Naar contactformulier

Advocaat Insolventierecht en Faillissementsrecht

Je moet er uiteraard niet aan denken: met jouw bedrijf in zwaar weer terechtkomen of zelfs failliet gaan. Toch kan het elke ondernemer overkomen. Op dat moment staan wij voor je klaar.

Advocaat insolventierecht

Insolventierecht is de discipline van het recht die zich bezighoudt met insolventie: het ‘financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren’. In de praktijk komt dit neer op kwesties rond faillissement, surseance van betaling en de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Advocaat Faillissementsrecht

Faillissementsrecht ligt in het verlengde van insolventierecht. Deze discipline dient en beschermt de belangen van schuldeisers en hun schuldenaars wanneer deze niet bereid of niet in staat zijn om hun schulden te betalen.

Alle kwesties rond een faillissement

We hebben ruime ervaring met insolventierecht en faillissementsrecht: van de buitengerechtelijke sanering van ondernemingen tot en met het voeren van onderhandelingen met financiers en crediteuren. Ook het begeleiden van een doorstart en het voorkomen van een faillissement behoren tot onze specialismen. Daarnaast adviseren en procederen we over zekerheden als pand, hypotheek en eigendomsvoorbehoud.

Denk aan advies en ondersteuning op de volgende gebieden:

 • Het voorkomen van faillissement of schuldsanering
 • Advies als herstructureringsdeskundige in het kader van WHOA
 • Het indienen van een verzoek tot surseance of faillissement
 • Het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid
 • Het voorkomen van paulianeuze transacties (zoals handelen met voorkennis van een faillissement)
 • Rechten en plichten in een faillissement
 • Borgstellingen
 • Het uitwinnen van zekerheidsrechten
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Verzet of hoger beroep bij een faillissement.

Laat je goed adviseren. Dat bespaart je veel tijd, geld en energie.

Meer weten? Bel: 0412 – 64 91 09

Direct hulp

Bel: 0412 – 64 91 09, of:

  Naam

  Telefoonnummer

  Artikelen in deze categorie