Ons advocatenteam: sinds jaar en dag thuis in het familiebedrijf

Kennismaken?
top-left

Zo stel je een waterdicht familiestatuut op

Lees het hier

Juridisch adviseur voor het familiebedrijf

Met zijn innovatiekracht en langetermijnvisie is het familiebedrijf het kloppende hart van de Nederlandse economie. De betrokkenheid, de daadkracht en de ondernemersgeest zijn er meestal groter dan in welk ander bedrijf ook. Maar er komen ook lastige vraagstukken om de hoek kijken. Rond bedrijfsopvolging en de verdeling van zeggenschap en eigendom bijvoorbeeld. Als juridisch adviseur van vele familiebedrijven is Van Zandvoort Legal in zulke kwesties thuis.

We kennen de vraagstukken van het familiebedrijf. En weten hoe we ze moeten oplossen.

Ondernemers in een familiebedrijf zijn naast zakenpartners ook familie van elkaar. Zaken als zeggenschap, bestuur, eigendom en opvolging kunnen daarom net wat lastiger zijn. Eventuele conflicten en problemen kunnen immers niet alleen de bedrijfsvoortgang schaden, maar ook de familierelatie.

Daarom is het belangrijk om goede afspraken te maken, zowel over de bedrijfsvoering als over de rol van de familie daarin. Dat kan bijvoorbeeld in een familiestatuut. Dat is dan meteen een goed middel om met elkaar in gesprek te gaan. Want daar draait het in onze visie om: met kennis van zaken samen om tafel gaan en duidelijkheid creëren. Problemen voorkómen dus, in plaats van ze op te lossen in een crisissfeer.

Bennie is voor mij een echte trusted advisor

Lees dit praktijkverhaal
row-right

Robert Baggermans
Lees dit praktijkverhaal
row-right

Hier kunnen wij je mee helpen:

Zeggenschap, eigendom en bestuur

Sommige vraagstukken in het familiebedrijf raken rechtstreeks aan de relatie tussen de betrokken familieleden. Zeggenschap, eigendom en bestuur zijn daarvan de belangrijkste voorbeelden.

Belangrijke vraagstukken op dit gebied zijn:

 • Wie heeft/krijgt de leiding over het familiebedrijf?
 • Onder welke voorwaarden kan de leiding worden overgedragen?
 • Welke voorwaarden gelden bij het terugtrekken van de eigenaar uit het familiebedrijf?
 • Moeten familieleden altijd deel uitmaken van het management?
 • Wie krijgt de zeggenschap (eventueel tijdelijk) als een bestuurder of oprichter plotseling komt te overlijden?

 

Familiestatuut

Het familiestatuut (ook wel familiebedrijfsconvenant genoemd) is een document waarin je afspraken vastlegt over de verhoudingen tussen de betrokken familieleden onderling en die tussen de familie en het bedrijf. Omdat dit document de waarden en kracht van de familie en het bedrijf omschrijft, is het een belangrijk strategisch document.

Inhoud familiestatuut

Een familiestatuut beschrijft zowel de bedrijfsbelangen als de individuele wensen en behoeftes van de betrokken familieleden. Zo kun je er de volgende vragen in beantwoorden:

 • Wat is de invloed van de familiecultuur op het bedrijf?
 • Gaat het bedrijfsbelang altijd boven het familiebelang?
 • Moeten eigendom en leiding altijd samenvallen of staan we ook andere vormen toe? Zo ja, onder welke voorwaarden?
 • Mogen alle familieleden in het bedrijf werken, ongeacht hun opleiding?
 • Delen alle familieleden in het eigendom, ook als ze er niet werken?

Het familiestatuut zorgt daarmee voor helderheid en eenduidigheid, waardoor je twijfels, discussie en conflicten voorkomt. Zo draagt het familiestatuut bij aan de continuïteit van het familiebedrijf en daarmee uiteindelijk ook aan het familievermogen en de harmonie in de familie.

