Kerstgedachte:

Zo aan de vooravond van Kerstmis mijmer ik over al hetgeen gebeurd is in 2016.

Met trots kan ik zeggen dat ons concept van preventieve aandacht voor onze relaties inmiddels bij vele MKB bedrijven een gemeengoed is geworden. In gezamenlijkheid als partner optrekken in goede en slechte tijden creëert een goede en zakelijke band waarin vertrouwen de basis vormt. Ondernemingen en hun ondernemers kun je pas echt goed van dienst zijn als je je wederzijds openstelt voor alle zakelijke beslommeringen en je jezelf kwetsbaar durft op te stellen.

Herstellen van menselijke relaties

Vaak is niet de juridische oplossing het ei van Columbus, maar wordt de oplossing vaak gevonden in het herstel van menselijke relaties, simpelweg door de communicatie weer op gang te brengen.

Van Zandvoort Legal houdt altijd oog voor de relatie die je als ondernemer hebt met je klanten. Je doet namelijk geen zaken met een onderneming maar met de mensen die daar werkzaam zijn, hoe groot en afstandelijk bedrijven soms ook blijken te zijn.

Conflicten oplossen buiten de rechtbank

Het kan een onderneming veel tijd en kosten besparen door een conflict niet direct te juridiseren. Het starten van een dure juridische procedure zorgt er alleen maar voor dat de standpunten van partijen vergroot worden en dat een weg naar de rechter vaak onafwendbaar is, met alle negatieve gevolgen van dien.

Wij zijn ervan overtuigd dat de combinatie van juridische vaardigheden en empathische vaardigheden veelal tot snellere, goedkopere en betere oplossingen zal leiden. Daarom steken wij niet alleen veel middelen in het onderhouden van onze juridische vaardigheden maar ook in de ontwikkeling van psycho-sociale vaardigheden, zoals coaching, waar onze relaties profijt van kunnen hebben.

Onze wens

Onze innige wens is om het imago van de advocatuur positief te beïnvloeden. Wij willen onze collega’s in het land laten zien dat het gevecht in de Rechtbank niet het geijkte middel is om tot oplossingen te komen. De minnelijke oplossing is vaak sneller en effectiever. Advocaten dienen dan wel te beschikken over andere vaardigheden dan alleen de juridische. Dit zal uiteindelijk leiden tot minder conflicten, waardoor het ondernemen weer echt leuk wordt.

Wij wensen onze relaties prettige kerstdagen en een voorspoedig 2017 toe en spreken de wens uit dat onze aangename relatie zich in de komende jaren zal voortzetten. Wij, en hopelijk u ook, kunnen terugblikken op een succesvol jaar waarin is gebleken dat in een herstellende economie duurzame relaties van groot belang zijn.

Bennie van Zandvoort namens het team van Van Zandvoort Legal