Wat zijn de mogelijkheden nu corona ons land teistert?

  • Verlagen of opschorten van de huur
  • Beëindigen van de huur
  • Kansen

Verlagen of opschorten huur?

Door de (verplichte) sluitingen van bedrijven en organisaties, zien deze bedrijven hun omzet dalen. Met als gevolg dat een mogelijke buffer die zij hebben opgebouwd in no time verdwijnt. Het volgende gevolg is dan dat het voor de huurder vrijwel onmogelijk wordt om de maandelijkse huur te voldoen. Helaas biedt de wet geen mogelijkheden om in deze situatie op korte termijn de huurprijs te verlagen.

Lees mijn whitepaper over de verschillende huurovereenkomsten!

Dat wil overigens niet zeggen dat je niet in gesprek kunt gaan met de verhuurder over huurprijsverlaging totdat de situatie weer gestabiliseerd is of een verzoek tot opschorting van de huur bij de verhuurder kunt indienen. De verhuurder is er immers ook bij gebaat als jouw bedrijf of organisatie na de coronacrisis voortgezet kan worden.

Stel nu dat de huur van jouw pand niet in verhouding is met een vergelijkbare bedrijfsruimte. In dat geval biedt de wet wel de mogelijkheid voor zowel de huurder als verhuurder om van de rechter te vorderen, de huurprijs nader vast te stellen als deze niet overeenstemt met die van een vergelijkbare bedrijfsruimte. Dit staat natuurlijk los van de coronacrisis, maar vanwege de goede tijden in Nederland, heb je hier wellicht niet eerder aan hoeven te denken.

Ook kan het zijn dat je als ondernemer woonruimtes verhuurt. Mogelijk komen ook deze huurders in de problemen door inkomstenverlies. Houd er rekening mee dat zij afhankelijk van de hoogte van de huur en/of eventuele (onderhouds)gebreken, een verzoek tot huurprijsverlaging bij de huurcommissie kunnen indienen. De huurcommissie gaat vervolgens beoordelen of het verzoek tot huurprijsverlaging terecht is. Wil je weten of het verzoek tot huurprijsverlaging van jouw huurder kans van slagen heeft, neem dan contact met ons op. Wij zullen dit dan samen bekijken.

Beëindigen huur?

Misschien ging het al niet zo goed met jouw onderneming en vraag je jezelf af of je de huurovereenkomst niet kunt beëindigen. De bepalingen over de huur van een bedrijfsruimte (opgenomen in artikel 7:290 van het Burgerlijk Wetboek) zijn van dwingend recht. Dat betekent dat het niet mogelijk is om ten nadele van deze bepalingen af te wijken. Mocht de verhuurder dan toch van deze bepalingen willen afwijken ten nadele van de huurder, dan kan de verhuurder hiervoor toestemming vragen aan de rechter. Als de rechter vervolgens toestemming verleent, kan er ten nadele van de verzochte bepaling worden afgeweken.

Ga in gesprek met je verhuurder over huurprijsverlaging

Indien je de huur wenst te beëindigen is het verstandig om na te gaan wanneer de huurovereenkomst eindigt. De huur voor bedrijfsruimte wordt meestal voor twee keer vijf jaar aangevangen. Indien de huur niet is opgezegd in de eerste vijf jaar, wordt deze automatisch verlengd met nog eens vijf jaar. Daarnaast dient op basis van de wet een opzegtermijn van een jaar in acht genomen te worden. Dit is anders als de eerste huurovereenkomst voor maximaal twee jaar is overeengekomen. Dan eindigt de huurovereenkomst van rechtswege zonder opzegging. Mocht de huurovereenkomst vervolgens stilzwijgend worden verlengd, dan volgt uit de wet dat de overeenkomst automatisch in totaal vijf jaar duurt (dus nog drie jaren). In mijn whitepaper ‘weet wat je verhuurt’ kun je meer lezen over de verschillende huurovereenkomsten en de mogelijkheden voor beëindiging van een huurovereenkomst.

Vaak zal de verhuurder niet staan te springen om de huur met wederzijds goedvinden te beëindigen, maar ook hiervoor geldt dat je altijd het gesprek kunt aangaan met de verhuurder.

Kansen?

Ook kan deze periode jouw bedrijf kansen geven om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf na de crisis nog beter gaat draaien dan voorheen. Wellicht wilde je al een tijd het interieur aanpassen. Of heeft het gebouw hoognodig onderhoud nodig. Of dit voor rekening van huurder of verhuurder dient te komen, is afhankelijk van de werkzaamheden en hoe dit in de huurovereenkomst is opgenomen.

Hulp en advies nodig?

Mocht het voor jou niet helemaal duidelijk zijn hoe de afspraken in de huurovereenkomst zijn opgenomen, stuur de huurovereenkomst dan naar ons team en dan bekijken wij jouw mogelijkheden.

In deze tijd realiseren wij ons als geen ander dat elkaar helpen en ondersteunen waar het kan, heel erg belangrijk is. Ons team staat voor je klaar! Bellen kan via 0412-649109,, mailen kan naar ons algemene mailadres info@zandvoort-legal.nl of naar een advocaat van ons team. En via skype of videobellen kunnen we ook met je in gesprek. En wees niet bang dat we je meteen de tijd in rekening brengen! Wij wensen alle ondernemingen, organisaties en ZZPérs veel succes en creativiteit om door deze periode te komen. Samen zijn we sterk!

Whitepaper

Download hier mijn whitepaper Weet wat je verhuurt! En weet in welke omstandigheden je de huurovereenkomst kunt beëindigen.

Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!