Het onbetaald blijven van facturen is vervelend, en blijkt nog vervelender het uitmondt in een incasso in het buitenland. Een juridische procedure is onvermijdelijk, maar waar te beginnen? Kan een procedure in Nederland worden gevoerd? En als u gelijk krijgt, hoe kunt u de vordering dan verhalen en de factuur incasseren?

Bevoegde rechter voor internationale incasso

De eerste vraag die zich voordoet is welke rechter de kwestie moet beoordelen.

Wederpartij binnen Europa

Binnen de EU zijn afspraken gemaakt over de vraag welke rechter bevoegd is om te beslissen in geschillen tussen partijen met een Europese nationaliteit. In beginsel is het toegestaan om een zogenoemde forumkeuze te maken: partijen kunnen samen afspreken welke rechter bevoegd is indien er een geschil ontstaat. In de praktijk wordt een forumkeuze vaak vastgelegd in algemene voorwaarden.

Als er geen forumkeuze is gemaakt, dan bepaalt de Europese verordening welke rechter bevoegd is. Vaak is dit de rechter van de woonplaats van de wederpartij of de plaats waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd (bijvoorbeeld de plaats waar goederen worden geleverd).

Wederpartij buiten Europa

Met landen buiten de EU geldt niet altijd een verdrag op basis waarvan de bevoegde rechter wordt aangewezen.

In dat geval is het lastig aan te geven welke rechter bevoegd is. Dit hangt af van het land waar de partij is gevestigd en de aard van de internationale overeenkomst en vordering. Een eenduidig antwoord is er niet. Maar ook hier kan een forumkeuze uitkomst bieden; in de meeste gevallen kunnen partijen afspreken welke rechter bevoegd is.

Een vonnis, en dan?

Stel, de Nederlandse rechter wijst een vonnis en geeft u gelijk: de wederpartij moet betalen. Hoe krijgt u dan uw geld?

Ook hier wordt een verschil gemaakt tussen een wederpartij binnen Europa en daarbuiten. Nederland heeft niet met alle landen in de wereld afspraken gemaakt over de erkenning en tenuitvoerlegging, ook wel executie, van elkaars rechterlijke uitspraken.

Binnen Europa geldt een verdrag waarin de regels zijn vastgelegd, maar daarbuiten niet altijd. Indien dergelijke afspraken met een bepaald land ontbreken, zullen uitspraken van de Nederlandse rechter, ook al is de buitenlandse wederpartij in de procedure verschenen en heeft hij verweer gevoerd, niet worden erkend en daardoor niet ten uitvoer kunnen worden gelegd in dat betreffende land. Zelfs als een Nederlands vonnis is verkregen, is het niet altijd gezegd dat het eenvoudig is om de vordering te verhalen en de incasso uit te voeren. Buiten Europa zal daarom juridische assistentie in dat land moeten worden gezocht.

Tips vóór het sluiten van een overeenkomst

Internationaal zaken doen levert mooie kansen op, maar is niet zonder risico’s. Wij geven enkele tips bij het sluiten van overeenkomsten met een buitenlandse partij om ongewenste incasso’s te voorkomen:

  • Leg goed vast wie de contractspartij is: wat is de volledige naam, rechtsvorm en (adres)gegevens?
  • Neem in de overeenkomst een rechtskeuze en forumkeuze op.
  • Leg goed vast welke algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  • Probeer de kredietwaardigheid van de contractspartij na te gaan, wellicht is het beter om met een voorschot te werken?

Advies bij buitenlandse incasso

Binnen Europa zijn afspraken gemaakt over de wijze van procederen. Daarbuiten wordt het lastiger: zelfs als er goede afspraken zijn gemaakt kan het onmogelijk blijken om de vordering te incasseren. Laat u daarom tijdig bijstaan door een ervaren juridisch adviseur.

Bel voor vragen en advies met een van onze advocaten via 0412-649109 of mail met info@zandvoort-legal.nl.

Lees ook:

Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!