Als het antwoord op bovenstaande vraag ‘NEE’ is, is dat niet alleen erg jammer, maar doet u uzelf als ondernemer ook tekort. Als u namelijk goed het onderscheid weet te maken tussen beiden, is de kans een stuk groter dat u eventuele geschillen sneller oplost met een voor u beter resultaat.

Standpunt

Dit is een mening waar u niet makkelijk vanaf te brengen bent. Soms is zelfs sprake van een principe, een overtuiging. In een geschil of conflict spelen doorgaans tegengestelde standpunten. Geen van partijen is snel bereid zijn eigen standpunt prijs te geven of water bij de wijn te doen. Hierdoor ontstaat een oeverloze discussie waarin u het verschil tussen de beide posities niet overbrugt en er dus geen oplossing komt.

Belang

Een belang raakt u ook, maar is doorgaans minder onderdeel van uw persoon als een standpunt of principe. Een belang heeft betrekking op een voordeel. Dat kan geld zijn maar ook iets anders. Partijen bij een geschil kunnen ieder een ander belang hebben. Dat betekent niet dat er geen oplossing kan worden gevonden waarmee u het verschil tussen beide belangen kunt overbruggen.

Kortom…..

een geschil dat is gebaseerd op verschillende standpunten is doorgaans niet op te lossen. Terwijl een geschil gebaseerd op verschillende belangen doorgaans heel goed is op te lossen!

Een voorbeeld

Twee partijen hebben ieder hun oog laten vallen op een stuk grond van 1000 m2. Ieder heeft dan het standpunt dat ze het stuk grond willen hebben.

Over dat standpunt kunnen partijen eindeloos discussiëren zonder dat ze tot een oplossing komen. Beiden willen immers het stuk grond en zullen niet vatbaar zijn voor argumenten van de wederpartij waarom die meer recht op dat stuk grond heeft.

Maar, partij 1 heeft 500 m2 nodig omdat hij een huis wil bouwen en partij 2 heeft ook 500 m2 nodig omdat hij dat als weiland voor zijn paard wil gebruiken, is een oplossing zo gevonden. Ieder koopt de helft van het stuk grond en kan doen wat hij oorspronkelijk voor ogen had.

In de praktijk is het doorgaans gecompliceerder. Het is niet altijd mogelijk om een oplossing te bereiken zonder dat één of beide partijen water bij de wijn moet doen. Maar het voorbeeld maakt wel goed duidelijk dat u met de wederzijdse belangen als uitgangspunt, een conflict tussen partijen sneller en beter  kunt oplossen dan wanneer men blijft discussiëren over standpunten.

Constructieve oplossing

Hebt u zelf een geschil of dreigt een geschil? Het is dan dus zaak om zo snel mogelijk voor u zelf te bepalen of uw positie in dat geschil is gebaseerd op standpunten of belangen. Indien dat is gebaseerd op standpunten, is het zaak om zo snel mogelijk te achterhalen welke belangen er voor u schuilen achter die standpunten. Zodat u op een constructieve wijze kunt werken aan een oplossing.

Schikking

Mediators, maar ook rechters tijdens comparities, besteden het meeste tijd aan het expliciet maken van de belangen en het naar de achtergrond laten verdwijnen van standpunten, zodat tussen partijen een schikking mogelijk is.

Als u echter vooraf al weet dat deze ‘sprong’ van u wordt verwacht, waarom zou u dan niet zelf al de nodige stappen zetten voordat een conflict escaleert?

 Reputatie advocaten

Ook al hebben advocaten niet direct die reputatie, een groot deel van ons werk bestaat uit het begeleiden van cliënten bij het maken van die stappen. Onze opdracht bestaat immers vaak uit het oplossen van een probleem. Dat kunnen wij alleen maar doen als er basis wordt gevonden voor een schikking. Die basis vinden wij sneller indien wij uitgaan van belangen in plaats van standpunten.

Het begeleiden van cliënten om te komen van standpunt naar belang is dus ons dagelijks werk!

Hebt u zelf de ‘sprong’ al gemaakt en wilt u begeleid worden bij het tot stand brengen van een schikking? Of wilt u dat wij u begeleiden bij het maken van de ‘sprong’? Neem gerust contact met mij op of lvanerp@zandvoort-legal.

preventieve advocatuur

Preventieve advocatuur

Ook mijn collega’s kunnen u uitstekend helpen bij het maken van de ‘sprong’. Van Zandvoort Legal staat voor ‘preventieve advocatuur’. Leest u even het persoonlijke verhaal van Bennie van Zandvoort als grondlegger van het kantoor en het wordt u duidelijk wat uw voordeel is van onze visie; de story van Bennie van Zandvoort “ondernemerschap met de paplepel ingegoten”