8 09, 2022

2022-09-08T16:44:57+02:00Door |Blog, Preventie tips|

Compliance; gedrag en uitstraling van jouw onderneming!

Omgaan met morele dilemma’s is een thema waarbij steeds meer bewustwording en argumentatie wordt gevraagd. Situaties op de werkvloer waarbij de leidinggevende vraagt om cijfers aan te passen om een rooskleuriger rapport op te leveren of waarbij die ene werknemer niet wordt aangesproken op ongepast gedrag, omdat hij nou eenmaal goed werk aflevert. Hoe dient te worden omgegaan met deze

14 07, 2022

2022-07-14T11:30:29+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Preventie tips|

Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022

Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022; wat betekent dit voor jouw onderneming? In dit blog vertel ik hier meer over. I Studiekostenbeding Op basis van de nieuwe wet is het per 1 augustus 2022 niet meer toegestaan om voor alle studies die je jouw werknemers laat volgen, een studiekostenbeding overeen te komen. Wanneer is het dan nog wel toegestaan? Als

14 07, 2022

2022-07-14T10:11:38+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Preventie tips|

Nevenwerkzaamhedenbeding; mag dit nog na 1 augustus?

Is een nevenwerkzaamhedenbeding nog wel toegestaan na 1 augustus a.s.? Het antwoord hierop is kort gezegd ja, maar de voorwaarden waaronder een nevenwerkzaamhedenbeding is toegestaan in een arbeidsovereenkomst wijzigen per 1 augustus 2022. Het doel van deze wijziging is meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden te krijgen. De wijziging in het nevenwerkzaamhedenbeding zal ik in dit blog kort toelichten. Nevenwerkzaamhedenbeding Een

21 06, 2022

2022-06-21T16:45:43+02:00Door |Blog, Ondernemingsrecht, Preventie tips|

Het belang van een up-to-date RI&E

Arbowet Op grond van artikel 5 van de Arbowet ben je als ondernemer verplicht een RI&E op te stellen. In de RI&E zijn de risico’s tijdens de werkzaamheden en de kans op mogelijke arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen terug te vinden. In de RI&E zijn vervolgens maatregelen opgenomen om deze risico’s tot het minimale te beperken. De RI&E bestaat uit een

21 06, 2022

2022-06-21T11:40:19+02:00Door |Blog, Contractrecht, Ondernemingsrecht, Preventie tips|

Prijsstijgingen! En nu?

In dit blog zal ik eerst in gaan op de maatregelen die je kan nemen in de situatie dat je de overeenkomst nog moet sluiten. Vervolgens zal ik in gaan op de mogelijkheden wanneer je al een overeenkomst hebt gesloten en je ondervindt prijsstijgingen. Afsluitend zal ik kort aandacht besteden aan de praktische aspecten die met prijsstijgingen te maken hebben.

20 04, 2022

2022-04-21T10:05:31+02:00Door |Blog, Contractrecht, Ondernemingsrecht, Preventie tips|

De uitleg van contracten: hoe zit dit?

De coronacrisis brengt voor ondernemingen in allerlei sectoren veel onzekerheid met zich mee en stelt hen voor een grote uitdaging. Sommige ondernemers zien zich in deze tijd genoodzaakt om risicovolle besluiten te nemen. Hoe ga je om met dalende inkomsten en misschien zelfs betalingsproblemen? Maar vooral: hoe voorkom je dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld in deze onzekere tijden?

20 04, 2022

2022-04-20T15:36:42+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Preventie tips|

Verval van vakantiedagen; dit moet je weten!

Wettelijke vakantiedagen vervallen binnen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Voor bovenwettelijke dagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Dat betekent dat wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2021 heeft opgebouwd, per juli 2022 komen te vervallen. In het blog: https://zandvoort-legal.nl/vakantiedagen-werkgevers-hoe-zit-het-ook-alweer/ hebben wij dit nader uitgewerkt. de Uitspraak In een uitspraak van het Gerechtshof Den

18 03, 2022

2022-03-18T11:25:40+01:00Door |Blog|

Vergeet de inschrijving in het UBO-register niet!

De coronacrisis brengt voor ondernemingen in allerlei sectoren veel onzekerheid met zich mee en stelt hen voor een grote uitdaging. Sommige ondernemers zien zich in deze tijd genoodzaakt om risicovolle besluiten te nemen. Hoe ga je om met dalende inkomsten en misschien zelfs betalingsproblemen? Maar vooral: hoe voorkom je dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld in deze onzekere tijden?

7 03, 2022

2022-03-07T15:24:54+01:00Door |Blog, Contractrecht, Ondernemingsrecht, Preventie tips|

Ruziemakende compagnons, hoe voorkom je dit?

De coronacrisis brengt voor ondernemingen in allerlei sectoren veel onzekerheid met zich mee en stelt hen voor een grote uitdaging. Sommige ondernemers zien zich in deze tijd genoodzaakt om risicovolle besluiten te nemen. Hoe ga je om met dalende inkomsten en misschien zelfs betalingsproblemen? Maar vooral: hoe voorkom je dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld in deze onzekere tijden?

Praktische tips, speciaal
voor MKB-ondernemers!