Veel ondernemers en ondernemingen worstelen met die vraag. Jij ook?

Wellicht volstaat het om de wijze waarop jij je producten en/of diensten aan de man brengt, te wijzigen. Maar wat als er meer moet gebeuren? Wat als je voorziet dat de inrichting of organisatie van je onderneming niet meer voldoet aan de eisen die de nieuwe situatie daaraan stelt? Welke mogelijkheden heb je dan? In dit blog wil ik daarop nader ingaan zodat je na het lezen ervan aan de slag kunt met de toekomst van jouw bedrijf.

Reorganisatie & herstructurering

Hoe vreemd het ook klinkt, corona biedt ook kansen. Wellicht wil je al veel langer een andere richting op met je bedrijf maar lukte dat tot dusver niet. Onvoldoende veranderbereidheid in de organisatie; onvoldoende gevoel van urgentie; de hoop dat het allemaal vanzelf wel goed zou komen; allerlei redenen zijn denkbaar. Corona kan dan juist het kantelmoment brengen.

Iedere structuur en iedere organisatievorm heeft zijn voor- en nadelen.

Zelfs de meest verstokte tegenstander van verandering zal immers moeten erkennen dat door corona heel veel, zo niet alles, anders wordt en dat verandering geboden is. Als je bovendien nu nog niet het gevoel van urgentie bij jezelf voelt of kunt uitdragen, heb je de afgelopen maanden waarschijnlijk niet goed opgelet. En dat het vanzelf wel weer goed komt, dat gelooft inmiddels echt niemand meer. Gebruik de huidige situatie dan ook om die maatregelen te nemen die je moet nemen om na corona optimaal toegerust te zijn om succesvol te ondernemen.

Het aanpassen van de inrichting en/of organisatie van je bedrijf, ook wel herstructurering genoemd, kent verschillende gradaties, van het verleggen van accenten tot het afstoten van bedrijfsonderdelen en het ontslaan van een groot deel van het personeel.

De nieuwe “Wet Homologatie Onderhands Akkoord”  biedt wellicht uitkomst. Deze wet voorziet in een wettelijke regeling waarbij een onderneming een akkoord bereikt met haar schuldeisers  over de herstructurering van haar schulden. De vermoedelijke inwerkingtreding is 1 januari 2021.

Wellicht kun je volstaan met het aantrekken van vers werkkapitaal en moet je daarvoor wat kleine wijzigingen doorvoeren teneinde voldoende zekerheden te kunnen verstrekken en je persoonlijke risico’s te verminderen. Of moet de botte bijl erin en moet je personeel ontslaan en een enorme schuldenlast saneren, al dan niet via een faillissement met doorstart? Een herstructurering kent veel verschijningsvormen en is iedere keer anders en dus maatwerk.

Aan welke mogelijkheden kun je denken bij herstructurering?

Hieronder een opsomming van een aantal verschillende vormen van herstructurering:

 • Personeel
  • Functiewijzigingen
  • Overplaatsing
  • Aparte BV
  • Ontslag
   Herstructurering is maatwerk.
 • Activa
  • Samenvoegen
  • Ontvlechten
  • Sale en lease back
 • Financieel
  • Bedrijfsvorm (BV naar NV of terug naar VOF / eensmanszaak)
  • Herfinanciering
  • Extra financiering
 • Organisatie
  • Bedrijfsvorm (BV / Eenmanszaak / VOF)
  • Fusie
  • Overname
  • Verzelfstandiging
  • Doorstart
  • Sterfhuis

Uiteraard zijn combinaties van verschillende vormen van herstructurering mogelijk. Een opeenvolging van verschillende vormen om uiteindelijk uit te komen bij de gewenste ondernemingsvorm is eveneens een mogelijkheid.

Bekijk hoe we werken

Denk goed na!

Iedere vorm heeft weer zijn of haar specifieke aandachtspunten en risico’s. Ga dan ook nooit onvoorbereid en ondoordacht aan het veranderen. Laat je adviseren over de opties die in jouw geval een oplossing kunnen bieden, doorgaans zijn er meer mogelijkheden, en kies degene die het door jou gewenste resultaat zo dicht mogelijk benaderen.

Neem de tijd!

Houd er verder rekening mee dat het doorvoeren van een verandering altijd meer tijd kost dan gehoopt en uiteindelijk vaak ook meer tijd dan gepland. Er zijn zoveel zaken waarop je geen of slechts beperkt controle hebt, dat een vooraf opgesteld tijdpad doorgaans altijd te optimistisch is.

Belangrijkste tip!

En misschien wel het allerbelangrijkste: een herstructurering is geen altijd werkende oplossing waarmee alle problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Iedere structuur en iedere organisatievorm heeft zijn voor- en nadelen. Laat je dus vooraf niet het hoofd op hol brengen door het oplossend vermogen van een herstructurering. Een goed product en goede markt- en klantbenadering blijven het allerbelangrijkst.

Onzekere tijden

Van Zandvoort Legal houdt je met beide benen op de grond en begeleidt je bij de keuze en uitvoering van de oplossing die bij jou past.

Wij staan bedrijven en organisaties bij die te maken hebben met liquiditeitsproblemen, bestuurdersaansprakelijkheid, surseance van betaling en/of faillissement. Daarnaast begeleiden we ondernemers bij een doorstart en bij het opzetten van een regeling met schuldeisers. En adviseren we om paulianeuze handelingen te voorkomen. Dit speelt als een ondernemer handelt met voorkennis van een faillissement en selectieve betalingen doet.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring opgedaan als curator in faillissementen en kunnen je daardoor goed helpen bij herstructurering en insolventie.

Lees op deze pagina onze blogs over dit onderwerp of bel of mail je vraag naar Loe van Erp lvanerp@zandvoort-legal.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!