In 2015 was het woord ‘knutselcontract’ gedurende één etmaal ‘woord van de dag’ op de website van Van Dale. Het woord stond die dag in de Volkskrant als benaming voor een contract dat universiteiten hadden ontwikkeld om de CAO te omzeilen, waarin is vastgelegd dat het aantal vaste banen moet groeien en het aantal flexbanen moet afnemen. Het knutselcontract leek op een vast contract maar was in feite flexibel.

Knutselcontract

Ik zou graag een nieuwe betekenis van het woord ‘knutselcontract’ willen introduceren. Namelijk als begrip voor een door gebruikers met knip- en plakwerk gemaakt contract, als het ware samengesteld uit onderdelen van contracten die op internet of elders te vinden zijn.

Laat een professional je contract maken of controleren tegen beperkte kosten

Kenmerkend voor deze knutselcontracten is dat een MKB onderneming ze in gebruik neemt zonder dat de juridische bruikbaarheid door een jurist is beoordeeld. Knutselcontracten zijn daardoor vaak incompleet, onbegrijpelijk en uiteindelijk niet geschikt voor het doel waarvoor ze in elkaar geknutseld zijn.

 

Discussie contract of overeenkomst

Als vervolgens discussie ontstaat tussen de contractspartijen over de uitvoering van het contract, kan zomaar een geschil ontstaan dat je als ondernemer niet zonder advocaten kunt oplossen. Zo leidt een goedkoop contract alsnog tot een dure rechtszaak. En wordt het echt LIJDEN!

Een goed contract maken is geen hogere wiskunde, maar het vereist wel enige juridische kennis en kunde. Als je daar niet over beschikt, is het niet verstandig om zelf contracten in elkaar te knutselen. Ik installeer ook geen meterkasten en voor de veiligheid van mijzelf en mijn gezin is het ook maar beter als ik niet zelf aan de auto ga prutsen. Dat laat ik aan de professionals over.

Met een goed contract kun je als ondernemer voorkomen dat je in bepaalde situaties aansprakelijk bent of je beperkt je aansprakelijkheid

Overigens schakelen de meeste mensen voor hun elektrische installaties en auto-onderhoud professionals in en dat is logisch. Waarom een MKB onderneming dan toch denkt dat voor het opstellen van een contract geen professional nodig is, is mij een raadsel. Wellicht omdat van een slecht opgesteld contract je huis niet afbrandt of je auto niet in elkaar zakt. En dat is natuurlijk waar, maar dat wil niet zeggen dat een goed contract niet heel erg belangrijk is.

Risico’s slecht contract:

  • aansprakelijk
  • eigendom kwijt
  • nakomen afspraken bij faillissement
  • discussie
  • kost geld

Met een goed contract kun je als ondernemer voorkomen dat je in bepaalde situaties aansprakelijk bent of je beperkt je aansprakelijkheid. Je kunt voorkomen dat je onderneming ongewenst de eigendom over geleverde goederen kwijtraakt of dat je verplicht bent om je contractuele verplichtingen na te komen terwijl je wederpartij failliet is verklaard. Of wat dacht je van onduidelijke formuleringen waardoor je achteraf discussie krijgt over wat je hebt afgesproken? Allemaal zaken die je in een goed contract kunt regelen maar die in knutselcontracten heel vaak worden vergeten.

Beperkte kosten

Doe jezelf dan ook een plezier en laat een professional je contract maken of controleren. En ja, dat is duurder, maar achteraf een advocaat betalen omdat je een geschil hebt over dat goedkope knutselcontract is nog veel duurder.

Commerciële contracten

Ons kantoor werkt puur voor ondernemingen en we zijn daardoor dagelijks bezig met het opstellen, aanpassen en controleren van allerlei commerciële contracten. Hierdoor hoeft het controleren of maken van een contract vaak echt niet zo duur te zijn. Van de meest contracten zijn modellen beschikbaar waarmee je als ondernemer direct aan de slag kunt. En dan laat je ons als professional de finishing toch doen! Bel of mail mij gerust hiervoor lvanerp@zandvoort-legal.nl of 0412-649109 .

Ons kantoor kan verschillende documenten en overeenkomsten voor MKB ondernemingen opstellen

Ondernemingsrecht

Lees op deze pagina de verschillende documenten en overeenkomsten die we kunnen opstellen voor de MKB onderneming.