Nieuws

Wijziging wettelijke betalingstermijn van het grootbedrijf aan het MKB

Op 1 juli 2022 is de wettelijke betalingstermijn voor grote bedrijven aan het MKB gewijzigd. Deze betalingstermijn is verkort van 60 dagen naar 30 dagen. Door de wetswijziging mogen grote ondernemingen geen langere betalingstermijn overeenkomen met MKB bedrijven. Dit geldt in een handelsrelatie tussen een grote onderneming als debiteur en de MKB onderneming als crediteur.

Grootbedrijf – MKB onderneming 

De wettelijke regeling heeft betrekking op de handelsrelatie tussen grootbedrijven als afnemers en MKB’ers als leveranciers. Een MKB-bedrijf die bijvoorbeeld een order hout heeft verzonden aan een groot bedrijf ontvangt dus eerder haar geld (althans heeft eerder recht op betaling).

Wanneer is de wettelijke regeling op jou van toepassing?

Van een grootbedrijf spreek je als er sprake is van een rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata heeft voldaan aan twee van de drie volgende kenmerken

  • meer dan 250 fte in dienst, of;
  • een netto omzet van meer van € 40 miljoen en/of een
  • Balanstotaal van meer dan € 20 miljoen

Houd er rekening mee dat voornoemde toets niet hetzelfde is als de MKB-toets (minder dan 250 werknemers, hoogstens € 50 miljoen omzet en/of een jaarbalans kleiner of gelijk aan € 43 miljoen)

Een Nederlands bedrijf dat aan voornoemde voorwaarden voldoet en bij buitenlandse MKB-bedrijven inkopen doet (en dus afnemer is), is ook gebonden aan de 30-dagen termijn.

Als een onderneming aan geen of slechts één van deze vereisten voldoet, dan is sprake van een MKB-onderneming of (als er geen werknemers zijn) van een zzp’er.

Afnemer is geen grootbedrijf

Als jouw afnemer niet onder de definitie van grootbedrijf valt, dan wijzigen de regels niet.

  1. Er mag in dat geval een afwijkende afspraak worden gemaakt voor een langere termijn van maximaal 60 dagen;
  2. In beginsel is een termijn van 60 dagen of langer niet toegestaan, tenzij een langere termijn uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen in de overeenkomst
  3. Indien partijen niets zijn overeengekomen, geldt een termijn van 30 dagen

zet die eerste stap

Toe aan een rechterhand?

Graag plannen we een afspraak om te kijken welke SamenwerkingsVorm past.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van juridische ontwikkelingen voor ondernemend Nederland.

Laatste nieuws