Het is de nachtmerrie van vele ondernemers: een van uw beste werknemers zegt zijn arbeidsovereenkomst op en neemt een groot deel van uw klantenbestand mee.

U kunt zo’n situatie tot op zekere hoogte voorkomen door een non-concurrentiebeding overeen te komen met uw werknemer. Maar sinds 1 januari 2015 mag u met een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen nog maar een non-concurrentiebeding overeenkomen als u daar als werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang bij hebt.

Heeft het dan überhaupt nog zin een non-concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? En als u een non-concurrentiebeding wilt overeenkomen, hoe spreekt u het af?

Wat is een non-concurrentiebeding?

Meestal wordt gedacht dat door een non-concurrentiebeding een werknemer niet bij de concurrent mag werken of niet zelf een concurrerend bedrijf mag beginnen. De definitie in de wet is echter breder dan dat. De wet omschrijft een non-concurrentiebeding als volgt:

“een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn.”

Kortom: door een non-concurrentiebeding is de werknemer na het dienstverband bij zijn werkgever niet meer vogelvrij. Een non-concurrentiebeding is dus als het ware een relatiebeding. Als een werknemer uw klanten na zijn dienstverband niet meer mag benaderen, wordt hij immers ook beperkt op zekere wijze werkzaam te zijn.

Hoe spreekt u een non-concurrentiebeding af?

De wet stelt een drietal eisen als u een non-concurrentiebeding wilt afspreken in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

  1. U moet het beding schriftelijk overeenkomen;
  2. U mag het beding alleen overeenkomen met een meerderjarige werknemer;
  3. Het beding moet noodzakelijk zijn vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen en die zwaarwegende bedrijfsbelangen moeten ook schriftelijk gemotiveerd worden.

Aan deze eerste twee eisen is wellicht eenvoudig te voldoen; het is juist de derde eis die in de praktijk vaak het grootste obstakel vormt.

Motivering

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de motivering waaruit moet blijken dat het beding noodzakelijk is, kan worden opgenomen:

  • in het beding zelf;
  • onder het beding;
  • in een apart document dat samen met het beding wordt opgesteld en getekend.

Als de motivering op het moment van aangaan van de arbeidsovereenkomst geheel ontbreekt, is het non-concurrentiebeding dat hierin is opgenomen niets waard.

De kantonrechter te Rotterdam zette om deze reden een streep door een concurrentiebeding van een vestigingsmanager van een bouwonderneming. De motivering voor het non-concurrentiebeding werd pas één maand na het overeenkomen van het non-concurrentiebeding toegevoegd.

Zwaarwegende bedrijfsbelangen?

Het woord ‘zwaarwegend’ benadrukt dat niet zomaar wordt aangenomen dat een non-concurrentiebeding noodzakelijk is om af te spreken.

Dat een zwaarwegend bedrijfsbelang niet zo snel wordt aangenomen, blijkt in ieder geval uit de tot nu toe gepubliceerde uitspraken. In meeste gevallen zijn verzoeken van werkgevers die met hun ex-werknemers voor de rechter stonden alsnog afgewezen. We geven drie voorbeelden:

Voorbeeld 1

De werkgever van een gedetacheerde consultant had omschreven dat een non-concurrentiebeding noodzakelijk was, omdat de verworven kennis en kunde zou kunnen worden aangewend om concurrerende activiteiten te verrichten.

Dat vond de kantonrechter géén zwaarwegend bedrijfsbelang. Als je kennis en kunde wilt beschermen, kun je immers ook een geheimhoudingsbeding of een studiekostenovereenkomst sluiten.

Rechtbank Amsterdam, 23-07-2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:4864

Voorbeeld 2

Een uitzendbureau had weliswaar een opsomming gegeven van de bedrijfsgegevens waarin de sales-intercedent tijdens haar dienstverband inzicht zou verwerven, maar de kantonrechter vond de opsomming te algemeen. Het werd niet duidelijk over welke concrete commercieel gevoelige, vertrouwelijke bedrijfsinformatie de sales-intercedente nu de beschikking kreeg. Ook werd niet duidelijk hoe de betreffende sales-intercedente met deze informatie het bedrijf nu daadwerkelijk zou kunnen schaden.

Rechtbank Noord-Nederland, 08-03-2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:2296

Voorbeeld 3

De werknemer werkte als zwembadmonteur bij een aanbieder van zwembaden. In het beding was uiteengezet over welke commerciële gegevens de werknemer de beschikking kreeg in zijn functie, dat deze gegevens bepalend waren voor het succes van de onderneming en dat deze dus onder géén beding bij de concurrent terecht zouden mogen komen.

Overigens wordt deze uitspraak behoorlijk bekritiseerd. Hoezo zou een zwembadmonteur immers uw bedrijf kunnen schaden door bij de concurrent te gaan werken? De zwembaden worden immers door anderen dan de monteur verkocht.

In deze rechtszaak had de werkgever wel voldoende aannemelijk gemaakt dat hij een zwaarwegend bedrijfsbelang had om een non-concurrentiebeding overeen te komen.

Rechtbank Gelderland, 09-02-2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1385

Het non-concurrentiebeding schrappen?

Door deze uitspraken lijkt de conclusie al snel te zijn dat het géén zin meer heeft om een non-concurrentiebeding af te spreken. Echter, de hoeveelheid uitspraken van rechters is behoorlijk beperkt. Blijkbaar maken veel werknemers niet de gang naar de rechter, omdat het beding hem/haar behoorlijk afschrikt en de werknemer niet wil gaan concurreren.

Het is echter niet uit te sluiten dat een werknemer dit dan ook niet doet!

Conclusie

Het heeft dus nog altijd nut een non-concurrentiebeding overeen te komen. Blijf echter kritisch. Is het voor de betreffende werknemer écht noodzakelijk een non-concurrentiebeding overeen te komen en zo ja: waarom is dat? Als u dat goed omschrijft, lijkt er niets in de weg te staan uw ex-werknemer te beperken bij uw concurrent in dienst te treden.

Twijfelt u of uw beding op de juiste wijze is geformuleerd of wilt u zo’n beding afspreken met uw werknemer? Wij adviseren u graag. Neem contact met ons op via telefoonnummer 0412649109 of stuur een mail naar gdekker@zandvoort-legal.nl.

Gratis adviesgesprek »

Lees ook:

Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!