Deze zomer ben ik afgestudeerd aan de opleiding hbo-rechten. Ik stond toen voor een keuze om te gaan werken of nog twee jaar door te studeren. Voor mij was de keuze snel gemaakt. Ik heb gekozen om mijn weg te vervolgen op de Tilburg University omdat ik een baan met juridische diepgang ambieer. Dit jaar volg ik mijn pre-master rechtsgeleerdheid. Inmiddels ben ik al weer een maand aan het studeren.

Een inkijkje in de vakken die ik het eerste semester van dit jaar volg.

  • academisch juridisch denken,
  • grondrechten,
  • burgerlijk procesrecht,
  • materieel strafrecht en
  • goederenrecht.

In dit blog neem ik je mee in een week uit mijn leven als rechtenstudent en jurist bij Van Zandvoort Legal.

Het meest vervelende in het bedrijfsleven is natuurlijk de niet betalende klant.

Deze week op de Universiteit

Allereerst een hoorcollege strafrecht. In deze colleges wordt mij alles verteld over hetgeen wat strafbaar is in Nederland en hoe wij in Nederland dat strafbaar gedrag toerekenen aan een verdachte. Is er bijvoorbeeld sprake van opzet of schuld. Een hoorcollege docent kan gemakkelijk anderhalf uur lang vullen door een van deze begrippen uit te leggen. Je denkt waarschijnlijk wat is er allemaal te vertellen over een begrip als opzet of schuld. Dit komt met name omdat er in de betekenis van het woordje opzet of schuld veel verschillende vormen zitten verscholen. Er schuilt een hele juridische gedachtegang achter die in járen van uitspraken van de Hoge Raad zijn verduidelijkt en waar bepaalde criteria uit voort komen.

Daarnaast heb ik het college burgerlijkprocesrecht gevolgd. Dit vak beschrijft op welke wijze er in het burgerlijke recht, dus burgers onderling, precies geprocedeerd moet worden. En het beschrijft waar een dagvaarding precies aan moet voldoen en welke rechter er nu precies bevoegd is. Dit is een vak met héél véél regels die allemaal in de wet zijn opgenomen. En deze regels zijn erg belangrijk want als je ze niet goed toepast kan het zomaar zijn dat je bijvoorbeeld niet toegelaten wordt tot het leveren van bewijs!

Het helpen van ondernemers bij arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken spreekt me erg aan.

Later in de week  heb ik het vak grondrechten gevolgd. In dit college worden de belangrijkste rechten van de mens uiteengezet. Het gaat dan met name om de verhouding tussen nationale grondrechten, Europese grondrechten en internationale grondrechten. Wat hebben zij met elkaar te maken en hoe kunnen zij worden afgedwongen.

Het college goederenrecht maakt duidelijk wat wij allemaal met onze goederen mogen doen. De wet schrijft voor dat het eigendom het meest omvattende recht is. Zo mogen we het verkopen, stuk maken of uitlenen. Ook zijn er in het goederenrecht verschillende constructies geformuleerd ter zekerheid van nakoming.

Het begrip zekerheid tot nakoming houdt in dat je een bepaalde voorwaarde verbindt voordat het eigendom daadwerkelijk overgaat.

Het begrip zekerheid tot nakoming houdt in dat je een bepaalde voorwaarde verbind voordat het eigendom daadwerkelijk over gaat. Het meest bekende voorbeeld hiervan is het recht van hypotheek dat de bank op je woning vestigt. Als je de hypotheek niet aan de bank betaald hebben zij het recht om jouw huis te verkopen om de vordering alsnog te voldoen.

Verder heb je nog een pandrecht of een eigendomsvoorbehoud. Dit zijn zekerheidsrechten die je als ondernemer kunt toepassen. Overigens heeft een van mijn collega’s hier een interessant blog over geschreven. Deze zekerheidsrechten vestig je als ondernemer om niet achteraan te sluiten bij een faillissement.

 Van Zandvoort Legal

Tegenwoordig zie je steeds meer dat studenten naast de studie een baan in het bedrijfsleven hebben. Studenten moeten tegenwoordig veel praktijkervaring hebben, ze moeten over een goed cv beschikken. Ik vind stilzitten niet prettig en ik wil graag praktijkervaring opdoen daarom ben ik erg blij met de ondersteuning die ik Van Zandvoort Legal mag bieden.

Op woensdag en vrijdag ben ik in het Bergosskantoor aan de slag.

Incasso’s

Sinds kort ben ik verantwoordelijk voor de incasso’s. Elke week ben ik hier enkele uren mee bezig. Het meest vervelende in het bedrijfsleven is natuurlijk de niet betalende klant. In opdracht van een bedrijf of een particulier ga ik de niet betalende klant aanschrijven en hem vriendelijk verzoeken om het bedrag (vermeerderd met incassokosten) alsnog over te maken. En als dat niet tot betaling leidt, word ik minder vriendelijk!

Ik stel een dagvaarding op en stuur die naar de deurwaarder. De deurwaarder gaat met dit document naar de schuldenaar en ‘betekent ‘de dagvaarding. Dit betekent dat hij het document overhandigt. Dit is overigens een van de zaken die ik leer tijdens het vak burgerlijkprocesrecht.

Vervolgens gaat de dagvaarding ook naar de Rechtbank waarmee de juridische procedure voor de Rechtbank start.

Op dat moment draag ik de zaak over aan een van mijn collega’s die advocaat zijn. Mijn collega’s hebben tijdens de eerste fase natuurlijk al meegekeken zodat alle correspondentie en ook de dagvaarding foutloos zijn.

Jurist

Naaste de incasso werkzaamheden ondersteun ik de advocaten met vraagstukken die zij hebben. Zij vragen mij om bepaalde zaken uit te zoeken en een memo op te stellen. Of om grondig jurisprudentie onderzoek te doen en met een advies te komen. Ook maak ik regelmatig  een opzet voor een overeenkomst.

In de toekomst zou ik graag met mijn juridische kennis en persoonlijke drive een bijdrage leveren aan het bedrijfsleven. Het helpen van ondernemers bij arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vraagstukken spreekt me erg aan. Ik hoop je daarom graag in de toekomst een keer tegen te komen en je vragen te beantwoorden of te helpen met juridisch advies. Heb je ondertussen al vragen of heb je een niet betalende klant die je niet zover krijgt dat hij betaalt, ik help je graag om het bedrag te incasseren. Je kunt me bereiken op  0412-649109 of per e-mail: dblokland@zandvoort-legal.nl.