Ons advocatenteam: sinds jaar en dag thuis in de maakindustrie

Kennismaken?

Zo maak je een ijzersterke distributieovereenkomst

Lees het hier

Juridisch adviseur voor de maakindustrie

Van innovatieve hightechbedrijven tot en met productiebedrijven in food en metaal: de maakindustrie is bijzonder veelzijdig. De veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op, er wordt volop vernieuwd en de belangen zijn meestal groot. Dat is een wereld waarin Van Zandvoort Legal zich van oudsher thuis voelt. Niet vreemd natuurlijk, want Noordoost-Brabant is sinds jaar en dag ijzersterk in de maakindustrie.

We kennen de vraagstukken van de maakindustrie. En weten hoe we ze moeten oplossen.

Bedrijven in de maakindustrie hebben gemiddeld met 500 toeleveranciers te maken, vaak uit binnen- en buitenland. Met al die leveranciers worden afspraken gemaakt. Over levering, samenwerking en betaling bijvoorbeeld, maar ook over aansprakelijkheid en eigendomsvoorbehoud. Zo’n contract is vaak óf leveranciersvriendelijk óf klantvriendelijk. Zijn jouw risico’s voldoende afgedekt?

Meer weten over een goed waterdicht dossier? check deze blog: Zo maak je een ijzersterke distributieovereenkomst

De maakindustrie is arbeidsintensief. Veel maakbedrijven kampen echter met een tekort aan technisch talent en een uitstroom van oudere medewerkers. Dat maakt elke zieke of niet-functionerende medewerker al snel tot een frustratie. Het opbouwen van een waterdicht dossier kan dan doorslaggevend zijn. Wij adviseren maakbedrijven veelvuldig in deze trajecten, bij voorkeur om arbeidsconflicten te voorkomen of tijdig op te lossen. Weet jij wat je rechten, plichten en kansen zijn?

Octrooirecht, merkrecht, intellectueel eigendom, aansprakelijkheid rond producten: ook dat zijn juridische onderwerpen die kenmerkend zijn voor de maakindustrie. Én waarbij er veel op het spel staat. Dat kan jarenlang goed gaan, en dan opeens… Enig idee of jouw producten, ontwerpen en ideeën juridisch voldoende beschermd zijn?

“Soms staan er tonnen op het spel”

Laurens Metternich, Spectro
Lees dit praktijkverhaal
row-right

“Bennie is voor mij een soort consigliere”

Marian Wagemakers, Dalco Food
Lees dit praktijkverhaal
row-right

Hier kunnen wij je mee helpen:

Leveranciersovereenkomsten en inkoopvoorwaarden

Zoals gezegd: een gemiddeld maakbedrijf werkt al snel contractueel samen met zo’n 500 leveranciers. Al die contracten moeten juridisch goed in elkaar zitten. Goede afspraken voorkomen immers conflicten. Als afnemer of leverancier kun je afspraken over de aflevering van producten maken in een leveranciersovereenkomst (ook wel: leverancierscontract of koopovereenkomst).

Denk hierbij aan:

– Levertermijnen
– Opzegtermijnen
– Betaaltermijnen
– Productspecificaties
– Leveranciersverplichtingen
– Eigendomsvoorbehoud
– Inperking van de aansprakelijkheid.

Kleine aanpassing: grote gevolgen
Vaak krijg je als maakbedrijf een leveranciersovereenkomst toegestuurd. Of je stelt er zelf een op, op basis van een model. Het nadeel hiervan is dat vaak niet alle (juiste) bepalingen en artikelen zijn opgenomen. Of dat je kleine aanpassingen doet, met soms grote gevolgen.

Stel: je schrapt een bepaling over ‘toerekenbare tekortkoming’, omdat je niet weet wat dit betekent. De bepaling over ‘ontbinding’ laat je wel staan. Hiermee maak je het artikel over de ontbinding betekenisloos, omdat tussen beide artikelen een verband is. Het gevolg is dat de overeenkomst op dit punt niet meer klopt. Hierdoor kun je niet meer terugvallen op de bepalingen en dus alleen nog een beroep doen op de wet. Dat is natuurlijk net niet de bedoeling.

