Nieuws

Vergeet de inschrijving in het UBO-register niet!

Ultimate Beneficial Owners ook wel UBO’s zijn de mensen die de uiteindelijk belanghebbende zijn van een organisatie. Vóór 27 maart 2022 moeten meer dan 1,5 miljoen organisaties zich hebben ingeschreven. Lees snel verder waarom en wanneer jij als ondernemer ook een UBO moet inschrijven.

Sinds 27 september 2020 is het UBO-register door de Kamer van Koophandel opengesteld. Iedere organisatie heeft 1 of meer UBO’s. Het UBO-register moet zorgen voor meer transparantie, duidelijk moet worden wie er aan de touwtjes trekt binnen een Nederlandse organisatie. Daarnaast draagt het register bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financiering van terrorisme.

Wie moet zich inschrijven?

Hieronder een opsomming van de organisaties die zich moeten inschrijven voor het UBO-register

 • B.V. / N.V.
 • Stichting
 • Vereniging
 • Onderlinge waarborgmaatschappij
 • Rederij
 • Coöperatie
 • Maatschap
 • V.O.F. (vennootschap onder firma)
 • C.V. (commanditaire vennootschap)
 • Kerkgenootschappen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Organisatie met de rechtsvorm; eenmanszaak, beursgenoteerde B.V.’s en N.V.’s, 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen, VVE’s, rechtspersonen in oprichting, verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven, publiekrechtelijke rechtspersonen en overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes) hoeven zich niet in te schrijven in het UBO-register

In een eerder blog van ons kantoor is uitgelegd waarom, wanneer en hoe je de UBO moet inschrijven. Ook wordt hierin uitgelegd wie de gegevens van de inschrijving kan inzien. Lees hier dit blog nog een rustig door.

Inschrijven

Inschrijving in het UBO-register is dus verplicht voor bijna iedere organisatie. Zorg er dus voor dat je dit vóór 27 maart 2022 hebt geregeld. Via deze link kun je direct aan de slag met de inschrijving.

Tot slot

Mocht je meer informatie willen over de inschrijving in het UBO-register of heb je andere juridische kwesties die je aan ons voor wilt leggen, dan kun je altijd bij ons terecht. Neem hiervoor contact met ons op via 0412-649109 of info@zandvoort-legal.nl. Onze deur staat altijd voor je open!

zet die eerste stap

Toe aan een rechterhand?

Graag plannen we een afspraak om te kijken welke SamenwerkingsVorm past.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van juridische ontwikkelingen voor ondernemend Nederland.

Laatste nieuws