Trots op het resultaat (whitepaper) na mijn onderzoek naar de keten- en inlenersaansprakelijkheid!

In februari ben ik begonnen met mijn afstudeeronderzoek bij Van Zandvoort Legal. Drie maanden lang heb ik een onderzoek uitgevoerd naar de keten- en inlenersaansprakelijkheid. Toen ik hier het eerst van hoorde had ik geen enkel idee wat dit precies inhield. Na een uitgebreid literatuuronderzoek en door middel van het interviewen in de praktijk ben ik er achter gekomen wat precies van belang is bij de keten- en inlenersaansprakelijkheid. Deze resultaten heb ik uiteindelijk verwerkt in mijn onderzoek. Na het afronden van mijn onderzoek heb ik voor Van Zandvoort Legal een interessante whitepaper geschreven met als onderwerp de keten- en inlenersaansprakelijkheid. In de whitepaper heb ik de resultaten uit mijn onderzoek verwerkt en leg ik op een begrijpelijke en overzichtelijke wijze uit hoe u als ondernemer het risico op aansprakelijkheidsstelling kunt beperken en welke maatregelen u kunt nemen.

Tegenwoordig zien wij steeds meer dat bedrijven gebruik maken van elkaars specialisatie en personeel. Dit zien wij met name in de bouw en de constructiesector. Bijvoorbeeld; u als opdrachtgever wil graag een mooi appartementencomplex bouwen. U schakelt daarvoor een aannemer in die de werkzaamheden voor u gaat uitvoeren. De aannemer schakelt op zijn beurt weer onderaannemers in omdat hij niet alle werkzaamheden zelf kan uitvoeren. Daar heeft hij simpelweg de mankracht en de kunde niet voor.

Toename in uitzenden en detacheren van personeel

Verder is er de laatste tijd een toename te zien in het uitzenden en detacheren van personeel. Op deze manier is het voor u makkelijker om het tekort aan arbeidskrachten te verhelpen. Het inlenen van personeel en het inschakelen van onderaannemers wordt vaak gecombineerd. Op deze manier ontstaat er een keten van inleners en aannemers.

Zoals al kort aangehaald is de keten- en inlenersaansprakelijkheid een vorm van aansprakelijkheid die het de belastingdienst en werknemers mogelijk maakt om de gehele keten van opdrachtgevers of inleners aan te spreken voor te weinig ontvangen belastingen, premies of loon.

Keten- en inlenersaansprakelijkheid; de wet

Sinds de komst van de Invorderingswet 1990 is de ketenaansprakelijkheid opgenomen in artikel 34 IW 1990 en de inlenersaansprakelijkheid in artikel 35 IW 1990. Zoals wellicht bij u bekend vallen onder loonheffingen: loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Keten- en inlenersaansprakelijkheid is een waarborg voor onder andere de Belastingdienst om belasting betaald te krijgen. Wanneer in de keten van inleners of aannemers loonheffingen niet betaald worden heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om deze heffingen alsnog op te eisen. Dit doet de Belastingdienst door de keten aansprakelijk te stellen en mogelijk dus ook u. De gehele keten is hoofdelijk aansprakelijk voor de afdracht van de heffingen.

Wet aanpak schijnconstructies

Per 1 juli 2015 is de ketenaansprakelijkheid uitgebreid door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies (hierna WAS). Het doel van de wet is bijdragen aan het voorkomen van oneerlijke concurrentie en het versterken van de positie van werknemers. Naast vele andere maatregelen roept de WAS een ketenaansprakelijkheid voor loon in het leven. Werknemers krijgen de mogelijkheid om te weinig uitbetaald loon te verhalen op werkgever en opdrachtgever. Dit kan onder meer het wettelijk minimumloon zijn, het cao-loon of het overeengekomen loon in een arbeidsovereenkomst. Dit houdt in dat werknemers nu niet alleen de werkgever aansprakelijk kunnen stellen voor te weinig uitbetaald loon, maar ook de opdrachtgever.

Of u in aanraking komt met de keten- en inlenersaansprakelijkheid kunt u controleren aan de hand van het onderstaande schema:

De risico beperkende maatregelen die u kunt nemen zijn:

  • Het storten naar een G-rekening
  • Het opvragen van een Verklaring betalingsgedrag
  • Controleren of er gewerkt wordt met een NEN-certificering
  • Een beding in uw overeenkomst van opdracht opnemen dat specifiek ziet op de keten- en inlenersaansprakelijkheid

De keten- en inlenersaansprakelijkheid is een onderwerp waar u zich waarschijnlijk niet continu mee bezig houdt. Maar als het een keer fout gaat en u wordt aansprakelijk gesteld kunt u het maar beter goed geregeld hebben. Stel dat een onderaannemer in de keten geen loonbelasting heeft afgedragen en u wordt aansprakelijk gesteld, dan kan dit flink in de papieren lopen. Door het aanvragen van een g-rekening of door te kijken naar de verklaring betalingsgedrag kunt u uzelf een hoop risico besparen.

Na het vele onderzoek ben ik trots op dit resultaat! Wilt u na lezen van dit blog meer weten over de keten- en inlenersaansprakelijkheid, of wil u uitgebreider lezen welke risico beperkende maatregelen u precies kunt nemen download dan mijn whitepaper of neem contact met ons op.