14 07, 2022

2022-07-14T11:30:29+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Preventie tips|

Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022

Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022; wat betekent dit voor jouw onderneming? In dit blog vertel ik hier meer over. I Studiekostenbeding Op basis van de nieuwe wet is het per 1 augustus 2022 niet meer toegestaan om voor alle studies die je jouw werknemers laat volgen, een studiekostenbeding overeen te komen. Wanneer is het dan nog wel toegestaan? Als

14 07, 2022

2022-07-14T10:11:38+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Preventie tips|

Nevenwerkzaamhedenbeding; mag dit nog na 1 augustus?

Is een nevenwerkzaamhedenbeding nog wel toegestaan na 1 augustus a.s.? Het antwoord hierop is kort gezegd ja, maar de voorwaarden waaronder een nevenwerkzaamhedenbeding is toegestaan in een arbeidsovereenkomst wijzigen per 1 augustus 2022. Het doel van deze wijziging is meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden te krijgen. De wijziging in het nevenwerkzaamhedenbeding zal ik in dit blog kort toelichten. Nevenwerkzaamhedenbeding Een

20 04, 2022

2022-04-20T15:36:42+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Preventie tips|

Verval van vakantiedagen; dit moet je weten!

Wettelijke vakantiedagen vervallen binnen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Voor bovenwettelijke dagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Dat betekent dat wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2021 heeft opgebouwd, per juli 2022 komen te vervallen. In het blog: https://zandvoort-legal.nl/vakantiedagen-werkgevers-hoe-zit-het-ook-alweer/ hebben wij dit nader uitgewerkt. de Uitspraak In een uitspraak van het Gerechtshof Den

18 01, 2022

2022-02-08T11:51:12+01:00Door |Arbeidsrecht, Blog|

Niet-verlengen arbeidsovereenkomst zieke werknemer: bezint eer ge begint!

Update 18 januari 2022: Ik heb dit blog aangepast zodat de informatie weer up-to-date is. Niet-verlengen arbeidsovereenkomst zieke werknemer: bezint eer ge begint! Om een aantal redenen kan het financieel erg ongunstig zijn de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer niet te verlengen. Ook door de wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2020 door invoering van de Wet Arbeidsmarkt

25 11, 2021

2021-12-15T17:01:26+01:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Preventie tips|

Werknemer weigert het dragen van een mondkapje: wat nu?

Op 5 november 2021 heeft de rechtbank Noord-Holland zich uitgelaten over de mondkapjesplicht op het werk. Mag je als werkgever verplichten dat de werknemer een mondkapje draagt bij het uitvoeren van de werkzaamheden? De rechter oordeelde in deze zaak van wel. Het stelselmatig weigeren om een mondkapje te dragen in een werkomgeving waarin een mondkapjesplicht redelijk is, kan leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

8 11, 2021

2021-12-15T16:58:17+01:00Door |Arbeidsrecht, Blog|

Thuiswerken; wat moet ik regelen?

Het thuiswerken is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt. De NOS berichtte dat zes op de tien werkgevers nog geen duidelijkheid hebben verschaft aan hun personeel over het thuiswerkbeleid. Het lijkt er naar uit te zien dat de meeste werkgevers en werknemers zullen kiezen tussen een mix van thuiswerken en werken op kantoor. Maar waar moet je als werkgever allemaal rekening mee houden bij het thuiswerken. In dit blog wil ik dieper ingaan op de zaken die komen kijken bij thuiswerkende werknemers.

Praktische tips, speciaal
voor MKB-ondernemers!