneren en vat dit samen.
  6. Beoordeel waar de medewerker staat bij de realisatie van ontwikkelafspraken.
  7. Geef de medewerker de gelegenheid om vragen te stellen en te reageren.
  8. Bespreek gezamenlijk de mogelijkheden tot verbeteren en ontwikkelen.
  9. Bepaal of een resultaatgesprek wel/niet bijgesteld kan terugkomen in het persoonlijk jaarplan.
  10. Leg de beoordeling en de gemaakte afspraken vast in het persoonlijk jaarplan. Laat je medewerker tekenen voor gezien en overhandig een kopie.

Heb je nog vragen over beoordelen en het voeren van een beoordelingsgesprek? Twijfel dan niet en neem snel contact op met ons kantoor via telefoonnummer 0412-649109 of per e-mail via info@zandvoort-legal.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!