11 04, 2017

2018-08-02T10:30:29+02:00Door |Contractrecht, Faillissementsrecht, Insolventierecht, Ondernemingsrecht|

Faillissement contractspartij: eindigt de duurovereenkomst?

Als bij een duurovereenkomst of contract een van de contractspartijen failliet wordt verklaard, is het vaak de vraag wat er gebeurt met de overeenkomst. Een duurovereenkomst komt niet automatisch aan zijn einde. Duurovereenkomsten die zijn aangegaan vóór de faillietverklaring lopen in principe gewoon door. Het faillissement heeft geen gevolgen voor de gemaakte afspraken en deze afspraken moeten partijen dan ook gewoon blijven nakomen. De

14 02, 2017

2018-08-02T10:30:30+02:00Door |Faillissementsrecht, Insolventierecht, Ondernemingsrecht|

Vennootschap beëindigen: turboliquidatie of faillissement?

Het oprichten van een bv is – zeker na de invoering van de flex-bv in 2012 – zeer eenvoudig. Het blijkt dan ook dat sinds die tijd steeds vaker wordt gekozen voor de bv als ondernemingsvorm. De ondernemer kan echter ook op een punt komen dat hij de bv wenst te beëindigen. Misschien lopen de bedrijfsactiviteiten niet goed of blijkt

10 01, 2017

2019-07-24T11:03:01+02:00Door |Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht|

Faillissement in zicht? Let op benadeling!

Hoewel het aantal faillissementen daalt, houden sommige bedrijven last van de nasleep van de crisis. De achterstanden die zijn ontstaan tijdens de crisis kunnen niet worden ingelopen, waardoor een faillissement onvermijdelijk is. Een curator in het faillissement heeft diverse middelen om benadeling van de boedel tegen te gaan. Zo kan hij onder bepaalde omstandigheden de bestuurder aansprakelijk stellen, bijvoorbeeld

19 05, 2016

2019-07-24T12:49:08+02:00Door |Contractrecht, Faillissementsrecht|

De (on)mogelijkheden van het eigendomsvoorbehoud

Als een klant bijvoorbeeld een doos schroeven bij u koopt, dan gaat de eigendom van deze doos schroeven al bij levering over op de klant. Dat de klant de doos schroeven nog niet heeft betaald, is voor de overgang van het eigendom niet relevant. In de praktijk wordt daarom nogal eens afgesproken dat de eigendom van het product pas

Praktische tips, speciaal
voor MKB-ondernemers!