Indien u zaken doet over de grens krijgt u te maken met een verschil in taal en cultuur, maar ook op juridisch terrein dient u rekening te houden met verschillen. In de meeste gevallen verloopt de samenwerking goed, maar zodra een geschil ontstaat is het de vraag aan welke rechter het geschil moet worden voorgelegd.

De drempel naar een rechter van een ander land kan hoog zijn. U bent niet bekend met het rechtssysteem en ook de kosten kunnen hoog oplopen. Het is dan ook goed om hier vooraf bij stil te staan.

Internationale verdragen

Binnen de Europese Unie en met enkele andere landen gelden verdragen aan de hand waarvan wordt bepaald welke rechter bevoegd is en welk recht van toepassing is op de overeenkomst.

Indien u goederen levert aan – bijvoorbeeld – een Duitse partij en deze klant weigert te betalen, dan zal de Duitse rechter in de regel bevoegd zijn.

Forumkeuze en rechtskeuze

Om te voorkomen dat een buitenlandse rechter bevoegd is, kan in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden worden afgesproken dat het geschil aan de Nederlandse rechter wordt voorgelegd. Dit is een zogenoemd forumkeuzebeding. Daarnaast kan een keuze worden gemaakt voor het toepasselijk recht: het recht van welk land is van toepassing op de overeenkomst?

Een forumkeuze en rechtskeuze geven duidelijkheid en voorkomen dat u in het buitenland moet procederen.

Uitzonderingen

Niet altijd kan een keuze worden gemaakt. Internationale verdragen schrijven voor dat voor bepaalde overeenkomsten exclusiviteit geldt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten met consumenten.

Algemene voorwaarde, in welke taal?

Voor de algemene voorwaarden geldt geen taaleis. Wel is het van belang dat de andere partij kan begrijpen wat er in de algemene voorwaarden staat. Indien u een Duitse klant heeft, moeten uw voorwaarden in het Duits zijn vertaald. Maar als u zeker weet dat uw Duitse klant prima het Engels beheerst, dan zijn voorwaarden in het Engels voldoende.

Conclusie

Wij adviseren om in de overeenkomst of de algemene voorwaarden een forumkeuze- en rechtskeuzebeding op te nemen, om te voorkomen dat u bij een buitenlandse rechter uitkomt. Wij adviseren u graag over het opnemen van deze bedingen in uw overeenkomsten en de wijze waarop u algemene voorwaarden toepast.

Andere interessante artikelen over contracteren? Klik hier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!