Gerdien Dekker

Veel medewerkers hebben om hun werk te kunnen verrichten een auto en daarmee ook een rijbewijs nodig. Wat als een werknemer niet kan werken, omdat zijn rijbewijs is ingenomen? Moet u hem dan het loon wel of niet doorbetalen?

Uitgangspunt = géén loon

Een werknemer heeft geen recht op loon als hij geen werk verricht. Dit uitgangspunt geldt ook als van een werknemer het rijbewijs wordt ingenomen. De werknemer die te hard reed en van wie ten gevolge daarvan het rijbewijs is ingenomen, kan niet langer het werk doen wat hij zou moeten doen. Geen werk = geen loon.

Uitzondering: arbeidsongeschiktheid

De wet maakt op het uitgangspunt “geen werk, geen loon” een belangrijke uitzondering. Als een werknemer niet werkt omdat hij vanwege ziekte zijn werk niet kan verrichten, heeft hij namelijk wél recht op loon. Als een beroepschauffeur niet door de 5-jaarlijkse keuring komt, is hij door ziekte niet langer in staat zijn werk als chauffeur te verrichten. Zijn loon moet u doorbetalen.

Moeilijker is de afweging als er alcohol in het spel is.

Enkele situaties waarbij alcohol in het spel is leg ik hieronder uit.

De accountmanager van Hooghoudt veroorzaakt (onder invloed van …) een eenzijdig ongeval. Zijn rijbewijs wordt ingenomen, waardoor de accountmanager zijn werk niet langer kan verrichten. Hooghoudt betaalt daarom zijn loon niet langer door. Onterecht zegt de kantonrechter. Uit het medisch dossier blijkt namelijk dat de accountmanager bekend was met “alcoholafhankelijkheid”. Een alcoholverslaafde medewerker is arbeidsongeschikt en moet daarom ziekengeld krijgen.

De elektricien van wie het rijbewijs in het weekend werd ingenomen, had daarentegen géén recht op loon. Ook de beroepschauffeur kon van het Hof op weinig steun van de rechter rekenen. Het niet kunnen beschikken over een geldig rijbewijs wegens alcoholmisbruik, is een omstandigheid die voor risico van de chauffeur komt. Op loon heeft de chauffeur daarom geen recht.

Dat iemand wel eens alcohol nuttigt, maakt hem niet verslaafd. Wel is het voor u oppassen geblazen als het rijbewijs van een werknemer om die reden is ingenomen. Is wellicht toch sprake van een verslaving of heeft hij als gelegenheidsdrinker toch eens te diep in het glaasje gekeken?

Tot slot

Of u een werknemer géén loon hoeft door te betalen als hij niet kan werken, omdat zijn rijbewijs is ingenomen, hangt af van de reden dat het rijbewijs is ingenomen. De hardrijder of de gelegenheidsdrinker van wie het  rijbewijs is ingenomen, hoeft u niet te betalen. De zieke / verslaafde werknemer wel. Met name als er alcohol in het spel is, doet u er verstandig aan de werknemer eens kritisch te ondervragen en de bedrijfsarts hierin te betrekken.

Is het rijbewijs van uw werknemer ingenomen en twijfelt u of u het loon moet doorbetalen? Bel of mail me gerust met uw vraag 0412-649109 of gdekker@zandvoort-legal.nl

Lees ook:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!