Daan Blokland

Payrolling; de voor- en nadelen op een rijtje!

U hebt er als werkgever continu mee te maken: personeel. Bij het hebben van personeel moet u een hoop zaken regelen. Denk aan het hebben van een arbeidscontract, een personeelshandboek, het werven van personeel, het uitbetalen van loon en het voeren van functioneringsgesprekken.

Als werkgever heeft u het er maar druk mee.

Met de komst van payrolling denken veel werkgevers af te zijn van de personeelsadministratie en de werkgeversrisico’s, maar dit is niet altijd het geval. Er zitten een aantal risico’s aan payrolling verbonden. Daarom zet ik in dit blog de voor en nadelen van payrolling uiteen.

Wat is payrolling nu eigenlijk?

Het begrip payrolling is niet in de wet opgenomen. De payroll constructie werkt als volgt. Een payroll bedrijf neemt uw personeel op papier in dienst en is hiermee juridisch gezien werkgever. Dit betekent dat uw personeel niet meer bij u in loondienst is, maar dat het payrollbedrijf het personeel aan u inleent.

Aan payrolling zitten een aantal voor- en nadelen verbonden. Deze voor- en nadelen heb ik hieronder voor u op een rijtje gezet.

Voordelen

 Flexibiliteit, het is makkelijker om afscheid te nemen van personeel door de payrollovereenkomst op te zeggen. Dit gaat de wetgever met de komst van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans moeilijker maken.

  • De mate van administratie neemt af. De personeels- en salarisadministratie hoeft u niet meer zelf te doen.
  • U weet precies wat u aan het payroll bedrijf moet betalen. U ontvangt periodiek één factuur met de kosten daarop.
  • Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbo-dienst, de verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvangt u niet meer.
  • Uw financiële administratie is beperkter en inzichtelijker, waarmee u wellicht een kostenbesparing kunt realiseren.

Nadelen

 U blijft aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. In geval van faillissement van het payroll bedrijf is het mogelijk dat het UWV en de belastingdienst u aanspreekt om alsnog de premies en belasting af te dragen, ook al heeft u dat al eerder aan het payroll bedrijf gedaan.

  • U betaalt voor de diensten van de payroller. Deze kosten zijn hoger dan de personeelskosten.
  • De band met uw vaste personeel kan veranderen door de overstap naar payrolling. U loopt het risico dat ze door deze manier van betalen meer afstand tot u en uw bedrijf voelen en zelfs minder waardering ervaren. Voor uw flexibele personeel zal dit nadeel minder gelden.
  • Rechters prikken steeds vaker door de payrollconstructie heen. Het payrollbedrijf is niet langer de werkgever, maar de inlener wordt aangemerkt als de werkgever. U bent op dat moment weer terug bij af.
  • Op de werkvloer veranderd er vrij weinig. U moet nog steeds functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren.
  • U bent nog steeds verantwoordelijk voor de werving en selectie van uw personeel.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

 Payrolling is veelal bedoeld om werkgevers te ontzorgen. In de praktijk leidt dit tot situaties dat werkgevers payrolling gebruiken om minder goede arbeidsvoorwaarden te bieden aan payrollwerknemers. Dit is onwenselijk en ook niet in lijn met de Europese regelgeving. Daarom beoogt de wetgever om in de komende Wet Arbeidsmarkt in Balans een aantal regels op te nemen om de positie van de payroll medewerker te versterken. De wetgever wil ervoor gaan zorgen dat de payroller dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgt als de rest van het personeel. Verder is de wetgever van plan om een pensioenverplichting in te voeren voor payrollmedewerkers. Dit heeft uiteindelijk als gevolg dat u veel meer gaat betalen voor uw payrollmedewerker.

Al met al lijkt het er op dat, met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, payrollconstructies steeds minder aantrekkelijk worden gemaakt. De wetgever wil ervoor zorgen dat u meer vaste contracten gaat afsluiten. Indien u aan het overwegen bent om een payrollconstructie in het leven te roepen dan is mijn advies om daar nog even mee te wachten.

Heeft u over dit onderwerp en na het lezen van mijn blog nog vragen, contact of mail naar info@zandvoort-legal.nl

inleners en ketenaansprakelijkheid

Inleners- en ketenaansprakelijkheid. Heeft u als ondernemer de aansprakelijkheidsrisico’s onder controle?

Binnenkort verschijnt mijn whitepaper over dit onderwerp. Het is gebaseerd op uitgebreid onderzoek waar op ik op dit moment nog aan werk. Wilt u als eerste dit whitepaper in uw mailbox? Houd ons VZL Legal Blog dan in de gaten.