Als bij een duurovereenkomst of contract een van de contractspartijen failliet wordt verklaard, is het vaak de vraag wat er gebeurt met de overeenkomst. Een duurovereenkomst komt niet automatisch aan zijn einde. Duurovereenkomsten die zijn aangegaan vóór de faillietverklaring lopen in principe gewoon door. Het faillissement heeft geen gevolgen voor de gemaakte afspraken en deze afspraken moeten partijen dan ook gewoon blijven nakomen. De wet en vaak ook de overeenkomst bieden mogelijkheden om hierover duidelijkheid te krijgen. We belichten wat de rol van een curator is, wat de faillissementswet inhoudt en wat een contractuele afspraak is.

Curator

Door faillissement ontstaat een onzekere situatie: wat gebeurt er met de overeenkomst na het faillissement van de wederpartij?

Nadat het faillissement uitgesproken is, kan het het initiatief liggen bij de curator. Een curator beoordeelt of het mogelijk en wenselijk is om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog na te komen.

Een voorbeeld: u bent vaste leverancier van een klant. Die klant heeft een grote bestelling geplaatst. Vóór het faillissement van de klant heeft u een deel van deze bestelling al geleverd en betaald gekregen. Plots wordt het faillissement uitgesproken. De curator beoordeelt dan of de klant alsnog de bestelling tegen betaling geleverd wil krijgen.

Faillissementswet

Het is echter niet altijd zo dat een curator beoordeelt wat er gebeurt met de overeenkomst. De Faillissementswet biedt ook de mogelijkheid om de onzekerheid weg te nemen.

Artikel 37 van deze wet bepaalt dat de contractpartij die niet failliet is, binnen een bepaalde termijn een verklaring van de curator kan verzoeken waarin hij aangeeft of hij bereid is de overeenkomst voort te zetten. Doet hij dit niet binnen deze termijn, dan kan de curator de nakoming niet meer afdwingen.

Contractuele afspraak

In de overeenkomst (of in de algemene voorwaarden) kunnen ook afspraken worden gemaakt over de gevolgen van een faillissement. Dit worden contractuele afspraken genoemd.

Vaak spreken de betrokken partijen af dat de wederpartij de overeenkomst mag beëindigen door ontbinding of opzegging, indien het faillissement wordt uitgesproken. Dan heeft de wederpartij zelf de keuze om de overeenkomst te beëindigen, zonder afhankelijk te zijn van de curator.

Advies

Faillissement van een contractspartij betekent dus niet onmiddellijk dat de overeenkomst ten einde komt. Hoewel de wet de mogelijkheid biedt om duidelijkheid te vragen bij de curator, heeft het de voorkeur om het initiatief in eigen hand te houden.

Wij adviseren om in de overeenkomst of algemene voorwaarden op te nemen dat de overeenkomst kan worden beëindigd bij faillissement van een van de contractspartijen. Zo wordt een onzekere situatie voorkomen en heeft u zelf de mogelijkheid om de overeenkomst voort te zetten of te beëindigen.

Daarnaast is het altijd verstandig om u goed te laten adviseren. Dat bespaart u veel tijd, geld en energie!

Wij staan u graag met raad en daad bij. Neem contact met ons op via 0412 – 64 91 09.

Lees ook:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!