Een van de voordelen van de Europese Unie is dat de interne markt wordt gestimuleerd. Het is voor de inwoners van EU landen daarom makkelijk om gebruik te maken van elkaars producten of diensten. In de praktijk zie je dit dan ook veel gebeuren.

Extra eis per 1 maart

Per 1 maart 2020 geldt in Nederland een extra eis indien je gebruik maakt van diensten van een buitenlandse onderneming of zelfstandige.

Deze buitenlandse onderneming of zelfstandige moet namelijk gaan melden dat zij voor een bepaalde periode in Nederland aan het werk is. Deze melding is een verantwoordelijkheid van de buitenlandse onderneming of zelfstandige, maar er gaat ook een controleplicht gelden voor de Nederlandse ondernemingen. Deze verplichtingen komen voort uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (hierna WagwEU).

Wat is de WagwEU?

Met de WagwEU heeft de Nederlandse wetgever een Europese richtlijn geïmplementeerd die regels in het leven roepen m.b.t. de arbeidsvoorwaarden voor tijdelijke buitenlandse werknemers met een buitenlandse werkgever. Deze wet is al in werking sinds 18 juni 2016. Het voornaamste doel van de wet is om werknemers die in Nederland zijn gedetacheerd dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden als Nederlandse werknemers. Denk daarbij aan het recht op minimumloon, voldoende rusttijden, veilige arbeidsomstandigheden en gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Het kabinet vindt dat gelijk werk op dezelfde plaats beloond moet worden met gelijk loon. Dit moet zorgen voor minder concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers uit verschillende EU-landen. Voor bedrijven én werknemers. Het kabinet wil zich hier hard voor maken in de EU.

De regeling geldt voor alle landen uit de EER (Europese Economische Ruimte). De EER zijn  de EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en in dit geval ook Zwitserland. Indien je gebruik wil maken van werknemers buiten de EER heb je een tewerkstellingsvergunning nodig.

Controleplicht

Volgens de WagwEU moeten de zelfstandige en de bedrijven die tijdelijk worden ingehuurd door een Nederlandse werkgever zelf zorg dragen voor de melding bij het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Dit moeten zij online doen via dit meldpunt. Een lijst met zaken wat zij precies moeten melden is te hier te vinden. Je moet dan denken aan:

 • identiteit van de melder;
 • bedrijfsgegevens;
 • de gegevens van het bedrijf waar ze aan de slag gaan;
 • de contactpersoon;
 • adres van de werkplek;
 • verwachte duur van de werkzaamheden.

Het doen van de melding is een verantwoordelijkheid van het buitenlandse bedrijf of zelfstandige het Nederlandse bedrijf heeft een controle plicht, en controleert dus of het buitenlandse bedrijf of zelfstandige de melding correct heeft uitgevoerd.

Wat moet je controleren?

Deze controle plicht houdt in dat het Nederlandse bedrijf het volgende moet nagaan:

 • Is er een melding gedaan door de buitenlandse onderneming of zelfstandige?
 • Zijn de gegevens correct ingevuld?
 • Controleer de start- en einddatum van de dienst,
 • Controleer de bedrijfsgegevens en het adres van de werkplek.

Als de bovengenoemde zaken correct zijn gemeld dan kunt je de melding goedkeuren. Als er onjuistheden in de melding staan dan moet je de melding afkeuren. Het buitenlandse bedrijf of zelfstandige ontvangt dan een e-mail die aangeeft dat ze de gegevens moeten aanpassen.

Indien het Nederlandse bedrijf niet controleert of melding correct is gedaan riskeert zij een boete van maximaal € 20.500,-. De inspectie SZW controleert of de werkgevers en opdrachtgever, die een buitenlandse onderneming of zelfstandige inschakelen, zich houden aan de WagwEU. De boete is tot op heden nog niet opgelegd, dus over de precieze hoogte is nog onduidelijkheid.

Jaarmelding

Als je regelmatig gebruik maakt van dezelfde buitenlandse zzp’ers of bedrijven dan is het ook mogelijk om een jaarmelding te doen. Een dergelijk jaarmelding zal bijvoorbeeld veel gebruikt gaan worden door de transportsector. En er gelden de volgende eisen:

 • De in te schakelen buitenlandse onderneming heeft een klein bedrijf (0-9 werknemers) met een meldingsplicht, werkt vaker in Nederland en is gevestigd binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens.
 • De in te schakelen zzp’er met een meldingsplicht, werkt vaker in Nederland en is gevestigd binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens.
 • Er wordt gewerkt in goederenvervoer over de weg.

Eén melding per jaar is op dat moment voldoende. De éénjaarsmelding geldt niet voor de uitzendsector. Let erop dat het in te schakelen buitenlandse bedrijf of zelfstandige niet de 183-dagen termijn overschrijdt. Als de buitenlandse onderneming of zelfstandige langer dan 183 dagen in Nederland verblijft dan is hij verplicht om Nederlandse belastingen af te staan. Dit heeft dan ook weer gevolgen voor de Ketenaansprakelijkheid. Meer informatie hierover kunt u vinden mijn whitepaper “inleners- en ketenaansprakelijkheid. Heb je als ondernemer de aansprakelijkheidsrisico’s onder controle? “.

Tot slot

Dus maak je wel eens gebruik van een buitenlandse onderneming of zelfstandige dan heb je als Nederlandse onderneming de plicht om de melding, gedaan door de buitenlandse onderneming of zelfstandige, te controleren!

Heb je  nog vragen of wil je meer informatie neem dan contact met ons op! Bel 0412-649109. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!