Hoe ga je daar mee om in coronatijd nu thuiswerken de norm is en je minder zicht hebt op het functioneren? Ik hoor je denken, ‘kan ik daar niet beter even mee wachten’. Helaas, dat kun je beter niet.

Ten eerste niet omdat het niet duidelijk is hoe lang thuiswerken nog de norm blijft. Daarnaast mag een werknemer van jou als werkgever ook in deze tijd verwachten dat je het disfunctioneren bespreekt om de medewerker de kans te geven het functioneren te verbeteren.

Coronacrisis ontslaat je niet van verplichtingen

Heb je geen actie ondernomen in deze tijd, dan wordt het disfunctioneren als het ware ‘gedoogd’. En leidt dit vervolgens tot een conflict, dan zal de rechter van deze werkwijze niet gecharmeerd zijn. Een van de vereisten is dat de werknemer tijdig op de hoogte is gesteld van zijn disfunctioneren. Een verbetertraject is ook in coronatijd uitvoerbaar.

Voordelen verbetertraject

In de praktijk merk ik dat werkgevers het aangaan van een verbetertraject lastig vinden. Immers het zet spanning op de werkrelatie. Toch moet het gebeuren. Vergeet ook niet dat het voordelen met zich meebrengt. Het dienstverband wordt na het doorlopen van een verbetertraject vaak beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. Dit kost vaak minder geld, tijd en energie dan een procedure bij de rechter.

Een vaststellingsovereenkomst neemt het procesrisico weg. Een procedure kan in het voordeel of nadeel van jou als werkgever uitvallen.

Hieronder beschrijf ik een stappenplan waarmee het verbetertraject vorm kan krijgen.

STAPPENPLAN:  in 7 stappen verbetering bij disfunctioneren

 

 1. Constateer het disfunctioneren en onderneem stappen.
 2. Ga het gesprek aan met je medewerker en stel onderstaande vragen;
 • Hoe ervaar je het dat je leidinggevende /de organisatie merkt dat je onvoldoende functioneert?
 • Hoe denk je dat dit is gekomen?
 • Wat kan de organisatie er volgens jou aan doen?
 • Hoe kunnen we je helpen?
 1. Vertel de medewerker dat hij / zij een verbetertraject ingaat, wat dit inhoudt en wat er wordt verwacht.
 • Wat moet de werknemer verbeteren voor het einde van het verbetertraject?
 • Startdatum traject
 • Inhoud traject: duur, actiepunten, data, begeleiding etc.
 • Geef aan dat je de medewerker hulp en begeleiding biedt in het verbetertraject en wat nodig is om te verbeteren
 • Vermeld ook de consequenties bij het wel/niet voldoende verbeteren
 1. Start met het eerste gesprek en spreek af welke punten bij de volgende evaluatie verbeterd moeten zijn.
 2. Neem bij het volgende gesprek de verbeterpunten stap voor stap door
 • Afspraken niet nagekomen? Vraag hoe het komt dat dit niet is gelukt en wijs op de consequenties
 • Bied je hulp aan
 • Maak afspraken voor het volgende evaluatiemoment en leg dit vast.
 1. Herhaal de tussentijdse evaluatie, of het functioneren nu wel verbetert of niet.
 2. Maak de balans op aan het einde van het verbeter traject.

 

Tot Slot

Leg alle gesprekken goed schriftelijk vast en laat je werknemer voor akkoord of in ieder geval voor ontvangst tekenen. Doe dit ook als je de gesprekken online hebt gevoerd. Mocht het tot een procedure komen, dan kun je in elk geval aantonen dat er een verbetertraject is geweest. Zorg voor een goed disfunctioneringsdossier en voorkom dat een rechter op een andere grond, ontbindt en een billijke vergoeding toekent.

Wil je een keer vrijblijvend overleggen over een disfunctionerende medewerker? Wij maken graag tijd voor je vrij. Je kunt ons contacten via: 0412-649109 of info@zandvoort-legal.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!