De NOW 5 lijkt erg veel op de NOW 4. Hieronder zal ik de belangrijkste punten herhalen:

 NOW 5

  • Minimaal 20% omzetverlies;
  • Maximaal op te geven omzetverlies van 90% (ook als het omzetverlies hoger wordt geschat);
  • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
  • Een forfaitaire opslag van 40%;
  • Vergoeding van maximaal 2 keer maximale dagloon;
  • Inspanningsverplichting om – vanaf 27 november – werknemers te begeleiden in een ‘van-werk-naar-werk’-traject. Dit betekent dat werkgevers vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV moeten bellen als zij NOW5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een medewerker hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie;
  • Bonus- en dividendverbod over heel 2021. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. De entiteit koopt ook geen eigen aandelen in.

Een verschil met de voorgaande NOW-regelingen is dat werkgevers bij de NOW-5 aanvraag niet mogen kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen. Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. De referentiemaand voor de loonsom wordt hierbij september 2021. Ook komen starters in aanmerking voor de NOW 5. Als starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn. Verder wordt het loonsomvrijstellingspercentage verhoogd naar 15%.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor de NOW? Twijfel niet om contact met ons op te nemen! Wij helpen je graag om te kijken of je in aanmerking komt voor de NOW 5.

Werktijdverkortingsregeling

Heb je het financieel lastig en wil je liever geen afscheid nemen van je personeel? Dan is er goed nieuws. Tijdens de NOW 5 blijft de Werktijdverkortingsregeling open. De Werktijdverkorting kan gebruikt worden als een werkgever tijdelijk minder of geen werk heeft voor werknemers. Je dient de werktijdverkorting aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werktijdverkorting geldt alleen voor kortdurende, buitengewone omstandigheden.  De Werktijdverkortingsregeling is dus niet van toepassing op corona-gerelateerde aanvragen. Bij samenloop zal de Werktijdverkortingsaanvraag van de werkgever invloed hebben op de hoogte van de NOW-subsidie.

Hoe zit het met bedrijfseconomisch ontslag?

Wanneer je afscheid neemt van medewerkers op grond van bedrijfseconomische redenen, blijf je je recht op de NOW behouden. Wél is er een inspanningsverplichting om de betreffende medewerker(s) waarvan je afscheid neemt, van werk naar werk te begeleiden. Dit houdt in dat werkgevers die NOW-5 hebben aangevraagd  vóór het sluiten van het aanvraagloket (dus voor 31 januari 2022) met UWV gebeld moeten hebben als zij tussen 27 november en 31 december bedrijfseconomisch ontslag hebben aangevraagd (omdat de NOW-5 niet is aangekondigd bij het begin van de subsidieperiode van 1 november, is deze verplichting in de NOW-5 pas gaan gelden vanaf 27 november 2021). Het wordt van de werkgever namelijk minimaal verwacht dat hij contact legt met UWV voor ondersteuning bij het vormgeven van de van werk naar werk begeleiding via de UWV telefoon NOW.

Let op:

voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022 is NOW 6 mogelijk. De datum voor het aanvragen zal naar verwachting in de tweede helft van februari liggen. De concrete datum zal deze maand bekend worden. De NOW 6 is vrijwel hetzelfde als NOW 5. Zo zijn de overeenkomsten:
– minimaal omzetverlies van 20%
– een maximaal op te geven omzetverlies van 90%
– een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies en
– vergoeding van maximaal twee keer het maximale dagloon.

Tot slot

Zorg ervoor dat je een goede administratie bijhoudt. UWV kan dan controleren of er aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming wordt voldaan. Dit moet tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming worden bewaard.

Mocht je vragen hebben over de steunmaatregelen en/of andere vragen, neem dan contact met ons op via 0412-649109 of via eking@zandvoort-legal.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!