Nieuws

Vakantiedagen: wat mag wel en niet?

Vakantiedagen: wat mag wel en niet?

De zomervakantie staat weer voor de deur. Regelmatig krijgen wij vragen over (opname van) vakantiedagen. In dit blog geef ik daarom antwoord op veel voorkomende vragen omtrent vakantie.

 

  1. Kan een werknemer terugkomen op zijn genomen vakantie, omdat hij niet meer op vakantie kan of wil?

In beginsel staat vakantieverlof vast: afspraak is afspraak. Als werkgever mag je je niet bezighouden met wat een werknemer in zijn of haar vakantie allemaal gaat doen. Als een vlucht bijvoorbeeld geannuleerd is wegens drukte of een natuursituatie, dan is dat niet automatisch een reden voor de werknemer om terug te komen op haar/zijn verlof. Als er voldoende werk voor handen is, dan is het de vraag of je als werkgever moeilijk zou moeten doen over het intrekken van de vakantie. In onderling overleg kunnen jullie dan wellicht tot een oplossing komen. Is er echter geen werk voor de werknemer beschikbaar omdat je er sterk op had gerekend dat hij of zij op vakantie zou zijn? Dan hoef je het opgenomen verlof niet in te trekken. Indien er wel werk beschikbaar is voor de werknemer, hoef je het verlof natuurlijk ook niet in te trekken. Echter, het is dan wel gebruikelijk dat de werknemer het verlof toch kan intrekken.

Omgekeerd mag een werkgever een vakantieaanvraag natuurlijk ook niet zomaar intrekken. Dit kan slechts wanneer er zwaarwegende redenen zijn. Denk hierbij aan veel plotselinge spoedopdrachten, zieke werknemers etc. Het is dan wel aan jou als werkgever om de annuleringskosten te vergoeden en een vergelijkbaar alternatief te bieden.

Wat verder van belang is, is dat je als werkgever er rekening mee dient te houden dat als een werknemer een vakantie aanvraag indient, de werkgever binnen twee weken moet reageren. Doe je dat niet, dan staat de vakantie vast. Vanzelfsprekend heb je als werkgever dan nog steeds de mogelijkheid om bij zwaarwegende bedrijfsbelangen de vakantie in te trekken.

 

  1. Kan een zieke werknemer met vakantie gaan?

Van belang hierbij is de invloed die de vakantie op de zieke werknemer heeft. Wanneer de vakantie het herstel belemmert, dan mag de werkgever de vakantieaanvraag weigeren. Een en ander natuurlijk wel in overleg met de bedrijfsarts. Als werkgever kan je namelijk zelf niet beoordelen wat goed en wat slecht is voor het herstel. Wanneer de bedrijfsarts stelt dat de vakantie het herstel van de werknemer ten goede komt, dan wordt van jou als werkgever verwacht dat je dat stimuleert en in de re-integratie aan de orde brengt.

  1. Welk loon betaal je door voor een zieke werknemer bij opname van een vakantiedag?

De werknemer heeft als een ziektedag wordt aangemerkt als vakantiedag, recht op betaling van 100% van zijn loon. Dat is ook het geval als zijn loon lager is vanwege ziekte. Dit geldt zowel voor wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen.

 

  1. Mag je een werknemer verplichten vakantie op te nemen indien er onvoldoende werk is?

Je mag als werkgever niet verplichten dat een werknemer vakantie opneemt omdat er onvoldoende werk voorhanden is. Wel kan je natuurlijk altijd in overleg treden met je werknemers over het opnemen van vakantie en/of het opnemen van vakantiedagen stimuleren. Geef dan bijvoorbeeld aan dat het vakantieverlof wordt gewaardeerd omdat de hoeveelheid werk afneemt.

  1. Mag een werkgever afwijken van de wettelijke regel dat wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden?

Je mag afwijken van de wettelijke regel dat wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden, mits je hierbij nooit ten nadele van werknemer van een wettelijke regeling afwijkt. Je kan wel onderling afspreken dat vakantiedagen langer geldig blijven.

Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na 5 jaar. Ook hierbij geldt dat je nooit ten nadele van de werknemer van deze wettelijke regeling mag afwijken. De 5 jaar termijn begint te lopen aan het einde van het jaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd. De vakantiedagen kunnen wel langer geldig blijven.

 

  1. Moet de werknemer een minimum aantal vakantiedagen opnemen?

Nee, dit hoeft niet. Het is aan de werknemer wanneer en hoeveel vakantiedagen hij of zij wil opnemen. Als werkgever moet je je medewerkers in staat stellen om vakantie op te nemen, maar niet dat je je medewerkers verplicht om vakantie op te nemen. Als werkgever kan je wel collectieve vakantiedagen vaststellen. De werknemer is dan wel verplicht om die dagen vakantie op te nemen.

 

  1. Hoe zit het met het verval van de wettelijke vakantiedagen?

Op 1 juli van ieder jaar vervallen de wettelijke vakantiedagen die je een jaar eerder hebt opgebouwd. Normaliter hebben de meeste werknemers hun wettelijke vakantiedagen dan wel opgemaakt. Echter, kan het voorkomen dat deze vakantiedagen zijn blijven staan. Je werknemers moeten tijdig geïnformeerd worden over het verval van de wettelijke vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen. Wanneer hieraan niet is voldaan, blijven de niet opgenomen vakantiedagen gewoon staan en vervallen deze niet. Als werkgever heb je een actieve zorg- en informatieplicht om de werknemers erop te wijzen als hij/zij nog openstaande vakantiedagen heeft. Je dient dan ook werknemer in staat de stellen om daadwerkelijk de vakantiedagen op te nemen.

Tip: informeer werknemers jaarlijks minimaal 1 keer schriftelijk over het openstaande vakantietegoed.

Let op: wettelijke vakantiedagen mag je niet afkopen! Dit is slechts anders bij einde van het dienstverband.

TIP

Een tip die wij jullie willen meegeven is om vooral tijdig met je werknemers in gesprek te gaan over de vakantie. Zo kan je wellicht een beleid opstellen omtrent vakantiedagen en deze doorsturen aan je medewerkers. Ook een goede vakantieadministratie is van groot belang. Zo voorkom je chaos en weten werknemers waar zij aan toe zijn. En last but not least: vergeet vooral niet om als werkgever ook je rust te nemen en te genieten van het zonnetje!

Nog vragen?  bel ons via 0412 64 91 09.

zet die eerste stap

Toe aan een rechterhand?

Graag plannen we een afspraak om te kijken welke SamenwerkingsVorm past.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van juridische ontwikkelingen voor ondernemend Nederland.

Laatste nieuws