Eerlijk zeggen. Kiest u bij het aannemen van nieuw personeel eerder voor een dertiger of een vijftigplusser? Heeft u voor de dertiger gekozen, dan bent u niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat bij het aannemen van nieuw personeel werkgevers nog vaak voor jongeren kiezen in plaats van vijftigplussers. Het kabinet heeft daarom maatregelen genomen waardoor het voor u als werkgever voordeliger is om ouderen aan te nemen. Wat is er veranderd?

 No-risk premie oudere werknemer

Heeft u een werknemer van 56 jaar of ouder aangenomen die voor deze dienstbetrekking een WW-uitkering heeft ontvangen, dan krijgt u compensatie als deze werknemer uitvalt vanwege ziekte. Hierbij moet deze werknemer minimaal één jaar werkloos zijn geweest en een WW-uitkering hebben ontvangen. De loondoorbetaling neemt het UWV in deze gevallen over.

Uit onderzoek blijkt dat vijftigplussers zich niet vaker ziek melden dan jongere werknemers, maar dat ze wel bij ziekte gemiddeld langer afwezig zijn. Dit leidt tot extra kosten voor u als werkgever. Daarom zijn werkgevers terughoudender in het aannemen van werkloze vijftigplussers. De compensatieregeling neemt deze terughoudendheid weg, aangezien nu het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer overneemt. Bovendien leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie voor de Ziektewet. Wel blijft u als werkgever gedurende de periode van ziekte verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer.

 Loonkostenvoordeel

Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2018 een regeling met betrekking tot het loonkostenvoordeel (LKV). Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming voor u als werkgever als u één of meerdere oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt of houdt.

U heeft recht op het LKV voor elke werknemer die onder een van de 4 doelgroepen valt:

  • Oudere werknemers (56 jaar en ouder);
  • Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • Arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst.

 Uw werknemer moet wel aan alle voorwaarden van de doelgroep voldoen en een doelgroepverklaring LKV bij het UWV aanvragen.

 Van risicovol naar waardevol

Met deze maatregelen is het aannemen van een oudere werknemer voor u minder risicovol en kan het aantrekkelijker zijn om een oudere werknemer in dienst te nemen met het oog op zijn/haar ervaring en opgedane kennis.

Heeft u vragen over het in dienst nemen van een vijftigplusser en/of wilt u weten wat in uw geval de voordelen zijn? Bel of mail gerust met een van onze advocaten / juristen via 0412-649109 of mail ons team rechtstreeks. Klik hier voor ons team.

Lees ook:

Nulurencontract; hoe zit het ook-alweer

Een zieke werknemer; tips en tricks voor de werkgever!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!