In dit artikel lees je precies hoe het zit en staan een aantal tips over de WW-premie.

Wat is voldoende bewijs?

Je moet schriftelijk vastleggen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. En duidelijk moet zijn dat zowel werkgever en werknemer hiermee akkoord zijn gegaan.
Heb je bijvoorbeeld mondeling met werknemer besproken dat zijn contract is overgegaan naar een contract voor onbepaalde tijd, dan moet je dat nog vastleggen. Een addendum dat door beide partijen is getekend, is hiervoor voldoende. Om in aanmerking te komen voor de hoge of lage WW-premie worden de aangiftetijdvakken bekeken.

Een voorbeeld

Een werknemer treedt per 1 maar 2020 in dienst op basis van een contract voor onbepaalde tijd, geen oproepcontract. Dit wordt schriftelijk overeengekomen.

Leg schriftelijk vast dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Hiervoor geldt de lage WW-premie. Deze werkgever doet aangifte per kalendermaand. Vervolgens gaat deze werknemer per 20 september 2020 werken op basis van een nulurencontract. In dit geval zou de werkgever voor deze werknemer dus niet meer in aanmerking komen voor de lage WW-premie. De vraag is dan, tot wanneer geldt de lage premie? In dit geval per 1 oktober 2020. De hoge premie geldt namelijk vanaf de eerste dag van het volgende aangiftetijdvak. Een andere benaming voor WW-premie die je wellicht tegenkomt is Awf-premie.

Ook voor andere flexibele contracten zoals min-maxcontracten voor onbepaalde tijd, geldt de hoge WW-premie. Een min-maxcontract wordt namelijk ook gezien als een oproepovereenkomst en de werknemer heeft in dat geval geen zekerheid over de uit te betalen uren per maand omdat het aantal gewerkte uren kan variëren. Wel heeft de regering rekening gehouden met het feit dat bepaalde sectoren sterk afhankelijk zijn van seizoensarbeid. In dergelijke gevallen is het niet altijd mogelijk om een vaste arbeidsomvang per maand of per week overeen te komen. De Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt het daarom mogelijk om ook voor de lage WW-premie in aanmerking te komen waarbij de arbeidsomvang per jaar overeen is gekomen en het recht op loon gelijkmatig over het jaar is gespreid.

Heb je de administratie nog niet op orde voor contracten die voor 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd zijn gesloten? Zorg er dan voor dat je dit alsnog uiterlijk 30 juni op orde hebt in de loonadministratie van jouw onderneming.

Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!