Nieuws

Visie geven op re-integratietraject in plan van aanpak per 1 juli 2023 verplicht

Als werkgever heb je regelmatig te maken met zieke werknemers. Zo blijkt uit de meest recente cijfers van verzekeraar Nationale Nederlanden, CBS, UWV en TNO dat het verzuimpercentage is gestegen naar 5,6% en dit de BV Nederland ruim 27 miljard euro kostte.[1]

Gebleken is dat werknemers vaker ziek zijn en psychische klachten een belangrijke oorzaak zijn. Mogelijk merk jij dit als werkgever ook al. Daarom is het belangrijk om kennis te nemen van de wijziging in het plan van aanpak.

Je moet als werkgever uiterlijk in de zesde ziekteweek van een zieke werknemer een probleemanalyse laten opstellen door een bedrijfsarts / arbodienst. Hierin komen de beperkingen en eventuele mogelijkheden om te werken van de zieke werknemer vast te staan. Als uit deze probleemanalyse blijkt dat er mogelijkheden zijn om terugkeer naar de arbeid van de werknemer te bevorderen, dan stel je samen met jouw werknemer een plan van aanpak op. Per 1 juli 2023 wijzigt de manier waarop je dit plan van aanpak moet opstellen, wil je weten hoe? Lees dan snel verder!

Doel wijziging

Als werkgever ben je samen met de werknemer verantwoordelijk voor het re-integratietraject van de zieke werknemer. Onderdeel van het re-integratietraject is het opstellen van een plan van aanpak. Het plan van aanpak stel je samen op met de werknemer, je legt afspraken vast over het doel van de re-integratie en hoe de werknemer deze doelen kan bereiken. Op dit moment is de werknemer verplicht mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak. Vanaf 1 juli 2023 komt hier bij dat de werkgever en werknemer beide hun visie moeten geven op het re-integratietraject. Het doel van de wijziging is om de werknemer meer betrokken te maken bij het re-integratietraject door de mogelijkheid te bieden zijn of haar mening te geven. De visie kan zien op het hebben van twijfels over het advies van de bedrijfsarts, over andere arbeidsmogelijkheden of over het passend werk etc. Bij het opstellen en bijstellen van het plan van aanpak en tijdens de eerstejaarsevaluatie geven werknemer en werkgever hun visie op het re-integratietraject.

Wat betekent dit voor jou?

De wijziging gaat pas in voor stukken die ná 1 juli 2023 zijn opgesteld. Heb je op dit moment al een plan van aanpak opgesteld met je zieke werknemer, dan hoef je hier niet met terugwerkende kracht een visie aan toe te voegen. De wijziging geldt voor werknemers van wie de eerste ziekte dag na 1 juli 2023 ligt.

Zijn er meerdere periodes waarin de werknemer ziek was met onderbrekingen van minder dan 4 weken, dan telt UWV deze periodes bij elkaar op. Het is dus mogelijk dat de eerste ziektedag van de werknemer dan voor 1 juli 2023 komt te liggen. Enkel wanneer je het plan van aanpak, de bijstelling of de (eerstejaars)evaluatie dus na 1 juli opstelt voeg je hier de visies aan toe. 

Conclusie

Het opnemen van de visies van zowel werkgever als werknemer zorgt ervoor dat beide partijen actiever betrokken zijn bij het re-integratietraject. De actievere betrokkenheid moet zorgen voor een succesvolle re-integratie. Als na 2 jaar toch geen sprake is van een succesvolle re-integratie dan beoordeelt het UWV of er voldoende inspanningen zijn geleverd door beide partijen. En zoals bekend is, kan onvoldoende inspanning leiden tot sancties van het UWV. Voorkom sancties en neem vanaf 1 juli 2023 de visies op in het plan van aanpak voor je zieke werknemer.

Mocht je verder nog vragen hebben over het opstellen van een plan van aanpak of een andere  situatie omtrent een zieke werknemer, neem dan contact met ons op via 0412 64 91 09.


[1] NN, 1 juni 2023

zet die eerste stap

Toe aan een rechterhand?

Graag plannen we een afspraak om te kijken welke SamenwerkingsVorm past.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van juridische ontwikkelingen voor ondernemend Nederland.

Laatste nieuws