Contract is contract

Het bedrijfsleven kan niet zonder contracten. Ook jouw bedrijf hangt van contracten aan elkaar. De kans is groot dat je de afgelopen maanden of zelf moeite had met het nakomen van een contractuele verplichting of dat je een klant of leverancier had die daar moeite mee had. Nu de experts verwachten dat de echte economische klap nog moet komen, is de kans bovendien groot dat die situatie zich opnieuw zal voordoen en misschien nog wel meer dan eens.

Hoe ga je daar mee om? Bijvoorbeeld als horeca ondernemer met amper omzet maar wel doorlopende huurlasten? Of als autobedrijf, nu er weinig kilometers worden gemaakt en er dus minder behoefte is aan onderhoud en er minder schadegevallen zijn, maar ook hier de huur moet worden betaald en de financiering van de bank moet worden afgelost? Of als machinebedrijf dat een nieuwe machine niet kan leveren omdat de leverancier van een essentieel onderdeel voor die machine niet in staat is om op tijd dat onderdeel te leveren? Of als aannemer met een aantal zieken ten gevolge van COVID-19 zodat je een project niet op tijd af krijgt?

Afspraak is afspraak

In eerste instantie zullen meeste ondernemers geneigd zijn om vast te houden aan ‘afspraak is afspraak’ en het risico volledig voor rekening willen brengen van de andere partij. Maar is dat verstandig? En hoever ga je dan? Je staat in je recht dus in het uiterste geval kun je naar de rechter stappen. Dat kan goed of fout uitpakken. Met name in huurzaken zijn rechters geneigd huurkortingen en dergelijke te accepteren indien ten gevolge van COVID-19 de omzet van de huurder aanzienlijk is verminderd.

Ongeacht de uitkomst weet je een ding zeker, de relatie is kapot en die klant of leverancier zal in de toekomst geen zaken meer met je doen. Wellicht heb je dan nu je gelijk gehaald, maar weegt die omzet nu op tegen de omzet die je in de toekomst niet meer zult realiseren?

Contact

Ik denk dat het verstandig is om je te verplaatsen in de positie van de ander en dan voor jezelf te  bedenken wat jij in dat geval zou doen. Ik acht de kans dan groot dat je begrip kunt opbrengen voor je klant of leverancier, huurder of anderszins. Dat is dan het moment om contact op te nemen en het gesprek aan te gaan. Tussen vasthouden aan een afspraak of de afspraak helemaal vergeten zit immers nog een heel groot gebied met ruimte voor een alternatieve oplossing. Daarmee lever je nu wellicht iets in, maar behoud je wel de relatie. De klant of leverancier zal dat niet vergeten en anders heb je alle recht om hem of haar daaraan in de toekomst te herinneren. Zaken doen is immers vaak een kwestie van gunnen.

Het kan nog even duren maar uiteindelijk ontstaat weer een situatie die we ‘normaal’ kunnen noemen. Heb je dan nog klanten en leveranciers en daarmee een toekomst, of heb je volledig en correct nagekomen afspraken en een lege orderportefeuille? Ik zou het wel weten!

Alternatieve oplossing

Uiteraard kunnen wij je informeren over je juridische positie en in hoeverre je een klant of leverancier kunt houden aan ‘afspraak is afspraak’. Wij kunnen je echter ook helpen met het vinden van een alternatieve oplossing en het op de juiste wijze vastleggen daarvan. Want uiteindelijk moet ook een alternatieve afspraak worden nagekomen.

Leg je situatie gerust aan ons voor. Wij helpen je graag verder. Je kunt contact opnemen met ons via: 0412-649109 of info@zandvoort-legal.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!