Door: Bennie van Zandvoort (advocaat) en Frank van Rooy (bedrijfsjurist)

“Als linksbreinig werk (o.a analytisch denken) makkelijker kan worden overgenomen door een computer, wordt het rechtsbreinig werken belangrijker. Rechtsbreinig denken kan men ontwikkelen door het aanleren van zes nieuwe ‘zintuigen’.  Als advocaten oog hebben voor deze zintuigen, zullen zij zich anders kunnen onderscheiden. Daarnaast zullen zij hun huidige en nieuwe cliënten beter kunnen aanspreken.”

Zo schrijft Christ ‘l Dullaert in haar boek ‘Yoga in je Toga’. Een visie waar Bennie van Zandvoort en Frank van Rooy zich achter scharen. Sterker, een zienswijze die volgens hen de basis is voor de toekomstige advocatuur.

De koek en de mondjes
De markt verandert. Volgens Bennie en Frank, respectievelijk advocaat en bedrijfsjurist van beroep, zal het aantal advocaten in Nederland binnen nu en vijf jaar aanzienlijk afnemen. Een van de redenen hiervoor zijn de technologische ontwikkelingen die juristen in staat stellen eenvoudig werk goedkoper in de markt te zetten. Met Big Data kunnen personeelskosten bespaard en bijvoorbeeld de winstkansen in een zaak beter voorspeld worden. Tevens wordt dit veroorzaakt door de toename van juristen die geen advocaat zijn, maar wel een groot aantal juridische diensten kunnen aanbieden tegen lagere tarieven. De spreekwoordelijke ‘koek’ in de markt wordt niet veel groter, maar zal over meer mondjes verdeeld dienen te worden.

Wankelt de monopoliepositie van advocaten?
Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten blijft de voorsprong nog altijd behouden dankzij het verschil in kennis, onafhankelijkheid en een goed systeem van toezicht. Daar waar het gaat over grote belangen en ingewikkelde gerechtelijke procedures zijn Bennie en Frank het eens dat de advocaat daar de monopoliepositie niet snel zal verliezen. Gaat het over minder ingewikkelde zaken, dan zal de concurrentie alleen maar toenemen. Het gevolg is dat vele advocaten hun toga aan de wilgen kunnen hangen.

Vanwege het feit dat veel juristen en de meeste advocaten analytisch zijn opgeleid, zijn Bennie en Frank ervan overtuigd dat het aanleren en verbeteren van andere vaardigheden, met name op communicatief vlak, het verschil kan maken. Met deze extra bekwaamheden kan de advocaat in de toekomst het vak blijven uitoefenen.

Klant wil oplossing voor probleem
De juristen en advocaten van nu en de toekomst dienen de ‘klant’ centraal te stellen. Het uitgangspunt is niet (meer) het probleem en het daarmee corresponderende rechtsgebied. De klant zoekt een oplossing. Liever nog, de klant wil middelen om problemen te voorkomen. Moeilijke adviezen met mitsen en maren dragen hier niet aan bij. Bovendien zijn deze adviezen vaak nauwelijks te begrijpen dankzij (juridisch) vakjargon.

Aangezien problemen worden veroorzaakt door mensen zelf, zal je ook inzicht moeten hebben in de psyche van de mens. Dit is noodzakelijk om problemen te kunnen doorgronden en tot een juiste oplossing te komen. Veelal zal de uitkomst niet juridisch van aard zijn, maar gaat het om coaching van mensen om anders met zaken om te gaan. Op deze manier kunnen juridische geschillen worden voorkomen of beheersbaar blijven. Dat zal de schade beperken.

New-school juristen en advocaten
Deze verandering noopt advocaten op een andere manier te denken. Zij zullen uit de ivoren toren moeten komen en zich anders moeten profileren. “We moeten ons zelfs afvragen of we ons nog advocaat moeten noemen”, stelt Bennie. “Meer en meer worden we ‘trusted advisor’”. De advocaat is dan een vaste contactpersoon die veel breder ondersteunt dan alleen het juridisch oplossen van conflicten. Hij of zij zal proactief moeten meedenken met de klant. Het is zaak dat de interventiesfeer wordt vermeden. Conflicten zullen er altijd zijn, overal. Dat is niet erg, want die dragen bij aan de ontwikkeling van de mens, maar ze moeten wel beheersbaar blijven.

“New-school”. Mogen deze advocaten zich zo noemen?
Ja, zeker. Zij wachten niet af tot het moment dat ze wel móeten veranderen. Zij zijn nu al nieuw door bezig te zijn met oeroude zintuigen: design, verhaal, empathie, symfonie, plezier en zingeving.

Wat gaat er nu om in jouw brein?
Hoe denk jij hierover? Deel het met Bennie en Frank. Praat verder. En luister, want ze hebben een boel interessante inzichten.

Bennie van Zandvoortfrankbennie
bvanzandvoort@zandvoort-legal.nl
TwitterLinkedInFacebook

Frank van Rooy
frank@theconflictcompany.nl
TwitterLinkedInFacebook

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!