Nieuws

Ziek door een kater: zo zit het met de loondoorbetaling

Dat er in Nederland sprake is van loondoorbetaling bij ziekte is natuurlijk bekend. Maar hoe zit het als een van je werknemers zich ziek meldt door een kater? Ben je dan verplicht om het loon door te betalen? In dit blog geef ik antwoord op deze vraag.

Recht op loondoorbetaling bij ziekte

Tot 1 januari 2020 was de hoofdregel geen arbeid is geen loon. Per 1 januari 2020 is dit gewijzigd en krijgt de werknemer bij geen arbeid, toch loon, behalve als het niet werken voor rekening en risico van de werknemer komt. Voor ziekte is specifiek in de wet opgenomen: “Recht op loon indien de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.”

Laat ik beginnen met dat je als werkgever nooit mag vragen naar de reden waarom de werknemer zich ziek meldt. Dat mag alleen de bedrijfsarts of arbodienst doen. Maar wat nu als je werknemer toegeeft dat hij ziek is door een kater en niet kan komen werken. Mag je in dit geval dan over de dagen dat hij ziek is loon inhouden?

Kort gezegd: nee dit mag niet.

Uitzondering: opzet op de ziekte

Nu hoor ik je denken; ‘maar een kater is toch geen ziekte’ en anders ‘de kater van mijn werknemer moet dan toch voor rekening en risico van mijn werknemer komen’. Dit is een begrijpelijke gedachtegang maar slechts in uitzonderlijke gevallen heeft een werknemer geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Art. 7:629 lid 3 sub a BW bepaalt dat een werknemer geen recht heeft op doorbetaling van zijn loon tijdens ziekte indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt.

“De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht niet:

  1. Indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;”
Met opzet

Het opzetcriterium moet zo worden uitgelegd dat van opzet van de werknemer slechts sprake is wanneer de opzet van de werknemer gericht was op het veroorzaken van de ziekte.1 Het moet dus echt gaan om het willens en wetens veroorzaken van ziekte en niet om het enkele riskeren daarvan.2 Zoals dus is voor te stellen heeft een werknemer die iets te diep in het glaasje heeft gekeken geen bewuste opzet gehad op het veroorzaken van de ziekte. De werknemer heeft enkel het risico gehad op het ontstaan van ziekte door een glaasje te veel

Conclusie

Ziek zijn door een kater valt dus niet onder de uitzondering van art. 7:269 lid 3 sub a BW. Dit maakt dat je verplicht bent D om het loon van de werknemer door te betalen. Alcohol of drugsmisbruik kan daarentegen in bepaalde gevallen wel een reden zijn voor ontslag.

Mochten je vragen hebben over dit onderwerp, neem gerust contact op via:0412-649109 ofinfo@zandvoort-legal.nl.

  1. Kamerstukken II 1995/96, 24 439, nr. 6, p. 74
  2. Kamerstukken I 1995/96, 24 439, nr. 134b, p. 48

zet die eerste stap

Toe aan een rechterhand?

Graag plannen we een afspraak om te kijken welke SamenwerkingsVorm past.

nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van juridische ontwikkelingen voor ondernemend Nederland.

Laatste nieuws