Onze advocaat Loe  van Erp is benoemd tot landsadvocaat van de Vrijstaat Land van Ravenstein.

Zie hieronder het persbericht van de Vrijstaat Land van Ravenstein.

LOE VAN ERP BENOEMD TOT LANDSADVOCAAT

Schout René van Rooij: “Dat zwaard komt terug. Linksom of rechtsom”

Oss, 14 maart 2019

De Osse jurist Loe van Erp is benoemd tot Landsadvocaat van de Vrijstaat. De benoemingsacte werd hem woensdag j.l. door de schout van Oss, René van Rooij, officieel overhandigd. Tevens maakte hij de eerste opdracht voor Van Erp bekend: ‘breng het zwaard terug naar Oss’.

Hiermee doelt Van Rooij op het beroemde vorstenzwaard dat in 1933 bij Zevenbergen werd gevonden en door de Hollanders werd meegenomen naar Leiden om het daar in hun Rijksmuseum van Oudheden tentoon te stellen. Met welk recht is het naar Leiden gebracht? En met welk recht wordt het daar permanent tentoongesteld en niet in ons eigen Nationaal museum Jan Cunen? Een complex vraagstuk waar al het juridisch potentieel van de vrijstaat voor moet worden gemobiliseerd.

Aan Landsadvocaat Van Erp om een team van gespecialiseerde juristen samen te stellen en het zwaard terug te procederen naar Oss. Want uit goedertierenheid zullen de Hollanders het echt niet teruggeven. Aangaande hun koloniale roofkunst mogen ze dan plotsklaps een fijn schuldcomplex hebben ontwikkeld en wordt teruggave in overweging genomen. Geloof echter maar niet dat eenzelfde soort gêne over hun plunderingen in de Generaliteitslanden zal leiden tot teruggave van steenkool, gas of zwaarden.

De Landsraad feliciteert Loe van Erp met zijn benoeming en wenst hem en het team van Van Zandvoort Legal veel succes!