Wat houdt het besluit bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming in?

Het besluit zorgt ervoor dat kleine ondernemers bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de eigenaar een compensatie van de te betalen transitievergoeding kunnen aanvragen. Dit kun je doen bij UWV.

Deze compensatieregeling zorgt er daarnaast voor dat je bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de eigenaar een compensatie van de transitievergoeding kan krijgen. Het is echter nog onduidelijk wanneer dit mogelijk is.

Als werkgever ben je verplicht een transitievergoeding te betalen als jij de arbeidsovereenkomst met je werknemer hebt opgezegd of als je hebt verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Wanneer de overeenkomst van rechtswege is beëindigd en je deze niet hebt voortgezet, dan moet je een vergoeding aan jouw werknemer betalen. Is sprake van verwijtbaar handelen of nalaten aan jouw zijde en wil jouw werknemer daarom niet meer bij je in dienst zijn? Dan heb je ook een verplichting tot het betalen van een transitievergoeding aan deze werknemer.

Wanneer krijg je compensatie van de transitievergoedingen?

  1. De eerste voorwaarde waar je aan moet voldoen om compensatie te krijgen, is dat er sprake moet zijn van het vervallen van arbeidsplaatsen. Deze arbeidsplaatsen zijn door de bedrijfsbeëindiging komen te vervallen.
  2. In het besluit is te lezen dat je als ondernemer compensatie krijgt vanwege pensionering, indien de werkgever niet meer dan 25 werknemers in dienst had. Het aantal werknemers mag dus niet hoger uitkomen dan gemiddeld 25.
  3. Een andere voorwaarde voor het krijgen van compensatie, is dat jouw onderneming twee jaar vooraf aan het verzoek om toestemming dan wel ontbinding dezelfde persoon als eigenaar had.
  4. De compensatie krijg je alleen toegekend als er sprake is van overlijden van de betreffende werkgever of als de werkgever de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Je hebt 12 maanden de tijd toestemming te vragen om de arbeidsovereenkomst met ten minste één werknemer op te zeggen bij het overlijden van de werkgever.
  5. Er mag maar één keer per werknemer compensatie gegeven worden.
  6. Je moet de transitievergoeding op of na 1 januari 2021 betaald hebben. Het gaat om de bruto transitievergoeding. UWV wijst de aanvraag voor compensatie af, indien je alleen de netto vergoeding hebt betaald zonder dat je hebt afgedragen aan de Belastingdienst.

Berekening gemiddeld aantal werknemers

Dit aantal bereken je door het aantal werknemers op 1 juli op te tellen bij het aantal werknemers op 31 december en deze uitkomst te delen door 2. Van welk jaar 1 juli en 31 december moeten zijn, hangt af van wanneer je toestemming dan wel om ontbinding van de arbeidsovereenkomst hebt gevraagd. De tweede helft van het kalenderjaar dat voorafging aan het kalenderjaar waarin je de aanvraag voor toestemming dan wel ontbinding hebt gedaan, is hierbij het uitgangspunt.

Het is een ingewikkelde zin, dus deze wil ik graag voor je verduidelijken:

De formule is dus: (aantal werknemers 1 juli) + (aantal werknemers 31 december) : 2.

Voorbeeld

Stel je verzoekt in januari 2021 ontbinding van de arbeidsovereenkomst of een aanvraag voor toestemming van het UWV, omdat je dan met pensioen bent. Je moet dan kijken naar het aantal werknemers dat op 1 juli 2020 en 31 december 2020 werkzaam was. Jouw onderneming heeft bijvoorbeeld 18 werknemers op 1 juli en 21 werknemers op 30 december 2020. Bij elkaar is dit 48. Dan moet je de helft van 48 pakken, dus dat is een gemiddelde van 24 werknemers. In dit geval voldoe je dus aan de voorwaarde van minder dan 25 werknemers.

Hoe hoog is de compensatie maximaal?

De compensatie is maximaal zo hoog als de afgesproken transitievergoeding, indien de werkgever en de werknemer een ander bedrag hebben afgesproken dan in de wet is geregeld. Daarnaast is de compensatie niet hoger dan de maximale hoogte van de transitievergoeding.

Tot slot

Als je voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan maak je aanspraak op compensatie over de uitbetaalde transitievergoeding:

Mocht je willen weten of je aanspraak maakt op compensatie, of heb je andere vragen? Dan zijn wij er om deze vragen te beantwoorden. Je kunt contact met ons opnemen via: 0412-649109 of info@zandvoort-legal.nl.

Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!