Nederlands of buitenlands recht
Nog zo’n praktisch punt: je sluit een overeenkomst met een buitenlandse leverancier. Deze zal doorgaans proberen om hierop het buitenlands recht van toepassing te verklaren. Omdat je dat buitenlands recht en de bepalingen niet voldoende kent (net als wij), verklaren wij liever het Nederlandse recht van toepassing. Dan weten we samen waar we aan toe zijn.

Het transport van producten
Weet je wanneer het transport van je producten precies eindigt? Veel maakbedrijven hebben geen idee. Maar schade die ontstaat direct na het transport komt voor rekening van de klant. Maar wanneer is dat dan? Als de vrachtwagen stilstaat op het terrein van de klant? Of pas als de lading gelost is? Het is belangrijk om dit in de leveranciersovereenkomst vast te leggen.

Zomaar drie voorbeelden die we bijna dagelijks in de maakindustrie tegenkomen. Met een goed juridisch advies voorkom je zulke problemen.

Heb je een leveranciersovereenkomst en/of inkoopvoorwaarden toegestuurd gekregen? Dan gaan we graag met je in gesprek over de risico’s. Als het even kan zo vroeg mogelijk in het proces. We kennen de druk die de onderhandelingen op contracten leggen! Maar we weten ook dat goed contractmanagement – gebaseerd op efficiëntie, risicobeperking en naleving – daar een goede rol in kan spelen.

 

Samenwerkings- of distributieovereenkomsten

Als je met een partij contractueel gaat samenwerken, sluit je in juridisch termen een ‘distributieovereenkomst’. In de maakindustrie spreekt men dan echter veelal van een ‘samenwerkingsovereenkomst’. Met zo’n overeenkomst leg je afspraken vast tussen leverancier en distributeur.

Advies beter dan beoordeling
Hoe we de overeenkomst ook noemen: we zien dat maakbedrijven deze vaak eerst zelf opstellen en daarna pas laten beoordelen. Logisch, want er staat vaak tijdsdruk op. Het risico is echter dat belangrijke juridische bepalingen niet opgenomen zijn en de noodzaak om adviezen hierover op te volgen niet gevoeld wordt. Beter is het daarom om eerst advies in te winnen en daarna samen de overeenkomst op te stellen.

Beide partijen tevreden
Een contract is bovendien vaak óf leveranciersvriendelijk óf klantvriendelijk. Het is wat ons betreft de kunst om hier een goede balans in te vinden, zodat beide partijen tevreden zijn met de vastgelegde afspraken. Hoe sta jij hierin?

Speciaal voor de maakindustrie hebben we een model-samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld. Hiermee kun je snel en gemakkelijk aan de slag. En heb je toch vragen? Dan gaan we graag zo vroeg mogelijk in het proces met je om tafel.

 

Zieke werknemers

Zieke werknemers zijn een frustratie voor elk bedrijf, maar helemaal voor een maakbedrijf. Vooral als de medewerker niet komt opdagen bij de bedrijfsarts, hij niet meewerkt aan zijn re-integratie of je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts. Daarom hebben we daarover een whitepaper geschreven:

Zieke werknemer: hoe doe ik het goed?

Misbruik van ziekmelding

In de praktijk zien we bovendien vaak dat er eigenlijk sprake is van een arbeidsconflict en de werknemer een ‘ziekmelding’ misbruikt. In zo’n situatie is het belangrijk dat de werknemer zo snel mogelijk gezien wordt door een bedrijfsarts en dat je de bedrijfsarts informeert over de feitelijke situatie.

In gesprek

Nog beter is het om deze situatie te voorkomen door met elkaar in gesprek te gaan. Zo’n traject dient de werkgever echter te betalen en kost al snel enkele maanden. Ondertussen moet je het loon doorbetalen en de kosten van het mediation-traject voor je rekening nemen. En als aan het einde van dat traject blijkt dat werknemer geen vertrouwen meer in je heeft, sta je alsnog met lege handen. Ook moet je dan alsnog een vaststellingsovereenkomst aanbieden.

Het belang van juridisch advies

Een goed en tijdig juridisch advies – het liefst vóórdat er een echt conflict ontstaat – is dan ook van groot belang. Wat zijn je rechten en plichten? Hoe voorkomen we escalatie? Maar ook heel praktisch: wie kan het beste de verzuimbegeleider zijn? De juiste antwoorden besparen je veel tijd, geld én ergernis.

