Nieuws

10 Tips voor de werkgever omtrent de vaststellingsovereenkomst

Vastellingsovereenkomst; waar moet je als werkgever op letten?

U kunt op verschillende manieren het dienstverband met personeel beëindigen. Een van die manieren is de beëindiging met wederzijds goedvinden. In dat geval willen beide partijen van elkaar af en stemmen met elkaar in om het dienstverband te beëindigen. Dit wordt in veel gevallen gedaan door het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Het voordeel van een vaststellingsovereenkomst is dat er van allerlei zaken in vastgelegd kunnen worden. Verder is het een minder kostbare procedure als via het UWV of de Kantonrechter. Bij Van Zandvoort Legal wordt ons regelmatig gevraagd om een vaststellingsovereenkomst voor de werkgever op te stellen. In dit blog volgen 10 tips waar wij rekening mee houden bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

… 10 tips die voor u als werkgever zeer bruikbaar zijn!

Tip 1 om de tafel

Ga met elkaar om tafel. Tijdens dit gesprek kunt u toelichten waarom de arbeidsovereenkomst beëindigd gaat worden. U kunt verder uitleggen wat er precies gaat gebeuren en wat voor gevolgen dit heeft voor de werknemer. Verder kunt u aangeven wat de voordelen voor beide partijen zijn. Denk hierbij aan geen lange procedure via het UWV of de Kantonrechter, minder dossier opbouw en minder kosten voor beide partijen.

Tip 2 goede ontslagreden

Het is verstandig om te laten blijken dat u een goede ontslag reden heeft. Indien dit niet blijkt dan kan de werknemer er voor kiezen om niet in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst en dan moet u alsnog het ontslag aanvragen via het UWV of de kantonrechter. Verder kan het niet hebben van een goede ontslagreden er voor zorgen dat de werknemer een sterkere onderhandelingspositie gaat innemen en daardoor hoger vergoedingen gaat vragen.

Tip 3 kom werknemer tegemoet

Geef tijdens het gesprek aan op welke wijze u de werknemer tegemoet komt. Dit kan door een transitievergoeding te bieden, de werknemer vrij te stellen van werk voor de komende periode of een outplacementtraject waarbij u de werknemer helpt om een nieuwe baan te vinden. Dit zijn allemaal voordelen voor de werknemer die er voor kunnen zorgen dat hij met de vaststellingsovereenkomst akkoord zal gaan.

Tip 4 afspraken vastleggen

Leg de afspraken uit het gesprek schriftelijk vast het liefst in een concept-vaststellingsovereenkomst. Dit zorgt voor duidelijkheid en zo kan er in een later stadium geen discussie ontstaan over de precieze inhoud van de overeenkomst.

Tip 5 geef werknemer de tijd

Geef de werknemer de ruimte om na te denken over de concept-vaststellingsovereenkomst. Denk hierbij aan een termijn van ongeveer een week. Verder is het van belang om uw werknemer de mogelijkheid te geven om de vaststellingsovereenkomst te laten nakijken door een jurist of advocaat. Dit is in uw belang omdat de werknemer op deze manier op de hoogte is van de inhoud en de gevolgen van de vaststellingsovereenkomst. Op deze manier kan hij een minder snel een geslaagd beroep doen op de vernietigbaarheid van de overeenkomst. Neem ook in de overeenkomst op dat de werknemer deze gelegenheden heeft gehad.

Tip 6 schriftelijk en ondertekenen

Zorg dat de definitieve vaststellingsovereenkomst door beide partijen ondertekend wordt. Een eis die voortkomt uit de wet is dat de overeenkomst schriftelijk dient te zijn aangegaan.

Tip 7 niet verwijtbaar werkloos

Geef in de vaststellingsovereenkomst aan dat de werknemer niet verwijtbaar werkloos is geworden. Indien u dit wel doet heeft de werknemer geen recht meer op een uitkering van het UWV.

Tip 8 bedenktermijn

Neem een bedenktermijn van 14 dagen op in de vaststellingsovereenkomst. Dit is een wettelijke termijn waarop de werknemer zonder opgaaf van redenen aanspraak kan maken. Als u de bedenktermijn niet opneemt in de overeenkomst ontstaat er een bedenktermijn van 21 dagen. Indien een werknemer een beroep op de bedenktermijn doet dan bent u helaas verplicht om de werknemer weer in dienst te nemen. Het is dus erg belangrijk om tijdens het tekenen van de vaststellingsovereenkomst er zeker van te zijn dat de werknemer tevreden is met hetgeen hij tekent.

Tip 9 bedingen

Denk ook na over eventuele concurrentie en relatiebedingen die in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Het is mogelijk om in de vaststellingsovereenkomst voorwaarden op te nemen.

Verder is het aan te raden om na te gaan of u nog vorderingen heeft op de werknemer. Heeft de werknemer nog bedrijfsgoederen of heeft hij nog een studieschuld of een lening? Indien dat het geval is moet u deze vorderingen opnemen in de vaststellingsovereenkomst. Indien er over en weer geen vorderingen meer zijn kunt u opnemen dat de overeenkomst finale kwijting tot gevolg heeft.

Tip 10 opzegtermijn

Let bij het beëindigen van het dienstverband op de opzegtermijn. Pas als de opzegtermijn is verstreken heeft de werknemer de mogelijkheid om bij het UWV een uitkering aan te vragen. Indien de loonbetaling eerder stopt dan de opzegtermijn heeft de werknemer tot het einde van die opzegtermijn geen inkomen.

Dus sluit u een vaststellingsovereenkomst neem bovenstaande punten dan mee.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of wilt u graag dat wij een vaststellingsovereenkomst voor u opstellen neem dan contact met ons op of mail naar info@zandvoort-legal.nl

zet die eerste stap

Toe aan een rechterhand?

Graag plannen we een afspraak om te kijken welke SamenwerkingsVorm past.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van juridische ontwikkelingen voor ondernemend Nederland.

Laatste nieuws