Overpeinzingen uit de advocatenpraktijk….

Werkbehoud

Werkbehoud onder NOW 3.0 wordt gerealiseerd door bedrijven die steun ontvangen te verplichten een deel van die steun te gebruiken voor het om- of bijscholen van werknemers. “Voorbereiden op de nieuwe economische situatie” heet dat in de plannen. De voorgenomen wijzigingen staan opgesomd op de website van de overheid, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/veranderingen-per-1-oktober. Let op, het betreft voorgenomen wijzigingen die nog moeten worden besproken in de tweede kamer. Er kan dus nog het één en ander veranderen. Zodra de definitieve regeling bekend is, lees je dat hier.

Ongewijzigd blijft dat NOW-steun gebaseerd blijft op de loonkosten van een bedrijf. Maar …… een bedrijf heeft veel meer kosten. Belangrijke maandelijks terugkerende kostenposten zijn de financieringslasten en de BTW en eventuele andere belastingen naast de loonbelasting.

In verband met COVID-19 hebben zo ongeveer alle banken en de belastingdienst uitstel van betaling toegestaan van maart tot september 2020. Dat betekent dat met ingang van deze maand de bedrijven die daarvan gebruik hebben gemaakt niet alleen weer aan de maandelijkse verplichtingen moeten voldoen, maar ook een begin moeten gaan maken met het inlopen van de achterstand.

Ik betwijfel of de omzet van die bedrijven alweer op een dusdanig peil is dat aan al deze verplichtingen kan worden voldaan. Ik houd rekening met een hernieuwde oproep aan banken en fiscus om soepelheid te betrachten waar nodig. Maar ook voor banken en de fiscus is het niet interessant om spookbedrijven overeind te houden.

Het zou zomaar kunnen dat er meer spookbedrijven zijn in Nederland dan wij denken. Aangezien NOW 3.0 niet vooraf toetst op de levensvatbaarheid van een bedrijf, en de regeling niet dusdanig sober is dat spookbedrijven gedwongen worden zelf die conclusie te trekken, zullen het dus de banken en de fiscus zijn die niet alleen het oordeel mogen vellen maar waarschijnlijk ook het vonnis mogen voltrekken.

Bedrijven die wel levensvatbaar zijn en gebruik gaan maken van NOW 3.0 zijn mogelijk evenzeer afhankelijk van bank en belastingdienst, aangezien voorzienbaar is dat ondanks de steun, het voor veel bedrijven nog geruime tijd moeilijk zal blijven om alle maandelijkse lasten te betalen.

Ik meld me weer met een update over het NOW 3.0 pakket zodra de tweede kamer hierover beslist heeft!

Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!