We begeleiden vele maakbedrijven bij dit soort vraagstukken: als juridisch adviseur met alle aandacht voor preventie, maar ook als mediator.

 

Niet-functionerende werknemers en ontslag

Een maakbedrijf heeft – bijna per definitie – veel werknemers nodig. Een werknemer die niet (goed) functioneert is daarom al snel een frustratie. Als werkgever moet je je medewerker de kans geven om zijn functioneren te verbeteren, bijvoorbeeld via een verbetertraject. Slaagt deze aanpak, dan heb je wat je het liefste wil: een medewerker die functioneert.

Dossier opbouwen
Maar slaagt het verbetertraject niet, dan kun je met zo’n verbetertraject in elk geval aantonen dat je de werknemer tegemoet bent gekomen. En dat kan nodig zijn voor het dossier, dat erg belangrijk is om te komen tot ontslag op grond van disfunctioneren.

De ervaring leert dat werkgevers vaak te weinig doen aan de opbouw van zo’n dossier. Daarom hebben we hierover een whitepaper geschreven:

Een disfunctionerende werknemer – Hoe ‘dik’ moet het dossier zijn?

Niet naar de rechter
Een dossier dat aan de rechter wordt voorgelegd, is vaak behoorlijk dik. In de praktijk blijkt echter dat de stap naar de rechter vaak niet eens gemaakt hoeft te worden. Een werknemer weet ook wel dat het weinig zin heeft om te protesteren tegen een net opgebouwd, stevig dossier. Deze is in zo’n geval vaak al snel geneigd om een vaststellingsovereenkomst te tekenen.

Vaststellingsovereenkomsten

We stellen vaak vaststellingsovereenkomsten op of beoordelen de juistheid ervan. Werk je met voorbeeldovereenkomsten van internet? Realiseer je je dan dat sommige bepalingen hier niet of niet volledig in staan. Een bekend voorbeeld is de bepaling over de vakantiedagen. Het is slim om op te nemen dat ‘de vakantiedagen geacht worden te zijn opgenomen bij het beëindigen van het dienstverband’.

Heb je een goede vaststellingsovereenkomst klaarliggen? En weet je wat je preventief kunt doen om gedoe met een niet-functionerende werknemer te voorkomen? We adviseren je op maat.

 

Aansprakelijkheidsrisico’s

Als maakbedrijf kun je te maken krijgen met veel verschillende aansprakelijkheidsrisico’s. We zetten de drie bekendste op een rij. Heb jij de risico’s in beeld?

Leveringsvoorwaarden
Binnen de eigen leveringsvoorwaarden leveren is de beste remedie tegen eventuele claims. De ervaring leert echter dat veel maakbedrijven toch vaak een opdracht accepteren onder afwijkende voorwaarden, waardoor de eigen voorwaarden niet van toepassing zijn. Als er dan iets misgaat, kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn.

Aansprakelijkheid

Ook de aansprakelijkheid rond medewerkers die via detachering werken blijft vaak onderbelicht. Het kan daarbij gaan om medewerkers die namens een detacheerder bij jou werken, maar ook om medewerkers die namens jou bij een ander bedrijf werken. De risico’s op dit gebied – bijvoorbeeld rond arbeidsongeschiktheid en arbeidsongevallen – zijn vaak niet goed ingedekt. Duidelijk moet zijn wie het risico draagt.

Minder ‘tastbare’ aandachtsgebieden

Verder zien we veel discussie over zaken als ontwerpaansprakelijkheid en aansprakelijkheid bij vergaande digitalisering. Minder ‘tastbaar’ natuurlijk, maar daarom niet minder belangrijk. Weet waar je risico’s liggen en hoe je je indekt.

Onze advocaten werken veelvuldig voor bedrijven in de maakindustrie en kunnen je aansprakelijkheidsrisico’s in kaart brengen. Dat bespaart je veel geld en gedoe.

 

btm-img

Zeker weten dat het goed zit?

We zijn juridisch adviseur en sparringpartner voor de ondernemer, de directeur en het MT. Daarnaast zijn meerdere van onze advocaten specialist op het gebied van de maakindustrie.

Maak een afspraak

Praktische tips, speciaal
voor MKB-ondernemers!