Een overeenkomst opstellen; iedere ondernemer heeft er vrijwel dagelijks mee te maken. Als een overeenkomst niet juist in elkaar zit, loop je als ondernemer risico’s. Je kunt bijvoorbeeld voor schade worden aangesproken die niet aan jouw onderneming is te wijten. Door het maken van goede afspraken, kun je het voorgaande voorkomen. Een ander risico dat kan ontstaan bij het opstellen van een contract is dat de onderhandelingen worden afgebroken en je blijft zitten met een enorme kostenpost. Lees  hier wat in een overeenkomst moet staan en waar je op moet letten.

De overeenkomst: wat is het?

De overeenkomst is er in verschillende soorten. In de wet is opgenomen dat de overeenkomst in beginsel vormvrij is. Hierop bestaan uitzonderingen.

overeenkomst opstellen

Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Door aanbod en aanvaarding komt een overeenkomst, ook wel contract genoemd, tot stand. Een vereiste is dat de –aanvaarding- echt overeenkomt met het aanbod. Dit noem je wilsovereenstemming.

inhoud overeenkomst

Inhoud overeenkomst:

Checklist onderdelen die in een overeenkomst moeten staan:

 • de partijen
 • definities
 • de prijs(herziening)
 • de duur
 • termijnen
 • de overwegingen bij de totstandkoming van de overeenkomst (considerans)
 • de betaling
 • wijzigingen (meer- en minderwerk)
 • aansprakelijkheid
 • geheimhouding
 • beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst
 • toepasselijk recht en geschillenregeling
 • van toepassing zijnde algemene voorwaarden
 • Tip: bij de uitleg van het contract dien je rekening te houden tot welke maatschappelijke ‘kring’ je partij hoort en welke rechtskennis je van zo’n partij mag verwachten.

onderhandeling overeenkomst

Onderhandeling bij overeenkomst opstellen

In bepaalde gevallen is een aanbod een uitnodiging tot het doen van een aanbod; je onderhandelt. Er komt dan nog geen overeenkomst tot stand. Een voorbeeld: In een advertentie wordt  een huis voor een bepaalde prijs te koop aangeboden. Een dergelijke advertentie moet gezien worden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, omdat de prijs, verdere voorwaarden en de persoon van de koper van belang kunnen zijn bij de koop.

afbreken onderhandelingen

Afbreken van onderhandelingen

Wat nu als je contractspartij de onderhandelingen in een ver gevorderd stadium afbreekt? In bepaalde gevallen kan het afbreken van onderhandelingen in strijd met de goede trouw worden geacht. Hiervan is sprake als de onderhandelingen in een ver gevorderd stadium zijn en als partijen over en weer mochten vertrouwen dat uit deze onderhandelingen een overeenkomst zou ontstaan. U kunt dan in bepaalde gevallen een beroep doen op een vergoeding voor gederfde winst.

Lees ook: Schadevergoeding bij afgebroken onderhandelingen

vernietiging overeenkomst

Vernietiging overeenkomst

Soms komt een overeenkomst tot stand, terwijl dit eigenlijk niet is gewild. In bepaalde gevallen is het dan toch mogelijk om de overeenkomst te vernietigen. Bij vernietiging wordt de overeenkomst geacht nooit te hebben bestaan!

Vernietiging bij:

 • Misbruik van omstandigheden.
 • Er is sprake van een onjuiste voorstelling van zaken.
 • Bedrog
 • Bedreiging

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om je eigen algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op de overeenkomst, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen.

 • goed overeengekomen
 • ter hand stellen aan contractspartij
 • exemplaar van de algemene voorwaarden toevoegen aan offerte of opdrachtbevestiging.
 • Bij elektronisch contracteren moet je een hyperlink naar de betreffende algemene voorwaarden opnemen, je hoeft ze niet perse als bijlage op te nemen. De hyperlink moet rechtstreeks naar uw algemene voorwaarden verwijzen. En je moet ze kunnen opslaan.

Let op: Indien de algemene voorwaarden pas worden verstrekt bij de factuur nadat bijvoorbeeld een levering heeft plaatsgevonden, is dit te laat. Je algemene voorwaarden zijn dan niet op de juiste wijze ter hand gesteld!

Lees ook: Algemene voorwaarden; een kwestie van creatief knippen en plakken?

Tot Slot

Bovenstaande aandachtspunten helpen je om een overeenkomst op de juiste wijze op te stellen. En ze laten je ook zien waar de risico’s zitten. Zorg dat je aandacht besteedt aan het opstellen ervan. Met een volledig en juridisch juist opgestelde overeenkomst kun je veel ellende voorkomen. Vaak gaat het om een kleine investering waarmee je veel grote risico’s afdicht!

Het team van Van Zandvoort Legal heeft uitgebreide ervaring en expertise in het adviseren bij overeenkomsten en commerciele contracten. Bel gerust of mail ons om je vraag voor te leggen. Lees hier bij welke contracten ons team u kan helpen.