7 01, 2021

2021-04-26T11:31:57+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Ontslagrecht|

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Wat houdt het besluit bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming in? Het besluit zorgt ervoor dat kleine ondernemers bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de eigenaar een compensatie van de te betalen transitievergoeding kunnen aanvragen. Dit kun je doen bij UWV. Deze compensatieregeling zorgt er daarnaast voor dat je bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de eigenaar

27 08, 2020

2021-04-26T11:57:13+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Ontslag op staande voet, Ontslagrecht, Preventie tips|

Werkgevers; een extra reden om een werknemer niet op staande voet te ontslaan

Wat was er aan de hand? Een werkgever heeft zijn werknemer op staande voet ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan diefstal/verduistering. Hij had fors meer privékilometers gereden dan contractueel toegestaan. In de leaseregeling stond echter vermeld dat bij overschrijding van het maximaal toegestane aantal kilometers, de werknemer de meerdere kilometers moet betalen. De werknemer verzoekt

18 03, 2020

2021-04-26T12:28:21+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Corona crisis, Ondernemingsrecht, Ontslagrecht|

Uitleg steunmaatregelen coronavirus

Het kabinet heeft 8 maatregelen aangekondigd om ondernemers en werknemers te ondersteunen die schade lijden ten gevolge van het corona virus. Die maatregelen zijn deels nieuw maar er zijn ook regelingen die dienen ter vervanging van eerder aangekondigde maatregelen. Ik zet de belangrijkste kort voor je op een rij. Tegemoetkoming loonkosten (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud – NOW) Deze

16 03, 2020

2021-04-26T12:28:53+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Contractrecht, Corona crisis, Ontslagrecht|

Antwoord op ondernemersvragen over de coronacrisis!

Twee andere ondernemersvragen over het coronavirus! Wat kan ik doen als ik door het coronavirus de goederen niet tijdig geleverd krijg voor de (op)leverdatum? Welk verlof is van toepassing als werknemers thuisblijven vanwege bijvoorbeeld een ziek kind of zieke partner? In dit blog geef ik kort antwoord op deze vragen. 1.Opleverdatum wordt niet gehaald Mogelijk is jouw

14 05, 2019

2021-04-26T12:53:19+02:00Door |Arbeidsrecht, Ontslag op staande voet, Ontslagrecht, Preventie tips|

Zes meest voorkomende fouten bij het geven van ontslag!

Disfunctionerende werknemers zijn vaak al vervelend genoeg, maar het wordt vaak echt frustrerend als u door verkeerde keuzes geen afscheid van uw werknemer kunt nemen. Voor een werkgever is het niet altijd even gemakkelijk om afscheid te nemen van een werknemer. Als werkgever bent u namelijk verplicht om naar de kantonrechter te gaan om uw disfunctionerende werknemer te kunnen

26 02, 2019

2021-04-26T13:05:00+02:00Door |Arbeidsrecht, Blog, Ontslagrecht|

Alcohol op het werk: reden voor ontslag op staande voet?

Alcohol op het werk; alle omstandigheden van het geval Een ontslag op staande voet is het zwaarste middel dat tot uw beschikking staat. Omdat dit echt een uiterste maatregel is, dient er een zogenaamde dringende reden aan het ontslag ten grondslag te liggen. De wet noemt voorbeelden van zo’n dringende reden, waaronder herhaalde dronkenschap. In de woorden van de

15 11, 2018

2021-04-26T13:14:29+02:00Door |Arbeidsrecht, Ontslagrecht, Van Zandvoort Legal|

Workshop “belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht”

Workshop “belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht” Dinsdag 27 november 12.00 – 14.00 uur Afgelopen weken werd groot in het journaal uitgemeten dat ontslag makkelijker wordt ‘zonder dikke personeelsdossiers’. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Het kabinet wil maatregelen uit de Wet werk en zekerheid weer terugdraaien. De 1e workshop over dit onderwerp was een succes en zat snel

18 09, 2018

2021-04-26T13:20:26+02:00Door |Arbeidsrecht, Ontslagrecht|

Help, mijn werknemer heeft valse informatie op zijn cv opgenomen

Is liegen op cv een reden voor ontslag? Een curriculum vitae, het document dat ervoor zorgt dat een sollicitant al dan niet wordt uitgenodigd voor een gesprek en wellicht zelfs de baan krijgt. U neemt als ondernemer een sollicitant aan op basis van het cv en de sollicitatiegesprekken die hebben plaatsgevonden. Iedereen kent het wel, die ene functie of

19 12, 2017

2021-04-26T13:30:58+02:00Door |Arbeidsrecht, Ontslagrecht|

Geen rijbewijs, geen loon. Weet u hoe het zit bij een alcoholverslaafde medewerker?

Veel medewerkers hebben om hun werk te kunnen verrichten een auto en daarmee ook een rijbewijs nodig. Wat als een werknemer niet kan werken, omdat zijn rijbewijs is ingenomen? Moet u hem dan het loon wel of niet doorbetalen? Uitgangspunt = géén loon Een werknemer heeft geen recht op loon als hij geen werk verricht. Dit uitgangspunt geldt ook

Praktische tips, speciaal
voor MKB-ondernemers!