Nieuws

Verhuurders opgelet! Wet vaste huurcontracten treedt in werking per 1 juli 2024

Zoals in het blog Juridische actualiteiten in het huurecht” van afgelopen zomer reeds is medegedeeld, is op 16 mei 2023 een wetsvoorstel ‘Wet vaste huurcontracten’ aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 november 2023 aangenomen en het voorstel treedt per 1 juli 2024 in werking. Tot die tijd is het nog mogelijk tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten.  

Wat houdt de nieuwe wet in?

Het doel van de nieuwe wet is om huurders van woonruimten beter te beschermen. Met de nieuwe wet wordt de mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten teruggedraaid. Huurders worden zo beschermd tegen de negatieve gevolgen van de krapte op de woningmarkt en de toenemende woononzekerheid.

Verhuurders kunnen door deze wet enkel nog vaste huurovereenkomsten aanbieden, dat wil zeggen: huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd moet weer de norm worden.

Tijdelijke huurovereenkomsten die voor de inwerkingtreding van de wet zijn gesloten blijven van kracht. Deze tijdelijke huurovereenkomsten kunnen dan nog steeds eenvoudig beëindigd worden door het aflopen van de overeenkomst, daarvoor is geen wettelijke opzeggrond vereist.

Indien je nog een tijdelijke huurovereenkomst wil sluiten, doe dit dan voor 1 juli 2024!

Verdwijnen de tijdelijke huurovereenkomsten?

De nieuwe wet geldt niet voor alle huurovereenkomsten. In een aantal gevallen blijft het mogelijk tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten. Hieronder staat opgesomd wanneer je wel een tijdelijk contract mag aanbieden:

 • het opnieuw bewonen door de verhuurder of de voorgaande huurder (tussenhuur/ diplomatenclausule);
 • een woning die nodig is voor een familielid (ouders of kinderen);
 • mensen welke gaan samenwonen en de eigenaar van de verhuurde woning weet nog niet zeker of hij de woning in de toekomst wil houden of deze woning wil verkopen (proefsamenwonen);
 • bij algemene maatregel van bestuur bijzondere categorieën huurders. Hierbij kan je denken aan:
  • Huurders die tijdelijk in een andere gemeente binnen Nederland werken of studeren vanwege hun werk of studie;
  • Huurders die hun huidige woning moeten verlaten vanwege renovatie, sloop , vervangende nieuwbouw en tijdelijk andere woonruimte moeten betrekken;
  • Huurders die afkomstig zijn uit maatschappelijke opvang of huurders in een sociale noodsituatie met een aantoonbare urgente huisvestingsbehoefte;
  • Huurders met wie de toegelaten instelling een tweede of laatste kans-huurovereenkomst aangaat, of huurders met wie een tijdelijke huurovereenkomst gecombineerd is met begeleiding.
  • Huurders die hun hoofdverblijf hebben in een woongelegenheid van de toegelaten instelling die eerder werd gehuurd door een overleden bloedverwant in de eerste graad of hun voogd.
  • Verhuur aan expats.
 • Verhuur naar zijn aard van korte duur (vakantieverhuur, woningen die gesloopt worden, woningen die in het kader van de Leegstandswet te huur staan).

Wil je meer weten over verschillende huurovereenkomsten, de mogelijkheden tot beëindiging en verschillende voorwaarden? Lees dan onze whitepaper over de huurovereenkomst.

Heb je nog vragen over de nieuwe wet of wil je een (tijdelijke) huurovereenkomst laten opstellen? Stel je vraag gerust aan Loes Nooijen via 0412 64 91 09 of lnooijen@zandvoort-legal.nl

zet die eerste stap

Toe aan een rechterhand?

Graag plannen we een afspraak om te kijken welke SamenwerkingsVorm past.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van juridische ontwikkelingen voor ondernemend Nederland.

Laatste nieuws