Nieuws

Babyboom ook onder jouw werknemers?

Heb je in jouw organisatie ook te maken met een babyboom onder jouw werknemers. Lees dan snel dit blog over geboorte- en ouderschapsverlof!

In verschillende kranten wordt er gesproken over een babyboom in tijden van corona. Wellicht ook onder jouw werknemers. Voor mij een reden om een blog te schrijven over de aankomende wijziging in het ouderschapsverlof en tevens de in dit jaar gewijzigde geboorteverlofregeling nog eens onder de aandacht te brengen.

Ouderschapsverlof: hoe ziet het er nu uit?

Iedere werknemer heeft momenteel recht op onbetaald ouderschapsverlof voor kinderen tot de leeftijd van 8 jaar. Beide ouders hebben hier recht op. Als jouw werknemer een tweeling krijgt, heeft de werknemer recht op twee keer zoveel ouderschapsverlof.

Voor wie?

Ouderschapsverlof is er voor het kind, adoptiekind, het erkende kind, het pleegkind, stiefkind en aspirant adoptiekind die bij de werknemer woont volgens de basisregistratie personen.

Duur verlof?

Een werknemer mag niet zomaar zelf bepalen wanneer het ouderschapsverlof wordt genoten en de duur van het verlof is afhankelijk van de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer. Het ouderschapsverlof geldt voor maximaal 26 maal de arbeidsduur per week. Heeft de werknemer geen vaste arbeidsduur per week, dan wordt het aantal uren ouderschapsverlof berekend aan de hand van het omrekenen van het aantal jaarlijkse arbeidsuren naar een gemiddeld aantal arbeidsuren per week.

De aanvraag

De werknemer moet de aanvraag voor het ouderschapsverlof minstens twee maanden voordat het verlof ingaat bij de werkgever indienen. Als het ouderschapsverlof is goedgekeurd door werkgever, is de werknemer gebonden aan dit ouderschapsverlof. Bij onvoorziene omstandigheden kan werknemer het verlof stopzetten. Van onvoorziene omstandigheden is bijvoorbeeld sprake als er achteruitgang is in het gezinsinkomen wanneer bijvoorbeeld de partner van werknemer werkloos wordt. In de cao kunnen afspraken zijn gemaakt dat het resterend ouderschapsverlof komt te vervallen indien het ouderschapsverlof niet wordt voortgezet of vanwege onvoorziene omstandigheden. Een werkgever mag het verlof alleen weigeren als sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Daarvan is in elk geval geen sprake als vervanging van de werknemer te veel kosten met zich meebrengt of projecten stil komen te liggen.

Doorbetaling tijdens ouderschapsverlof?

Sommige cao’s regelen dat een werknemer recht heeft op een (gedeeltelijke) doorbetaling tijdens ouderschapsverlof. Aangezien de werknemer minder verdient door het opnemen van ouderschapsverlof, kan het recht op kinderopvang-, zorg- en huurtoeslag ook wijzigen. Jij als werkgever kunt jouw werknemers hiervan bewust maken.

Vakantieopbouw

De werknemer ontvang geen salaris over ouderschapsverlof en bouwt derhalve ook geen vakantie-uren op.

Ouderschapsverlof per augustus 2022

Per 1 augustus 2022 hebben ouders recht op de eerste negen weken betaald ouderschapsverlof via het UWV. De uitkering bedraagt 50% van het dagloon van de werknemers met een maximum van 50% van het maximumdagloon (dit wordt vermoedelijk 70%). Vereist is dat de werknemer deze negen weken betaald verlof opneemt in het eerste levensjaar van het kind. Dit betekent dat ouders mogelijk met terugwerkende kracht nog recht hebben op een aantal weken betaald ouderschapsverlof.

Aankomende moeders hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit bestaat uit zes weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof. De werknemer moet uiterlijk vier weken voor de dag na de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof. Het bevallingsverlof duurt altijd ten minste tien weken. Dit kan ook langer zijn als de werknemer korter zwangerschapsverlof neemt. Neemt de werknemer bijvoorbeeld vier weken zwangerschapsverlof, dan heeft de werknemer nog recht op twaalf weken bevallingsverlof. Als de baby later dan de uitgerekende datum wordt geboren, heeft de werknemer toch nog recht om minstens tien weken bevallingsverlof. Dit betekent dus dat ouders van baby’s die voor 1 augustus 2022 geboren worden, mogelijk ook nog een aantal weken betaald ouderschapsverlof kunnen genieten.

Wat betekent het betaalde ouderschapsverlof voor werkgevers?

Aangezien werknemers een deel betaald krijgen, is de verwachting dat werknemers eerder geneigd zijn om verlof op te nemen. Als werkgever hoef je het gedeelte van het salaris niet door te betalen, omdat het UWV dat doet, maar de kosten van vervanging komen vanzelfsprekend wel voor jouw rekening.

Aanvraag?

Zoals nu ook al geldt, moet de aanvraag ten minste twee maanden van tevoren worden ingediend. Ook dan geldt dat het ouderschapsverlof enkel mag worden geweigerd bij zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen.

Geboorteverlof

Per 1 januari 2021 hebben partners van de moeder bij de geboorte van het kind recht om maximaal vijf dagen geboorteverlof op te nemen. De werkgever is gehouden deze vijf dagen te betalen. Dit geboorteverlof is voor de eerste zes maanden na de geboorte van de baby uitgebreid met nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof. Deze vijf weken betaalt het UWV eveneens. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon met een maximum van 70% van het maximumdagloon.

Het aanvullende geboorteverlof dient de werknemer in de eerste zes maanden na de geboorte op te nemen en mag verspreid plaatsvinden. Voorwaarde hiervoor is dat de werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week moet hebben opgenomen.

De werkgever vraagt het aanvullend geboorteverlof aan bij het UWV via de verzuimmelder. De werkgever vraagt de uitkering eenmalig aan in hele weken.

Tot slot

Kort samengevat betekent dat het volgende:

Nu:

  • De moeder heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het UWV betaalt het zwangerschaps- en bevallingsverlof dat gelijk is aan 100% van het dagloon van de werknemer maar niet meer dan het maximumdagloon.
  • De partners hebben recht op vijf dagen geboorteverlof. Werkgever betaalt.
  • De partners hebben de eerste zes maanden na de geboorte van de baby recht op aanvullend geboorteverlof van vijf weken. Het UWV verricht de betaling ter hoogte van 70% van het dagloon met een maximum van 70% van het maximumdagloon.
  • Beide ouders hebben recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof tot de kinderen de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt.

Vanaf augustus 2022:

  • Beide ouders hebben recht op maximaal negen weken (van de 26) betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van de baby. UWV betaalt de uitkering van 50% van het dagloon met een maximum van 50% van het maximumdagloon.

Heb je toch nog vragen over het ouderschapsverlof of de geboorteverlofregeling? Wij helpen je uiteraard graag verder. Bel of mail ons gerust om je situatie aan ons voor te leggen via 0412-649109of info@zandvoort-legal.nl.

zet die eerste stap

Toe aan een rechterhand?

Graag plannen we een afspraak om te kijken welke SamenwerkingsVorm past.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van juridische ontwikkelingen voor ondernemend Nederland.

Laatste nieuws