Bent u bestuurder van een onderneming? Weet u welke risico’s u loopt met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid? Dan is dit artikel voor u. Als bestuurder van een onderneming bestaat namelijk de kans dat u aansprakelijk wordt gehouden voor beslissingen die u neemt. Daarbij loopt u het risico met uw volledige privévermogen aansprakelijk te zijn voor de schade die u daarmee veroorzaakt.

Twee vormen van aansprakelijkheid

  • Interne aansprakelijkheid
  • Externe aansprakelijkheid

Interne en externe aansprakelijkheid

U kunt aansprakelijk worden gehouden voor schade die de vennootschap die u bestuurt door uw toedoen lijdt. Dat is de zogenaamde interne aansprakelijkheid. Die schade wordt dan namens de vennootschap gevorderd door de andere bestuurders of de aandeelhouders. In zo’n situatie wordt dan beoordeeld of u uw taken behoorlijk hebt vervuld.

Bij interne aansprakelijkheid is het daarvoor voldoende dat er sprake is van een besluit of handeling die tot bestuurdersaansprakelijkheid leidt, u hoeft zelf als bestuurder niets verkeerd gedaan te hebben of ervan geweten te hebben. Enkel het feit dat u bestuurder bent, maakt u medeaansprakelijk voor fouten van andere bestuurders.

U kunt ook aansprakelijk worden gesteld door derden die schade lijden, zoals schuldeisers of klanten, de zogenaamde externe aansprakelijkheid. In die situatie kunt u zich wel verweren met het argument dat u zelf de fout niet hebt gemaakt en er niet van af wist. Het gaat er daarbij namelijk om of aan u een persoonlijk en ernstig verwijt gemaakt kan worden met betrekking tot het feit waardoor de schade is veroorzaakt.

Waarvoor aansprakelijk?

Naast de wettelijke gronden voor aansprakelijkheid, is in de rechtspraak in diverse situaties de bestuurder aansprakelijk gehouden voor veroorzaakte schade.

  • niet voeren van een administratie;
  • niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen;
  • het aanvragen van het faillissement van de onderneming zonder rechtsgeldig besluit van de aandeelhouders;
  • bij het aangaan van (financiële) verplichtingen waarvan de bestuurder bij het aangaan wist dan wel behoorde te weten dat deze niet zouden worden nagekomen;
  • het aanvragen van het faillissement als er geen baten meer aanwezig zijn;
  • het niet terugbetalen van een lening van de vennootschap;
  • uitkeren van dividend terwijl de vermogenspositie van het bedrijf dat niet toelaat;
  • het niet tijdig melden van betalingsonmacht ter zake belastingen en pensioenpremies en zelfs voor het niet reserveren van gelden om een reeds bekende toekomstige vordering te kunnen voldoen.

Wellicht denkt u bij het lezen van bovenstaande voorbeelden: “logisch dat je dan aansprakelijk bent”. Dat ben ik met u eens, bij bovengenoemde voorbeelden ligt de aansprakelijkheid er duimendik bovenop.

Niet zo snel aan de orde

Toch wordt, met name externe aansprakelijkheid niet snel aangenomen. Reden daarvoor is dat je als bestuurder wel gewoon je werk moet kunnen doen in het belang van de onderneming zonder bij iedere beslissing of handeling te moeten twijfelen over de vraag of je daardoor in privé aansprakelijk bent voor eventuele schade.

Het handelen van een bestuurder wordt dan ook doorgaans toegerekend aan de rechtspersoon en die is aansprakelijk indien onverhoopt schade optreedt. Er moet best iets aan de hand zijn, wil een rechter van mening zijn dat aan een bestuurder een persoonlijk en ernstig verwijt gemaakt kan worden.

Maar als het mis is, kunnen de gevolgen ernstig zijn, zeker als er sprake is van een faillissement. In dat geval kunt u als bestuurder aansprakelijk zijn voor het totale boedeltekort.

Een holding tussenschuiven

Bestuurdersaansprakelijkheid kan niet worden voorkomen door via een holding de vennootschap te besturen. Voor het bepalen of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid wordt de holding weggedacht alsof deze er niet is.

Oplossing bestuurdersaansprakelijkheid

De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan. Die biedt dekking tegen eventuele schadeclaims. En voor de kosten die u moet maken om u te verweren tegen een dergelijke claim, zoals advocaatkosten.

Let wel op, bewust en opzettelijk handelen is doorgaans uitgesloten van dekking!

Mocht u nog vragen hebben of met betrekking tot een concrete casus willen weten wat uw positie is, neem dan contact met mij op lvanerp@zandvoort-legal.nl of bel 0412-649109 .

Lees ook:

Inperken van risico’s van de keten- en inlenersaansprakelijkheid