Nieuws

De geheimhoudingsovereenkomst NDA deel 1

De NDA, non disclosure agreement of geheimhoudingsovereenkomst, een veel gebruikte vorm van overeenkomst. In talloze rechtsverhoudingen bestaat de behoefte om informatie, van wat voor soort en van welke aard dan ook, geheim te houden. Ook aan ons advocatenteam wordt regelmatig gevraagd om een NDA te beoordelen of een NDA op te stellen. Hoogste tijd dan ook om wat dieper in te gaan op de gebruiksmogelijkheden van een NDA en hoe het jou kan helpen om vertrouwelijke informatie te beschermen.

Dit is het eerste van een serie blogs over de geheimhoudingsovereenkomst. In dit eerste blog ga ik het hebben over de algemene kenmerken van een NDA. In latere blogs ga ik onder meer nog behandelen het doel en/of het onderwerp van de NDA, het bereik, de wijze van informatie uitwisselen en wat te doen bij een schending van de NDA. Aan het einde van de serie heeft de NDA dan ook geen geheimen meer voor jou.

NDA of geheimhoudingsbeding?

In plaats van een volledige overeenkomst gericht op het geheim houden van informatie, zie je in veel overeenkomsten een geheimhoudingsbeding op grond waarvan de in het beding vermelde gegevens geheim gehouden moeten worden. Een geheimhoudingsbeding biedt minder bescherming dan een volledige NDA. Mijn advies is dan ook om in situaties waarin je informatie uitwisselt waarvan het echt belangrijk is dat deze niet bij (in veel gevallen) de concurrentie terecht komt, te kiezen voor een NDA.

Wanneer gebruik je een geheimhoudingsovereenkomst?

Een NDA gebruik je wanneer bij het uitvoeren van een overeenkomst specifieke kennis of productietechnieken, worden uitgewisseld die nog niet algemeen bekend zijn en waarvan het voor een goede uitvoering van de overeenkomst onvermijdelijk is dat de andere partij daarmee bekend raakt. Het betreft dan vaak informatie die je niet kunt beschermen met een recht van intellectuele eigendom. En waartegen je dus moeilijk maatregelen kunt treffen mocht de concurrentie er de beschikking over krijgen. Daaronder vallen ook samenwerkingen op basis van een idee van een partij dat nader uitgewerkt moet worden in een product of techniek. Een idee is als zodanig niet te beschermen als intellectueel eigendomsrecht. Daardoor kan een geheimhoudingsovereenkomst van groot belang zijn.

Zelfs als er geen sprake is van uitwisseling van specifieke kennis of productietechnieken bestaat doorgaans toch wel enige behoefte om de andere partij ervan te weerhouden al teveel informatie over de eigen onderneming te delen. In dergelijke situaties neem je doorgaans een geheimhoudingsbeding op in de hoofdovereenkomst. Denk daarbij aan:

  • arbeidsovereenkomsten,
  • overeenkomsten van opdracht
  • aanneemovereenkomsten
  • leveranciers- en distributieovereenkomsten

In de praktijk zie je echter zelden dat op dergelijke bedingen een beroep wordt gedaan. Dat kan betekenen dat ze goed werken,. Het kan er ook op duiden dat geheimhoudingsbedingen worden gebruikt in situaties waarin ze geen (toegevoegde) waarde hebben.

Welk moment?

Een NDA is een zelfstandige overeenkomst die je doorgaans afsluit voorafgaand aan een andere overeenkomst waarin de daadwerkelijke samenwerking tussen partijen is vastgelegd. De NDA is dan bedoeld om vooraf vast te leggen hoe partijen omgaan met vertrouwelijke informatie waarvan partijen kennis gaan nemen.

Het sluiten van een NDA voordat de daadwerkelijke overeenkomst wordt uitgevoerd, is verstandig. Af en toe gebeurt het dat partijen zich gedurende de looptijd van een overeenkomst realiseren dat het wenselijk is om bepaalde informatie vertrouwelijk te behandelen. Op zo’n moment is het echter niet altijd meer mogelijk om nog overeenstemming te bereiken over een NDA. Bovendien loop je het risico dat bepaalde vertrouwelijke informatie al buiten het bereik van partijen is gebracht zodat een NDA daarop al geen betrekking meer heeft. 

