Deze maand heb ik een presentatie gegeven aan onze relaties over crowdfunding als financieringsvorm voor het MKB en MKB+. Crowdfunding is een alternatief voor de traditionele financieringen. Samen met Robert Vos van Crowd Capital Brabant zijn de diverse ins en outs de revue gepasseerd. De deelnemers van deze lunchsessie waren erg enthousiast over de deze interactieve meeting. Op dinsdag 28 juni zal ik nogmaals dit onderwerp presenteren tijdens een ontbijtsessie. Aanmelden kan via: www.zandvoort-legal.nl/vitamine

In dit blog sta ik stil bij enkele juridische aspecten van crowdfunding.

Wat houdt crowdfunding in?
Banken en andere traditionele kredietverstrekkers zijn in de afgelopen jaren terughoudend(er) in het verstrekken van financieringen. Met name startende ondernemingen en het MKB hebben dit gemerkt. Bij deze groep ondernemers bestaat wel de behoefte aan financiering. Crowdfunding is een alternatief voor de traditionele financieringen.

Wat is crowdfunding? De Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) geeft de volgende definitie:

Crowdfunding is het investeren met of uitlenen van relatief kleine bedragen door een grote groep investeerders (geldgevers) aan particulieren of ondernemingen (geldvragers) via een doorgaans online platform (crowdfundingplatform). Crowdfundingplatformen brengen geldvragers en geldgevers samen.

Bij crowdfunding zijn (in beginsel) drie partijen betrokken:

  • de geldnemer;
  • de geldschieters;
  • de crowdfunder.

Hoewel elk project verschilt, is de crowdfunding altijd gebaseerd op het behalen van het doelbedrag: het totaalbedrag aan financiering dat ten minste moet worden aangetrokken om de crowdfunding succesvol af te ronden. Dit bedrag moet binnen een bepaalde termijn worden opgehaald. Indien deze target niet wordt behaald binnen de tijd, zal het project in de regel geen doorgang  vinden en de geldgevers hun geld terugkrijgen indien het reeds is overgemaakt.

Vormen van crowdfunding

Er zijn grofweg vier vormen van crowdfunding:

Doneren (1) en sponsoring(2)
De donatie- en sponsoringsvormen van crowdfunding zijn het eenvoudigst. Het verschil tussen donatie en sponsoring is de eindprestatie: bij donatie gaat het om liefdadigheid en wordt in principe geen tegenprestatie van de geldnemer ten opzichte van de geldgever verlangd, terwijl dat bij sponsoring juist wel zo is. De tegenprestatie is vaak gering, bijvoorbeeld het recht op eerste koop, een korting of vermelding van de naam.

Lening (3)
Uitlenen van geld aan een bedrijf of particulier, met als compensatie rente op de lening. Bij deze vorm van crowdfunding is financieel rendement belangrijk.

Investering (4)
Investeren in een bedrijf, met als compensatie dividend en waardevermeerdering van het aandeel. Ook hier geldt dat het rendement op de investering belangrijk is.

Investering; de ondernemingsrechtelijke aspecten

Een investering in het project kan verschillende (rechts)vormen aannemen.investor Uitgangspunt is dat de geldnemer een rechtspersoon is. De investeerder verkrijgt aandelen, obligaties of andere rechten op winstdeling in ruil voor zijn investering.

Het eenvoudige voorbeeld is dat de investeerder aandelen verkrijgt in de BV. De aandeelhouder heeft dan recht op een winstuitkering. Hierbij is het ook mogelijk om stemloze aandelen uit te geven, zodat de oprichters de zeggenschap behouden.

Echter, er zijn andere, meer complexe, structuren denkbaar.

Certificeren van aandelen
Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld het certificeren van de aandelen. De investeerders zijn dan “economisch eigenaar” van de aandelen en hebben enkel recht op de financiële baten.certif aandelen

Cooperatie oprichten als tussenliggende rechtspersoon
Het is ook mogelijk om een coöperatie als tussenliggende rechtspersoon op te richten. De coöperatie verkrijgt de aandelen in de BV, de investeerders worden op hun beurt lid van de coöperatie. De coöperatie kan vervolgens winst uitkeren aan haar leden.

Wat als het toch misgaat?cooper
Crowdfunding is – net als elke investering – niet zonder risico. Voor de geldschieters gelden de gebruikelijke beleggersrisico’s. Indien het project niet slaagt, gaat de investering van de geldschieters, in welke vorm dan ook, meestal verloren.

Tot slot
Crowdfunding kan verschillende vormen aannemen. Met onze toelichting geven wij een inleiding op enkele juridische aspecten. Uiteraard kunt u met ons contact op nemen voor vragen of een toelichting!

mr. Rianne Eringa
Advocaat

Lees meer: Ondernemingsrecht en contractrecht

Lees meer: Ondernemersvitamine

Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!