Zorgvuldig proces

Het opstellen van een familiestatuut moet zorgvuldig gebeuren, het liefst in gesprek met alle betrokken familieleden. Dat kost tijd en aandacht. Een belangrijke voorwaarde is immers dat het stuk straks door iedereen gedragen wordt. Alleen dan kan het familiestatuut immers dienst doen als gezamenlijke visie.

De waarde van een familiestatuut zit dan ook voor een groot deel in het proces: met elkaar op een prettige manier de mogelijk gevoelige onderwerpen bespreken. Om in deze gesprekken structuur aan te brengen, is het slim om iemand van buiten de familie aan te stellen als onafhankelijke gespreksleider.

Juridisch bindend?

Een belangrijke vraag rond een familiestatuut is of dit straks bindend is. Oftewel: vinden de familieleden dat de gemaakte afspraken bindend zijn? En moeten er sancties zijn bij overtreding van de regels van het statuut? Die regels worden hiermee juridisch afdwingbaar.

Heb je vragen over het opstellen van een familiestatuut? We hebben jarenlange ervaring met vele familiebedrijven. Bel ons gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: [telefoonnummer].  

 

 

Bedrijfsopvolging

Familiebedrijven hebben te maken met drie belanghebbenden partijen: het bedrijf, de aandeelhouders en de familie. Rond bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf spelen dan ook drie factoren een belangrijke rol:

 • Opvolging in de leiding van het bedrijf
 • Overdracht van aandelen aan de volgende generatie
 • Opvolging binnen de familie

De cijfers over bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf spreken boekdelen. Slechts één op de drie familiebedrijven overleeft de overdracht van de oprichters aan hun kinderen. Het is dus van ‘levensbelang’ om hier op tijd over na te denken. In onze visie horen overdracht en opvolging zelfs permanent op de agenda te staan van het familiebedrijf. Ook een helder en gedragen familiestatuut is hierbij belangrijk.

Continuïteit en harmonie

Bij overdracht of opvolging is meestal niet alleen de continuïteit van het familiebedrijf in geding, maar ook de harmonie en samenwerking binnen de familie. Emoties spelen daarbij vaak een grote rol. Juist daarom is het prettig om samen te werken met een onafhankelijk familieadviseur en gesprekspartner. Samen ga je op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe voorkom je dat emoties een succesvolle overdracht belemmeren?
 • Hoe voorkom je dat na de overname geen stap wordt teruggezet?
 • Hoe waarborg je dat er voldoende kwaliteiten zijn bij de nieuwe generatie?
 • Op welke wijze kun je een duidelijke taakverdeling binnen het management vastleggen?
 • Hoe organiseer je dat de organisatie/strategie van het bedrijf actueel blijft (wordt aangepast aan de tijd)?
 • Hoe beperk je een te grote invloed van de Raad van Commissarissen?

Goed om te weten: hier komen diverse specialisaties samen. Daarom stellen we een team samen van externe, onafhankelijke samenwerkingspartners. Samen kijken we naar:

 • Wat staat er in het familiestatuut over overdracht en opvolging?
 • Wat is de waarde van de onderneming?
 • Wat is de optimale fiscaal-juridische structuur voor de opvolging?
 • Hoe moet het familiebedrijf aangestuurd worden? Wie heeft er voldoende capaciteiten en welke rol hou je als aandeelhouder of voormalig directeur?
 • Wat spreken we verder af over zeggenschap, eigendom en bestuur?

Speel je met de gedachte om het familiebedrijf over een aantal jaren over te dragen? Ons advies is om hier al vijf jaar van tevoren mee te beginnen.

 

btm-img

Zeker weten dat het goed zit?

We zijn juridisch adviseur en sparringpartner voor de ondernemer, de directeur/eigenaar en het MT. Daarnaast zijn meerdere van onze advocaten specialist op het gebied van het familiebedrijf.

Maak een afspraak

Praktische tips, speciaal
voor MKB-ondernemers!