Welke nieuwe wetten zijn er in werking getreden of treden in werking in 2021?

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Ondanks de verschillende steunmaatregelen is het voor veel ondernemers niet mogelijk het hoofd boven water te houden. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord biedt een mogelijkheid aan deze ondernemers om toch door de crisis heen te komen.

Deze wet maakt het mogelijk om voor  een faillissement afspraken te maken met jouw schuldeisers. Hierdoor kan je meer schulden afbetalen en zien jouw schuldeisers alsnog een bedrag op hun rekening verschijnen. Deze wet is op 1 januari in werking getreden.

In het blog van mijn collega Daan Blokland is deze nieuwe wet uitgelegd.

Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming

Dit besluit zorgt ervoor dat jij als ondernemer een compensatie van de te betalen transitievergoeding kan aanvragen. Dit besluit is op 1 januari in werking getreden. Deze compensatie is aan te vragen wanneer er sprake is van bedrijfsbeëindiging door overlijden of ziekte van de eigenaar. Dit besluit zal op een later te bepalen tijdstip ook toezien op bedrijfsbeëindiging door ziekte. Het is nog niet bekend wanneer dit is.

Dit besluit heb ik verder uitgelegd in mijn blog: Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging.

Welke wijzigingen zijn er in werking getreden of treden in werking in 2021?

  • De Wet Arbeidsmarkt in balans is op 1 januari 2021 gewijzigd. Voor payrollwerknemers is er nu ook een adequate pensioenregeling. Dit houdt in dat de payrollwerknemers niet anders worden behandeld dan de vaste werknemers als het gaat om pensioen.
  • De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het maximumbedrag van de transitievergoeding vastgesteld op 1 januari 2021. Het maximumbedrag is vastgesteld op €84.000.
  • “Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV” treedt in werking op 1 september 2021.

Dit betekent dat de beoordeling van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend gaat zijn. Hierdoor zal de toets van de re-integratie gedaan worden op grond van een beoordeling van een arbeidsdeskundige. Hierover kun je in de whitepaper Zieke werknemer meer informatie vinden.

Aan welke belangrijke regelingen komt in 2021 een einde?

  • Het kabinet heeft aangekondigd de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) te verlengen tot 1 juli 2021. Deze regeling moet ervoor zorgen dat het voor jou als ondernemer makkelijker wordt door de crisis heen te komen. Werkgelegenheid moet zoveel mogelijk in stand blijven en deze noodmaatregel helpt daarbij. Bedrijven krijgen steun van de overheid. Wel is er in de NOW-regeling een verplichting voor jou als werknemer opgenomen. Als werkgever moet je namelijk (een deel van) de steun gebruiken jouw werknemers op te leiden of om te scholen. In het blog van mijn collega Loe van Erp lees je meer over deze NOW-maatregel en hoe het in de praktijk in zijn werk gaat.
  • De tegemoetkoming van de vaste lasten is verlengd tot 1 juli 2021. De Coronacrisis heeft voor veel ondernemers een grote impact. Bedrijven verliezen veel omzet en komen daardoor in zwaar weer terecht. Deze tegemoetkoming zorgt ervoor dat jij als mkb-ondernemer een compensatie voor jouw vaste kosten krijgt.
  • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) loopt tot 1 juli 2021.

Dit is een bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers voor hun levensonderhoud. Met deze regeling wil de overheid ervoor zorgen dat je als ondernemer/werkgever geholpen wordt tijdens de Coronacrisis. Dez regeling maakt het mogelijk dat je als zelfstandig ondernemer een aanvullende uitkering aanvragen voor ondersteuning tijdens de Coronacrisis.

Wil je weten of jij voldoet aan de voorwaarden voor de Tozo? Kijk dan op https://krijgiktozo.nl.

Tot slot

Hopelijk is 2021 voor iedereen een beter jaar. De Coronacrisis heeft veel impact op iedereen en wij van Van Zandvoort Legal willen je graag helpen deze tijd zo goed mogelijk door te komen.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op  via: 0412-649109 of info@zandvoort-legal.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!