Daan Blokland

Langdurig zieke werknemers zijn vaak lastig aan te pakken. Ze zitten ziek thuis, zijn bezig met een inmiddels langlopend re-integratietraject en zijn uw onderneming daarom niet van dienst. Voor u als werkgever is het erg lastig en vaak duur om van een langdurig zieke werknemer af te komen. Wilt u van de zieke werknemer af dan zult u een transitievergoeding moeten betalen. In veel gevallen is het voordeliger om het dienstverband te laten voortduren in een zo geheten slapend dienstverband. Met de komst van Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de daarbij behorende regeling compensatie transitievergoeding is het een stuk aantrekkelijker om die langdurig zieke werknemer toch te ontslaan.

Daarnaast heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag op 28 maart 2019 een opvallende uitspraak gedaan. Zo heeft de voorzieningenrechter in tegenstelling tot eerdere uitspraken over slapende dienstverbanden, geoordeeld dat een slapend dienstverband strijd oplevert met goed werkgeverschap. Al dient hierbij wel de opmerking te worden gemaakt dat de werknemer in casu een terminaal zieke werknemer betrof en geen sprake was van een vooruitzicht op re-integratie of werkhervatting. De redenen die de voorzieningenrechter aanvoert voor strijdigheid met goed werkgeverschap, zijn:
– de bedoeling van de wetgever om slapende dienstverbanden tegen te gaan
– de wet Compensatie transitievergoeding langdurig zieken die door de Eerste Kamer is goedgekeurd.

Lees in dit blog mijn tips & tricks.

De regeling compensatie transitievergoeding zal worden toegevoegd aan de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die per 1 januari 2020 in werking zal treden. De compensatieregeling zal wat later in werking treden namelijk op 1 april 2020. De politiek wil met deze regeling dat er minder slapende dienstverbanden ontstaan. Voor u moet het interessanter en vooral minder kostbaar worden om langdurig zieke werknemers te ontslaan.

De regeling compensatie transitievergoeding beschrijft de mogelijkheid compensatie te krijgen bij de transitievergoeding die u moet betalen voor ontslag van een langdurig zieke werknemer. U kunt als werkgever een verzoek indienen bij het UWV ter compensatie van de betaalde transitievergoeding. Dit verzoek is te doen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Dus heeft u al een lange tijd een zieke werknemer in dienst dan wordt het nu aantrekkelijk om deze te ontslaan!

Wanneer van toepassing, de compensatie transitievergoeding?

In de regeling komt naar voren dat er nieuwe en oude gevallen bestaan.

 • Voor oude gevallen geldt: heeft u tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding betaald aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer of gaat u dat doen? Dan heeft u tot 1 oktober 2020 de tijd om een verzoek tot compensatie bij het UWV te doen.
 • Voor nieuwe gevallen geldt: gaat u op of na 1 april 2020 een langdurig zieke werknemer ontslaan en transitievergoeding betalen? Dan moet u binnen 6 maanden na het betalen van de volledige transitievergoeding een verzoek doen bij het UWV.

De aanvraag kunt u doen door middel van een digitaal formulier via de website van het UWV.

TIP: agendeer dat u voor 1 oktober 2020 deze ‘gevallen’ checkt zodat u tijdig dit verzoek tot compensatie bij het UWV kunt doen.

Belangrijke documenten

 Voor u is het op dit moment van groot belang om bepaalde documenten goed te bewaren. Bij de aanvraag van compensatie heeft het UWV de volgende gegevens van u nodig:

 • De arbeidsovereenkomst
 • De duur van die overeenkomst
 • Dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan
 • Dat transitievergoeding is betaald
 • De hoogte van de uitbetaalde transitievergoeding en hoe deze is berekend
 • De kosten van loondoorbetaling

Bewaar daarom de volgende 4 documenten goed:

 1. Arbeidsovereenkomst
 2. Loonstrookjes
 3. Eindafrekening (bankafschrift)
 4. Vaststellingsovereenkomst of de ontslagvergunning

Beperkingen compensatie transitievergoeding

 De compensatie van de transitievergoeding wordt beperkt tot:

 • Het bedrag aan transitievergoeding waar een werknemer recht op heeft tot het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. Dit betekent dat het slapende dienstverband niet gecompenseerd wordt.
 • Het bedrag aan compensatie is niet hoger dan het bedrag aan bruto loon wat tijdens ziekte is uitgekeerd.
 • Indien u een loonsanctie heeft gekregen voor bijvoorbeeld onvoldoende re-integratie inspanning, wordt de periode buiten de compensatie gehouden.

Tot slot  nog over de zieke werknemer

 Heeft u een langdurig zieke werknemer in dienst en zou u weleens willen weten of u er vanaf kan? Of wilt u hulp met het indienen van een compensatieverzoek bij het UWV neemt u dan contact op met een van onze advocaten/juristen via het nummer 0412-649109 of mail gerust naar info@zandvoort-legal.nl

zieke werknemer

En leest u ook even het nieuwe whitepaper van mijn collega Elke Lucius over de zieke werknemer. Download het hier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Neem contact met ons op
Bekijk hoe we werken

Deel dit verhaal, kies je kanaal!