Heel zelden gebeurt het dat partijen nadat de hoofdovereenkomst al is geëindigd alsnog een NDA overeenkomen. Doorgaans heeft de samenwerking dan niet gebracht wat vooraf werd gehoopt. Er ontstaat alsnog de behoefte om te voorkomen dat bepaalde informatie zijn weg vindt naar de concurrentie of dat de concurrent die gebruikt voor concurrerende activiteiten.
Een NDA sluit je om te voorkomen dat informatie bij de concurrentie terecht komt.

Wie moet geheim houden?

Bij NDA ken je twee mogelijkheden:

  • Eenzijdige overeenkomst
  • Wederkerige NDA

Waar een geheimhoudingsbeding in een overeenkomst doorgaans aan één partij, bijvoorbeeld de werknemer, een geheimhoudingsverplichting oplegt, heb je bij een NDA de keuze. Afhankelijk van de situatie kun je een NDA eenzijdig of wederkerig formuleren.

Wissel je allebei vertrouwelijke informatie uit, dan kies je voor de wederkerige variant. Is er slechts één partij die vertrouwelijke informatie deelt, dan kies je voor de eenzijdige variant. Bij twijfel adviseer ik om te kiezen voor een wederzijdse overeenkomst. Hiermee voorkom je dat je op enig moment alsnog opnieuw moet gaan onderhandelen over de geheimhouding van informatie waarop de overeenkomst die al gesloten is niet van toepassing is.

Denk aan de situatie waarin de beoogde samenwerking een mooie kans voor je is en de wederpartij weet dit ook, en de informatie die je alsnog als vertrouwelijk behandeld wil zien, is erg interessant voor de wederpartij, maar niet als deze geheim gehouden moet worden. Kortom, de wederpartij weigert wederzijdse geheimhouding. Ongewenst kom je zo in een situatie waarin je wellicht geneigd bent om dan maar het risico te nemen. Komt de samenwerking niet tot stand, ben je de waardevolle informatie kwijt en mag je toezien hoe de wederpartij ermee vandoor gaat.

Het voorgaande zal ik duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld. Dit zal ik ook in de komende afleveringen blijven gebruiken.

Voorbeeld

Stel, je bent hovenier en je hebt een idee voor een nieuw soort grasmaaier. Om die grasmaaier ook daadwerkelijk geproduceerd te krijgen, wil je contact leggen met een professionele fabrikant.

Als je jouw ideeën en eventuele uitwerkingen deelt met de fabrikant zodat deze kan bekijken of de grasmaaier geproduceerd kan worden, kun je volstaan met een eenzijdige NDA.

Is het je bedoeling om samen met de fabrikant een prototype te ontwikkelen of de grasmaaier te gaan produceren, dan bestaat de kans dat de fabrikant aan jou informatie moet verschaffen waarvan de fabrikant wil dat deze geheim blijft. In die situatie kies je voor een wederkerige  NDA.

Tot zover deel 1 van mijn serie blogs over de NDA, non disclosure agreement of geheimhoudingsovereenkomst. Ben je geïnteresseerd in deze blogs, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Inschrijven kan hier.

In mijn tweede blog zal ik het doel ofwel het onderwerp van de NDA centraal stellen.

Hulp en advies nodig?

Heb je hulp nodig of behoefte aan meer informatie in deze corona crisis? Ons kantoor heeft diverse praktische blogs geschreven, oa. over de NOW-regeling. De laatste blogs lees je hier.

In deze tijd realiseren wij ons als geen ander dat elkaar helpen en ondersteunen waar het kan, heel erg belangrijk is. Ons team staat voor je klaar! Bellen kan via 0412-649109,, mailen kan naar ons algemene mailadres info@zandvoort-legal.nl of naar een advocaat van ons team. En via skype of videobellen kunnen we ook met je in gesprek. En wees niet bang dat we je meteen de tijd in rekening brengen! Wij wensen alle ondernemingen, organisaties en ZZPérs veel succes en creativiteit om door deze periode te komen. Samen zijn we sterk!

zet die eerste stap

Toe aan een rechterhand?

Graag plannen we een afspraak om te kijken welke SamenwerkingsVorm past.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van juridische ontwikkelingen voor ondernemend Nederland.

Laatste nieuws